Project Control Book – obsah a smysl

Project control book je kompletní repozitář informací týkajících se projektu pro členy projektového týmu. Jedná se o zdroj pro kontroly a audity a je nástrojem projektového manažera. Je to jednoduchý a často přehlížený nástroj, který projektovému manažerovi pomáhá udržet si přehled o klíčových dokumentech, problémech a dalších souvislostech projektu. Pomáhá také zlepšit komunikaci zainteresovaných stran.

Během dodávání výsledků projektu jsou projektoví manažeři terčem mnoha otázek, na které jim project control book umožňuje rychle odpovědět. Ve své nejjednodušší podobě je project control book obyčejný pořadač s odlišenými záložkami pro oddělení klíčových dokumentů projektu.

PCB obsahuje

  • Rozsah projektu - prostřednictvím sumarizací. Měl by obsahovat exekutivní souhrn celého projektu. V závislosti na velikosti projektu může být tato sumarizace pouze projektová charta.
  • Finance projektu - schválený rozpočet, předpovědi, různé požadavky. V závislosti na konkrétních firemních směrnicích může projekt obsahovat sumarizace kontraktů a další dokumenty, které souvisí s prodejci třetích stran či internámi odděleními.
  • Komunikace - seznam obsahující členy týmu, komunikační matrix. Může obsahovat i prezentaci představující projekt pro případnou rychlou orientaci v projektu pro nové členy týmu.
  • Harmonogram projektu - graf milníků
  • Současný stav projektu - týdenní zpráva, měsíční sumarizace zainteresovaných stran atd.
  • Problémy a rizika - volitelné.
  • Seznam změn na projektu
  • Uzavření projektu - poučení z chyb
  • Obsahuje tyto dokumentu: poptávku, RFP, smlouvu a dodatky, bbjednávky a komunikaci týmu.

PCB a digitální éra

Výše uvedené části by měly být vždy uzpůsobeny velikosti projektu. Projektový manažer může reorganizovat tyto úseky na základě fáze životního cyklu projektu. Průměrná tloušťka project control book není více než dva palce (2x2,54 cm). V digitálním věku kdy dostupné jsou nástroje jako Microsoft SharePoint nebo EMC eRoom působí představa fyzické dokumentace však poněkud zastarale.

Bezdrátové sítě umožňují projektovým manažerům se kdekoli připojit pomocí telefonu či PDA. I navzdory tomuto vývoji je project control book stále užitečným nástrojem pro sdílení a komunikaci projektových informací.

Možnost uložit v digitálním prostředí více informací vytváří potřebu přesnější organizace a správy informací. Souborové servery jsou notoricky známé pro nestrukturovaná adresáře s nadbytečnými soubory.

Správa project control book nevyžaduje příliš úsilí, neboť projektový manažer pouze nahrazuje týdenní zprávu nebo aktualizovaný harmonogram novou verzí. Většina manažerů stráví 90 procent svého dne komunikací s čímž project control book výrazně pomáhá. Často se stává, že během dne přicházejí členové týmu, zástupnci zainteresovaných stran a další do kanceláře a dotazují se na různé aspekty projektu. Jak projekt roste je pro projektového manažera stále těžší znát všechny souvislosti, což právě project control book dělá za něj.

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova