Šedá literatura (vyjma VŠKP) v Evropě

Šedá literatura (vyjma VŠKP) v Evropě

V rámci Evropy je vyvíjeno několik systémů primárně zaměřených na šedou literaturu. Výčet zahrnuje jak multioborové databáze, tak i oborové databáze.

Evropské projekty

DRIVER

DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for European Research) je síť digitálních repozitářů skrz vědní obory. Tvůrcem projektu je Evropská komise. Sdružuje 295 repozitářů z 38 zemí světa. Dohromady čítá přes 285 000 vědeckých dokumentů - články, disertace, knihy, přednášky a zprávy. Je považován za největší iniciativu svého druhu v zlepšování dostupnosti vědeckých informací. DRIVER byl původně testovací databáze, na kterou v r. 2007 navázal DRIVER II, jež je ostrou verzí. S konceptem DRIVER souvisí další projektu Evropské komise OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe), na který je nyní systém DRIVER primárně přesměrován.

Česká republika

NUŠL

Česká republika spravuje šedou literaturu v rámci Národního úložiště pro šedou literaturu, které spravuje Národní technická knihovna (NTK).

Francie

La Documentation Francaise

Francouzský národní systém pro registraci zpráv administrativní povahy (dokumenty ze sféry orgánů a organizací státní a regionální správy Francie) a poskytující přístup k úplným textům v různých formátech. Provozovatelem je Direction de l'information légale et administrative (DILA). Rozhraní systému je ve francouzském jazyce.

OpenGrey

Systém OpenGrey zajišťuje volný přístup k bibliografickým záznamům šedé literatury a poskytuje informace o dostupnosti jednotlivých dokumentů. Správcem databáze je francouzský Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST). Slouží také ke zpřístupnění kolekce sborníků z International Conference on Grey Literature (GL) včetně digitálních dokumentů.

Systém OpenGrey navazuje na systém SIGLE (System for Grey Literature in Europe) a později na databázi OpenSIGLE.

Itálie

PUMA

Systém PUMA (Publication management) byl vyvinut s cílem zpřístupnění sítě institucionálních repozitářů v Itálii Institutem pro vědecké informace a technologie (ISTI-CNR - Institute of Information Science and Technologies). V současné době zpřístupňuje 40 institucionálních repozitářů prostřednictvím uživatelského rozhraní v italském nebo anglickém jazyce. Institut ISTI-CNR je zároveň tvůrcem projektu Grey Guide.

Německo

BASE

Systém BASE (Bielefeld Academic Search Engine) je provozován univerzitní knihovnou v Bielefeldu. BASE poskytuje více než 70 milionů dokumentů z více než 3000 zdrojů. Uživatel získá plnotextový přístup k 70% z indexovaných dokumentů. BASE je registrovaným poskytovatelem open access služeb a přispěl k evropskému projektu DRIVER.

SOWIPORT

SOWIPORT - Sozialwissenschaften Portal byl vytvořen Institutem GESIS - Gesellschaft sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen. Portál zahrnuje šedou literaturu a publikace „open access“ z oblasti společenských věd. Koncept SOWIPORTU je založen na tzv. informačním cyklu, který rozděluje informace do tří skupin dle vykonávaných aktivit.

Nizozemsko

The EASY

The EASY (Electronic Archiving System) spravuje institut DANS (Data Archiving and Networked Services). Institut DANS při Nizozemské královské akademii umění a vědy je odpovědný za uchovávání a zpřístupňování výzkumných dokumentů typu „open access“ z oblasti umění, humanitních a sociálních věd.

NARCIS

Portál NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System) vyvinula Nizozemská královská akademie umění a vědy pod systémem DANS. NARCIS je brána k odborným informacím v Nizozemsku pro univerzitní pracovníky, výzkumníky a studenty. Nabízí přístup k vědeckým informacím včetně repozitářů nizozemských univerzit.

Švédsko

DOAJ

Systém DOAJ (Directory of Open Access Journals) je adresářem časopisů typu „open access“. Provozovatelem je Univerzita v Lundu. Nabízí volný přístup k plným textům vědeckých časopisů, které je možno prohlížet podle názvů nebo předmětových kategorií.

Velká Británie

OpenDOAR

Univerzita v Nottinghamu je zakladatelem projektu OpenDOAR (Directory of Open Accces Repositories). Jedná se o adresář akademických repozitářů s open access přístupem. V adresáři je dbáno na důslednou kontrolu a na kvalitu přidávaných repozitářů. Jedná se o klíčový zdroj pro Open Access komunitu.

ROAR

Systém ROAR (Registry of Open Access Repositories) registruje „open access“ repozitáře, tvůrcem projektu je Univerzita v Southamptonu. Poskytuje vyhledávání repozitářů podle klíčových slov, země, softwaru, typu zdroje a obsahu.

Zdroje

About OpenGrey. OpenGrey [online]. INIST, 1997- [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.opengrey.eu/about.
DRIVER:Digital Repository Infrastructure Vision for European Research [online]. European Comission, 2007- [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.driver-community.eu/.
OpenAIRE: Open Access Infrastructure for Research in Europe [online]. European Comission, 2009- [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: https://www.openaire.eu/.
OpenGrey [online]. INIST, 1997- [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.opengrey.eu/.
Portály a digitální knihovny šedé literatury [online].NTK, 2014 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://nusl.techlib.cz/index.php/Informacni_zdroje.