Národní technická knihovna

Národní technická knihovna (NTK) je nejstarší a nejrozsáhlejší odbornou veřejnou knihovnou, která v České republice poskytuje svým uživatelům technickou literaturu. Nachází se na Praze 6 v Dejvicích, nedaleko areálu vysokých škol. Jejími uživateli jsou tedy především studenti, pedagogové, vědečtí a výzkumní pracovníci technických oborů, ale i veřejnost, zajímající se o technickou literaturu. [1] Mottem knihovny je věta „Knihovna je služba“. [2]

Historie

Knihovní fond Národní technické knihovny vznikl již v roce 1718, jako sbírka knih profesora inženýrství Christian Willenberg. Poté se knihovna několik let rozrůstala, byla označována jako součást Českého stavovského polytechnického ústavu. Knihovna se několikrát stěhovala, až se v roce 1935 usídlila ve významnější budově, v Klementinu. Tam bylo možné získat výhodnější prostory a nazvat sbírku jako Knihovnu vysokých škol technických (KVŠT). [3]


Název Knihovna vysokých škol technických vydržel do roku 1960, posléze se změnil na Státní technickou knihovnu. Knihovna se stále rozrůstala, a proto prostory Klementina začaly být nevyhovující. Ani drobné úpravy tento problém nevyřešily. Několik projektů, které byly vytvořeny v 90. letech minulého století vedly k podobě knihovny v pražských Dejvicích, tak jak ji známe dnes, jako centrum českého technického vzdělání. Bylo vybráno nejvíce vyhovující řešení, a tak začala v roce 2006 stavba nové budovy. Stavba trvala tři roky, a byla otevřena veřejnosti v roce 2009, kdy byl oznámen také její nový název – Národní technická knihovna. [4]

Budova

Národní technická knihovna

Jak již bylo zmíněno, stavba budovy započala roku 2006 a byla otevřena v roce 2009. Byla vybudována dle návrhu projektu Projektil architekti v roce 2000, a získala řadu ocenění. Národní technická knihovna obsahuje šest nadzemních podlaží a tři podzemní podlaží. Každé patro má jiné zaměření, obsahuje relaxační zóny a různé služby pro uživatele. Budova knihovny má půdorys oválného čtverce o rozměrech 75 x 75 m. [5]

Do budovy je možné vstoupit čtyřmi vstupy, z ulic Technická, Thákurova, Flemingovo náměstí a Studentská. Dva vchody jsou opatřeny naváděcími drážkami pro zrakově postižené, zbylé dva vstupy mají akustická zařízení. Národní technická knihovna počítá také s handicapovanými uživateli, kteří mohou využít speciální vchod. V budově je možné také parkovat.[6] Knihovna má ale také zajímavou výzdobu centrálních prostor – jsou zde k vidění komiksové kresby, rumunského umělce Dana Perjovschiho.[7]


Cíle

Cílem Národní technické knihovny je být profesionálním centrem, které svým uživatelům poskytuje informace, vyspělé služby (akademické i firemní). Všechny činnosti posléze podporují výzkum, vývoj a vzdělání na vysoké úrovni. [8]

Knihovní fond

Kapacita knihovny je přes 1,5 milionu svazků. Jedná se tedy o knihovnu, která poskytuje nejrozsáhlejší sbírku technické literatury, aplikovaných přírodních věd a společenských věd v České republice. [9]

Její sbírka obsahuje:

- 600 tisíc knih v tištěné podobě
- 10 tisíc titulů tištěných odborných časopisů
- 80 tisíc knih v elektronické podobě
- 50 tisíc titulů odborných časopisů v elektronické podobě

Služby

Za mírný poplatek je možné se do Národní technické knihovny zaregistrovat, a získat tak přístup k mnoha službám, ale i do různých místností. Registrace je možná i vzdáleně. Uživatel musí pamatovat na platnost registrace, a včas si členství prodloužit – o 6 měsíců nebo o rok. Registrace je umožněna jak občanům České republiky, tak i cizincům. [10]

Nabízené služby:

Národní technická knihovna

- Výpůjční služby
- Rezervace knih
- Přístup k počítačům
- Wi-Fi síť
- Využití studoven – týmové, individuální, noční (lze i rezervovat)
- Samoobslužná kopírovací i tisková zařízení
- Referenční služby
- Meziknihovní výpůjční služby
- Kavárna
- Relaxační místa
- Přístup k licencovaným elektronickým zdrojům

Projekty

Národní technická knihovna se účastní, nebo sama vytváří několik důležitých projektů a inovací, jako koordinátor, nebo významný partner. Projekty jsou národní, evropské či mezinárodní. Národní technická knihovna se tak snaží reagovat na nové role, služby knihoven a inovativní nástroje, které slouží ke zpřístupňování informačních zdrojů. [11]

Aktuální projekty:

Národní technická knihovna

- Creative Commons
- Enhanced Publications
- Digitální knihovna
- Di-XL (Dissemination and exploitation via Libararies)
- EOD (eBooks on Demand)
- EFI (Efektivní informační služby)
- Europeana Cloud
- Open Access a SCOAP³
- Institucionální digitální repozitář NTK
- Šedá literatura a NUŠL
- VPK (Virtuální Polytechnická Knihovna)

Odkazy

Reference

 1. O NTK: Váš partner ve světě technických informací. Národní technická knihovna [online]. [cit. 2021-5-13]. Dostupné z: https://www.techlib.cz/cs/82794-o-ntk
 2. O NTK: Mise a vize NTK. Národní technická knihovna [online]. [cit. 2021-5-13]. Dostupné z: https://www.techlib.cz/cs/82794-o-ntk#tab_mission
 3. Skryté poklady architektury - 54. díl - Národní technická knihovna. TVarchitect [online]. [cit. 2021-5-13]. Dostupné z: https://www.tvarchitect.com/video/skryte-poklady-architektury-54-dil-narodni-technicka-knihovna/
 4. Skryté poklady architektury - 54. díl - Národní technická knihovna. TVarchitect [online]. [cit. 2021-5-13]. Dostupné z: https://www.tvarchitect.com/video/skryte-poklady-architektury-54-dil-narodni-technicka-knihovna/
 5. Národní technická knihovna. Archiweb [online]. [cit. 2021-5-13]. Dostupné z: https://www.archiweb.cz/b/narodni-technicka-knihovna-v-praze
 6. Budova NTK. Národní technická knihovna [online]. [cit. 2021-5-13]. Dostupné z: https://www.techlib.cz/cs/2801-budova-ntk
 7. Národní technická knihovna. Prague.eu [online]. [cit. 2021-5-13]. Dostupné z: https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/1363/narodni-technicka-knihovna
 8. O NTK: Mise a vize NTK. Národní technická knihovna [online]. [cit. 2021-5-13]. Dostupné z: https://www.techlib.cz/cs/82794-o-ntk#tab_mission
 9. O NTK: Váš partner ve světě technických informací. Národní technická knihovna [online]. [cit. 2021-5-13]. Dostupné z: https://www.techlib.cz/cs/82794-o-ntk
 10. Registrace a volný vstup. Národní technická knihovna [online]. [cit. 2021-5-13]. Dostupné z: https://www.techlib.cz/cs/2691-registrace-a-volny-vstup
 11. Projekty a inovace. Národní technická knihovna [online]. [cit. 2021-5-13]. Dostupné z: https://www.techlib.cz/cs/2697-projekty-a-inovace

Související články

Externí odkazy

Klíčová slova

Veřejná knihovna, systém knihoven, národní knihovna, oborová knihovna, technická literatura