Nebthet

Jméno

Jméno bohyně Nebthet, v pořečtěné podobě Nefthys, znamená "Paní domu".

Ikonografie a sféry vlivu

Zobrazení bohyně Nebthet s hieroglyfem jejího jména nad hlavou

Nebthet je většinou zobrazována v lidské podobě, často má nad hlavou hieroglyf, značící její jméno. Někdy může mít místo rukou křídla, kterými ochraňuje mrtvé. Vyskytuje se většinou spolu se svou sestrou, bohyní Eset. Tyto dvě bohyně pak mohou být zobrazené jako dvojice luňáků.

V lidské podobě bývá tato bohyně často zobrazována na rozích rakví nebo kanopických skříněk, které chrání.[1]

Byla dcerou Geba a Nut a součástí héliopolského Devatera. Náboženské představy spjaté s kultovním centrem Héliopolí jsou také jedinými, kde se Nebthet vyskytuje, o jejích dalších sférách působnosti toho mnoho nevíme. [2]


Mýty a funkce

Nebthet a Eset

Bohyně Nebthet se již od Textů pyramid objevuje spolu se svou sestrou Eset,. Obě sestry spolu truchlí nad zavražděným Usirem, hledají části jeho mrtvého těla, asistují u jeho mumifikace nebo magickým způsobem zajišťují jeho vzkříšení. Díky spjatosti se znovuzrozením mohly tyto dvě bohyně vystupovat také v souvislosti s každodenním znovuzrozením slunečního boha Rea.[3]

Nebthetini potomci

Nebthet byla také považována za manželku boha Sutecha. O jejich potomcích se nikde nemluví, což, vzhledem k tomu, že Sutech byl bohem pouští a neúrodné země, nepřekvapuje. Podle pozdní Plútarchovy verze přiměla Nebthet lstí Usira, aby se s ní vyspal a z tohoto spojení se pak zrodil Anup, jehož chtěla opustit a nechat svému osudu, ale Eset jej zachránila.

Další potomky pak měla mít podle různých variant s bohy Reem nebo Hemenem.[4]

Ochránkyně zemřelých

Jelikož Nebthet spolu s Esetou asistovaly u zmrtvýchvstání Usira, byly také ochránkyněmi zemřelých. V tomto kontextu se s nimi objevují ještě bohyně Selket a Neit. Tyto čtyři bohyně pak ochraňovaly kanopy, nádoby, v nichž se uchovávaly některé orgány zemřelého. Nebthet byla také spojována s mumifikačními obinadly. [5]


Kult

Ačkoliv Nebthet je v egyptském náboženství relativně často zmiňována a zobrazována, o jejím samostatném kultu máme velice málo dokladů, z celých egyptských dějin jsou dokonce známi pouze čtyři její kněží.[6]

Během některých rituálů hrály mladé dívky roli Esety a Nebthety, které strážily Usirovo mrtvé tělo a naříkaly nad ním.[7]

Od dob 26.dynastie se pak na mumiích často objevují amulety s jejím zobrazením. [8]

Reference

  1. Wilkinson 2003: 160
  2. Wilkinson 2003: 159
  3. Janák 2005: 122
  4. Janák 2005: 122
  5. Pinch 2002: 171
  6. Janák 2005: 122
  7. Viz např. Kucharek 2010
  8. Wilkinson 2003: 190

Literatura

Enmarch, Roland 2013. Mortuary and literary laments: a comparison. In Enmarch, Roland and Verena M. Lepper (eds), Ancient Egyptian literature: theory and practice, 83-99. Oxford: Oxford University Press.

Janák, J. 2005: Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta, 1. vyd. Praha: Libri.

Kucharek, Andrea 2010. Altägyptische Totenliturgien 4: Die Klagelieder von Isis und Nephthys in Texten der Griechisch-Römischen Zeit. Supplemente zu den Schriften der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse 22. Heidelberg: Carl Winter.

Pinch, G. 2004 : Egyptian mythology: a guide to the gods, goddesses, and traditions of ancient Egypt. New York: Oxford University Press.

Pinch, G. 2002 : Handbook of Egyptian mythology. Handbooks of World Mythology. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.

Radwan, Ali 2003. Nekhbet with Wadjet or Isis with Nephtys: the lasting concept of two goddesses in ancient Egypt. In Grimal, Nicolas, Amr Kamel, and Cynthia May-Sheikholeslami (eds), Hommages à Fayza Haikal, 217-224. Le Caire: Institut français d'archéologie orientale

Texty pyramid(Sethe, K. H. : 1922 "Die altaegyptischen Pyramidentexte: nach den Papierabdrücken und Photographien des Berliner Museums, I-IV" Leipzig: Hinrichs'sche Buchhandlung)

Wilkinson, Richard H. 2003 :The complete gods and goddesses of ancient Egypt, London: Thames and Hudson.