IWork

iWork je kancelársky balík vytvorený v roku 2005 americkou spoločnosťou Apple pre operačné systém OS X a neskôr iOS. Obsahuje aplikácie Pages (textový procesor), Numbers (tabuľkový kalkulátor) a Keynote (prezentačný software).[1]

História a vývoj

Najstaršou súčasťou iWork je Keynote, ktorý vznikol ako samostatná aplikácia v roku 2003. V roku 2005, Apple ku Keynote pridal Pages a vydal prvú verziu kancelárskeho balíka s nazvanom iWork '05.[2][3] iWork síce bol novým produktom spoločnosti Apple, skúsenosti ale s tvorbou podobného softwaru už spoločnosť mala. Od roku 1984 ponúkali kancelársky balík AppleWorks. Ten bol známy aj pod menom ClarisWorks a obsahoval textový procesor, tabuľkový kalkulátor, prezentační program, kresliaci software a databázový program. Apple oznámil koniec vývoja v auguste roku 2007. Ako nástupca kancelárskych balíkov sa stal práve iWork.[4]

Verzie iWorku[2]

Verzia Rok vydania
iWork '05 2005
iWork '06 2006
iWork '08 2007
iWork '09 DVD 2009
iWork 9.0.3 DVD 2009
iWork 9.0.4 2010
iWork 9.1 2011
iWork 9.2 2012
iWork 9.3 2012
iWork 2013 update 2013
iWork for iOS 2013
iWork 2014 update 2014

Aplikácie

Pages

Pages je textový procesor určený pre ľahké vytvorenie rôznych typov dokumentov. Apple ponúka množstvo šablón. Aplikácia zvláda prezentovanie dát v tabuľkách a nechýba ani funkcia štýlov a nastavenia rôznych vlastní dokumentov – riadkovanie, stránkovanie a iné funkcie, ktoré zvláda aj väčšina iných textových procesorov. Narozdiel od konkurenčného Wordu, Pages je zameraný viac na umeleckú reprezentáciu dokumentov. Aplikácie súbory ukladá s príponou .pages. Dokáže ale otvárať a upravovať dokumenty vo formáte OOXML. Formát OpenDocument nie je podporovaný[1][5][2]

Numbers

Numbers je tabuľkový kalkulátor, pre organizáciu dát v tabuľkách. Podporuje narábanie so vzorcami, vytváranie grafov a prácu medzi hárkami. Rovnako ako všetky produkty v iWork aj Numbers má množstvo šablón vytvorených pre osobné financie, či rôzne firemné účely. Ekosystém Applu podporuje jednoduché prepájanie dát s ostatnými aplikáciami v kancelárskom balíku.[1][2]

Keynote

Keynote je aplikácia používaná na tvorbu a prehrávanie prezentácií. Obsahuje množstvo šablón, efektov a prechodov medzi snímkami. Je dobre prepojená s ďalšími Apple produktami, a uľahčuje import médií z iMovie, iTunes, alebo iPhone. Keynote má aj svoju aplikáciu pre mobilné zariadenia so systémom iOS – Keynote Remote, ktorá slúži pre ovládanie prezentácií. Keynote prezentácie ukladá do vlastného súborového formátu .key. Dokumenty je možné exportovať aj pre konkurenčný software Microsoft PowerPoint (.ppt, alebo .pptx).[1][2]

iWork pre iCloud

iWork pre iCloud je služba fungujúca od roku 2013. Umožňuje editovať a vytvárať dokumenty prostredníctvom internetového prehliadača podobne, ako Google Docs (Google Drive), alebo Office Online od Microsoftu. Obsahuje aplikácie z kancelárskeho balíka iWork – Pages, Numbers a Keynote. Výhodou iWorku pre iCloud je, že je prístupný pre všetky operačné systémy a užívateľov s Apple ID.[2][3]

Odkazy

Referencie

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 STUPKA, Aleš. Používání kancelářských balíků na středních školách a gymnáziích [online]. Brno, 2015 [cit. 2015-09-10]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jan Válek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/343633/pedf_m/
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 iWork. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-09-14]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/IWork
  3. 3,0 3,1 CLARK, Josh a Jessica Thornsby. IWork. Sebastopol: O'Reilly, 2013. 1381 s. ISBN 978-144-9374-242.
  4. AppleWorks. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-09-15]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/AppleWorks
  5. MISER, Brad. My Pages, Numbers, and Keynote. Indianapolis, Indiana: Que, 2015, xiii, 371 pages. ISBN 0789752670.

Použitá literatúra

  • CLARK, Josh a Jessica Thornsby. IWork. Sebastopol: O'Reilly, 2013. 1381 s. ISBN 978-144-9374-242.
  • MISER, Brad. My Pages, Numbers, and Keynote. Indianapolis, Indiana: Que, 2015, 371 s. ISBN 0789752670.
  • STUPKA, Aleš. Používání kancelářských balíků na středních školách a gymnáziích [online]. Brno, 2015 [cit. 2015-09-10]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jan Válek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/343633/pedf_m/

Súvisiace články

Kľúčové slová

kancelársky balík, Apple, Pages, Numbers, Keynote