ISBD

Mezinárodní standartní bibliografický popis neboli ISBD (International Standard Bibliographic Description) je standard, ze kterého vychází například formát UNIMARC nebo katalogizační pravidla AACR2.[1]

Charakteristika

ISBD by mělo sloužit jako hlavní standard k podpoření univerzální bibliografické kontroly. To znamená, aby byly všechny základní bibliografické údaje univerzálně a rychle dostupné pro všechny zdroje ve všech zemích v přijatelné formě. Jedná se tedy o standard, jenž určuje prvky, které mají být zaznamenány nebo přepsány v určité sekvenci jako základní stavební kámen pro popis katalogizovaného zdroje. Dále využívá předepsanou interpunkci, která mu slouží jako prostředek k rozpoznávání a následné zobrazování prvků, ale přispívá také k jejich srozumitelnosti bez ohledu na jazyk popisu.[2]

Cíle

 • Mezinárodní spolupráce při výměně záznamů (sdílená katalogizace)
 • Odstraněni jazykových bariér
 • Snaha o vytvoření celosvětově platných pravidel + jejich sjednocení
 • Jednoznačně identifikovat dokument
 • Pomoc při konverzi bibliografických záznamů do strojem čitelné podoby[3]

Užití ISBD

ISBD poskytují pravidla pro množství popisných informací, které jsou nutné při různých bibliografických činnostech. Tyto údaje jsou důležité pro jednu nebo i více z bibliografických činností, neznamená to ale, že jsou nutné pro všechny. Proto by měla každá bibliografická agentura, která je zodpovědná za tvorbu definitivních záznamů bibliografických zdrojů, vydat definitivní záznam obsahující všechny povinné údaje dle doporučení ISBD.

Existuje několik údajů, které jsou povinné vždy, některé údaje jsou naopak povinné pouze s ohledem na situaci. Kde není možné aplikovat situaci, tam je pole volitelné. Pak se můžeme setkat i s údaji, které jsou volitelné ve všech případech a katalogizační agentura ho dle svého uvážení může vynechat či využít.

ISBD záznam je neopomenutelnou součástí bibliografického záznamu, a proto se obvykle nepoužívá samostatně. Další údaje, jako například záhlaví nebo údaje věcného zpracování nejsou součástí doporučení ISBD. [4]

Vztah mezi ISBD (CR) a ISSN

Pro správné porozumění problematiky ISBD (CR) je nutné znát i rozdíl mezí tímto a termínem ISSN. Záznam ISSN se liší od záznamu ISBD (CR) tím, aby identifikoval pokrčující zdroj. Nejdůležitějšími údaji pro tento účel je vytvořený klíčový název a ISSN. Mezi ISSN a ISBD (CR) údaji je možné najít danou míru kompatibility. [4]

Historie

Mezinárodní standardní popisy pocházejí již z roku 1969, za jejichž vznikem stojí organizace IFLA. V roce 2007 došlo k výraznému posunu – byla vytvořena studijní skupina pro budoucí směry ISBD. Tato skupina se následně usnesla, že sloučení všech ISBD je možná. Revizní skupina tedy zadala studijní skupině úkol, a to vytvořit konečný text, jehož výsledkem bylo předběžné sloučené vydání. [2]

Druhy ISBD

Soubor ISBD byl pro snadnější využití přeložen v Národní knihovně České republiky:

 • ISBD(A)

- mezinárodní standardní bibliografický popis pro staré tisky a prvotisky

- český překlad vydán v roce 1997

 • ISBD(G)

- všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis

- český překlad vydán v roce 1993

 • ISBD(CF)

- mezinárodní standardní bibliografický popis pro počítačové soubory

- český překlad vydán v roce 1995

 • ISBD(CM)

- mezinárodní standardní bibliografický popis pro kartografické dokumenty

- český překlad vydán v roce 1997

 • ISBD(ER)

- mezinárodní standardní bibliografický popis pro elektronické zdroje

- český překlad vydán v roce 1999

 • ISBD(M)

- mezinárodní standardní bibliografický popis pro monografie

- překlad vydán 1993

 • ISBD(NBM)

- mezinárodní standardní bibliografický popis pro neknižní dokumenty

 • ISBD(PM)

- mezinárodní standardní popis pro tištěné hudebniny

- český překlad vydán v roce 1995

 • ISBD(S)

- mezinárodní standardní bibliografický popis pro seriálové dokumenty

- český překlad vydán v roce 1994 [1]

Struktura ISBD


 • 1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
 • 2. Oblast údajů o vydání
 • 3. Oblast specifických údajů
 • 4. Oblast nakladatelských údajů
 • 5. Oblast údajů fyzického popisu
 • 6. Oblast údajů o edici
 • 7. Oblast poznámek
 • 8. Standardní (nebo alternativní) čísla a údaje o dostupnosti [5]

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 České překlady mezinárodních standardů, které vydala NK ČR. Národní knihovna České republiky [online]. [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: https://text.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/informativni-materialy/publ#isbd
 2. 2,0 2,1 ISBD International Standard Bibliographic Description [online]. Consolidated ed. Berlin: De Gruyter Saur, c2011 [cit. 2021-9-21]. IFLA series on bibliographic control. ISBN 978-311-0263-794.
 3. Popište strukturu standardů AACR2R/RDA, ISBD a porovnejte je. Wikisofia [online]. [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: https://wikisofia.cz/wiki/Popi%C5%A1te_strukturu_standard%C5%AF_AACR2R/RDA,_ISBD_a_porovnejte_je
 4. 4,0 4,1 ISBD (CR) Mezinárodní doporučení pro bibliografický popis: Pokračující zdroje [online]. In: . [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: https://www.nkp.cz/soubory/fond/isbd-cr2008.pdf/at_download/file
 5. Popište strukturu standardů AACR2R/RDA, ISBD a porovnejte je. Wikisofia [online]. [cit. 2021-9-25]. Dostupné z: https://wikisofia.cz/wiki/Popi%C5%A1te_strukturu_standard%C5%AF_AACR2R/RDA,_ISBD_a_porovnejte_je

Související články

Popište strukturu standardů AACR2R/RDA, ISBD a porovnejte je

Pojednejte o vývoji katalogizačních pravidel ve světě, zhodnoťte zejména vývoj anglo-amerických instrukcí

Identifikační popis

Popište strukturu standardů AACR2R/RDA, ISBD a porovnejte je

Mezinárodní bibliografická kontrola, role organizace IFLA v zajištění legilativy povinného

výtisku, systémy národních bibliografií

Externí odkazy

IFLA

Národní knihovna České republiky

Klíčová slova

ISBD, IFLA, Bibliografický popis, Mezinárodní standardy, FRBR