Heket

Jméno

Význam jména bohyně Heket je nejistý. Jednalo se o žabí bohyni, spojovanou s počátkem života a znovuzrozením.

Ikonografie a sféry vlivu

Zobrazení Heket spolu s Chnumem ze svatyně mammisi v Dendeře

Heket byla bohyně v podobě žáby nebo ženy s žabí hlavou. Spojována byla především se zrozením, a tedy také se znovuzrozením. V Textech pyramid se objevuje jako bohyně, která je přítomna ztotžňování částí těla zemřelého krále s bohy, a jeho na nebesa. První prokazatelná zmínka o Heket ve spojení se zrozením a porody se objevuje ve Střední říše, a to např. na papyru Westcar.[1]

Mýty a funkce

Heket se objevuje v páté a poslední povídce na papyru Westcar, kde měla být spolu s Eset, Nebthet, Meschenet a Chnumem přítomna zrození tří králů, pozdějších prvních tří vládců 5.dynastie.[2]

Od konce Staré říše se titul "služebnice Heket" nevztahoval pouze na její kněžky, ale mohly tak být označovány také porodní báby.

V rámci svého vztahu ke znovuzrození se někdy objevuje jako patrnerka Hora Staršího nebo Chnuma.[3]

Kult

Kult bohyně Heket se většinou objevuje v rámci kultu jiných božstev, ale jsou doložené i samostané svatyně. Dochovaly se také amulety v žabí podobě a další magické předměty, které měly svému vlastníhovi zajistit ochranu.[1]

Reference

  1. 1,0 1,1 Janák 2005 : 72.
  2. Viz. Westcar papyrus.
  3. Wilkinson 2003 : 229.

Literatura

Janák, J.: 2009 Staroegyptské náboženství I: Bohové na zemi a v nebesích", Praha : Oikoymenh.

Janák, J. 2005: Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta, 1. vyd. Praha: Libri.

Pinch, G. 2004 : Egyptian mythology: a guide to the gods, goddesses, and traditions of ancient Egypt. New York: Oxford University Press.

Texty pyramid(Sethe, K. H. : 1922 "Die altaegyptischen Pyramidentexte: nach den Papierabdrücken und Photographien des Berliner Museums, I-IV" Leipzig: Hinrichs'sche Buchhandlung).

Westcar papyrus ( Buck, Adriaan de, 1968 : "Egyptian reading book" Leyden, Nederlandsch Instituut voor het Nabije Oosten) .

Wilkinson, Richard H. 2003 :The complete gods and goddesses of ancient Egypt, London: Thames and Hudson.