OpenAIRE

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe)je iniciativa financovaná Evropskou komisí a jejím cílem je podpora Open Access politky Evropské komise skrze technickou infrastrukturu.[1]

Openaire logo.PNG

Historie

K počátkům historie OpenAIRE se váže stejnojmený projekt z let 2009-2012, jehož cílem bylo právě vybudování zmiňované infrastruktury. Projekt kromě infrastruktury přinesl projekt i další výstupy: portál OpenAIRE, Evropský systém helpdesků (European Helpdesk System) a vlastní digitální úložiště pro autory, kteří nemohou využít institucionálního ani oborového repozitáře.

V r. 2011 na projekt navázal další s názvem OpenAIREplus, financovaný 7. Rámcovým programem Evropské komise (EC FP7). Jeho cílem bylo rozšíření uživatelské základny a typologie sbíraných výstupů o nerecenozované publikace a datasety. Dílčím cílem bylo rovněž propojování publikací a datasetů, tzv. enhanced publications (přidružené informace).

V současné době běží již 3. projekt, který byl zahájen r. 2015. Nese označení OpenAIRE2020 a je zacílen na podporu programu Horizon2020.[2]

Portál OpenAIRE

Mezi hlavní výstupy iniciativy patří portál, jehož cílem zpřístupnění co největšího počtu vědeckých výsledků financovaných z evropských fondů a monitorování výstupů z Horizontu 2020. Portál představuje síť otevřených repozitářů, archivů a časopisů, které podporují Open Access politiky.

Předchůdcem portálu OpenAIRE byla databáze DRIVER. V roce 2018 má OpenAIRE přístup k 24 102 803 publikacím a 697 571 datasetům z 11 785 datových zdrojů, což představuje výstupy z 2 541 267 projektů a 60 629 organizací.

Další služby a nástroje

Openaire services for.PNG

OpenAIRE nepředstavuje pouze portál, ale také metodickou podporu (guidelines), nastavení toků procesů a služeb nad obsahem repozitářů, které umožní vybudování interoperabilní sítě repozitářů, a snadné nahrání do univerzálního repozitáře, který je spoluvyvíjen v CERN Zenodo.[1]

Služby lze rozdělit na čtyři kategorie:

  • pro vědce a výzkumníky (researchers)
  • pro poskytovatele financován (funders)
  • pro poskytovatele dat (data providers)
  • pro administrátory výzkumu(research admins)[3]


Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 About OpenAIRE. 2015. Dostupné také z: https://blogs.openaire.eu/?page_id=54
  2. LOCHMAN, Martin. Portál OpenAIRE. 2015. Dostupné také z: https://ikaros.cz/portal-openaire
  3. PRINCIPE, Pedro. OpenAIRE services and tools for open science: 6th National Open Access Conference and OpenAIRE2020 Workshop - Turkey. 2017. Dostupné také z: https://www.slideshare.net/OpenAIRE_eu/openaire-services-and-tools-6th-national-open-access-conference-and-openaire2020-workshop-turkey-81259655

Zdroje obrázků:

OpenAIRE https://www.openaire.eu/

Související články

Klíčová slova

Open Access, Horizon2020, open science, výstupy z výzkumů