Mundaneum

Mundaneum, neboli také papírový Google, byl místem shromažďujícím co nejvíce lidského vědění, založen v roce 1910 Paulem Otletem a Henrim La Fontainem. Dnes slouží jako výstavní prostor a archiv. Nachází se v Belgii ve městě Mons. Shromažďovalo informace ve formě odkazových metadat, vlastnilo i část celých publikací, ale nezaměřovalo se na ně.

Historie

U vzniku Mundanea stáli dva belgičtí právnící Paul Otlet a Henri La Fontaine. Jejich spolupráce začala na konci 19. století a ze společného zájmu o bibliografii vznikl nápad vytvořit mezinárodní katalog, ve kterém by byly zaznamenány všechny vydané dokumenty. V roce 1895 založili Mezinárodní bibliografický ústav (l’Office internationale de la bibliographie), který měl pracovat na tvorbě tohoto katalogu. Pro klasifikaci dokumentů vytvořili Otlet s La Fontainem vlastní systém zvaný MDT – Mezinárodní desetinné třídění.

Zařazování v archivu

Projekt Mundanea byl poprvé představen v roce 1910 na Světové výstavě v Bruselu. Mělo se jednat o instituci shromažďující veškeré vědění světa a jeho zprostředkování uživatelům. O deset let později bylo Mundaneum, neboli Světový palác, otevřeno veřejnosti. Jeho součástí bylo mezinárodní muzem a mezinárodní a bibliografické instituce založené Otletem a La Fontainem. Zároveň zde začala fungovat mezinárodní univerzita a Mundaneum se stalo dějištěm mnoha konferencí a kongresů. Další plánovaný rozvoj byl přerušen druhou světovou válkou. Mundaneum bylo zavřeno a sbírky byly přestěhovány. V průběhu následujících desetiletí se ještě několikrát přesouvaly, než byly umístěny a znovu zpřístupněny v belgickém Monsu.[1]

Archivy Mundanea obsahují něco okolo šesti kilometrů dokumentů. Kromě soukromých sbírek Paula Otleta a Henriho La Fontaina a kolekce novin, plakátů, pohledů, skleněných destiček a dalších menších předmětů, které dokázali jeho zakladatelé nashromáždit, jsou v Mundaneu umístěny sbírky dokumentů týkající se tří základních témat: pacifismus, anarchismus a feminismus. [2]

Současnost

Archiv

Dnes prostory Mundanea fungují jako výstavní prostor představující Mundaneum samotné i jeho zakladatele, Paula Otleta a Henriho La Fontaina. Cílem znovuotevřené instituce je zachovat a ochránit archiv Mundanea a ukázat ho dalším generacím ve formě výstav, kolokvií a přednášek. V roce 2013 se Mundaneum zařadilo na seznam UNESCO v programu Paměť světa. V roce 2015 byly jeho prostory kompletně renovovány a zpřístupněny i invalidům.[1]

Papírový Google?

Mundaneum je v současnosti často označováno jako „papírový Google“. Ačkoli přímý vliv Otletova a La Fontainova počinu na vývoj internetu bychom hledali těžko, není možné přehlédnout vizionářské myšlenky, které tento projekt představoval. Otlet ve svých dílech předkládal nový pohled na získávání informací. Místo přímého vyhledávání uživatelů v knihách navrhoval získávání na dálku, kdy by se ze zpracované databáze veškerého vědění daly jednotlivé vyhledávané informace zobrazovat na monitor, kde by mohlo být vidět více dokumentů najednou a daly by se vzájemně propojovat. Velké databáze zaznamenaných informací by byly shromážděny na jednom místě, kde by je vyškolený personál vyhledával a doručoval koncovým uživatelům. Pod tím místem si v současnosti můžeme snadno představit web a pod vyškoleným personálem Google. [3]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 Historique [online]. [cit. 2016-01-27]. Dostupné z http://archives.mundaneum.org/fr/historique
  2. Le Mundaneum, un centre d’archive de renommée internationale [online]. [cit. 2016-12-13]. Dostupné z: http://archives.mundaneum.org
  3. WRIGHT, Alex. Glut: Mastering Information through the Ages [online]. Joseph Henry Press: 2007 [cit. 2016-12-04]. Dostupné z databáze ProQuest ebrary. ISBN 978-0-309-10238-4.

Použitá literatura

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

Archiv, Wikipedie, Paul Otlet, Henri La Fontaine