Klinické metody vyšetřování

Klinické vyšetřovací metody jsou nestandardní diagnostické postupy, které nejsou psychometricky podloženy. Údaje z nich získané mají kvalitativní charakter. Klinické vyšetřovací metody patří mezi idiografické – orientované na poznání konkrétního individua v jeho komplexnosti a celistvosti (na jejich základě si vytváříme celkový obraz jedince). Zachycují jedince v jeho nejširším kontextu a v dynamice vývoje. Kvalitní pozorování a rozhovor s klientem může přinést relevantnější data než špatně použitý test.[1]

Optimální postup používá jak idiografický, tak nomotetický (zaměřený na odhalování zákonitostí) přístup, v kombinaci. Např. když psycholog zaměřeně pozoruje chování vyšetřované osoby při administraci testu.[1]

Přehled klinických metod

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 Svoboda, M. (Ed.), Humpolíček, P., Šnorek, V. (2013). Psychodiagnostika dospělých. Praha: Portál.

Použitá literatura

  • Svoboda, M. (Ed.), Humpolíček, P., Šnorek, V. (2013). Psychodiagnostika dospělých. Praha: Portál.