Ulrych Neisser

Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


Osobnost jako kognitivní schéma

Život

 • Narodil se v Německu a vzápětí emigroval s rodiči do USA
 • Byl profesorem psychologie na univerzitě
 • Realizoval mnoho experimentálních studií orientovaných na pozornost a paměť
 • Soustředil se na paměť pro životní události a její vztah s přirozeným nadáním
 • Napsal klíčovou práci, která vyvolala kognitivní revoluci položením otázky na validitu kognitivních výzumů
 • Kognitivní psychologie postrádá ekologickou validitu
 • Musí radikálně změnit svou orientaci, pokud chce přetrvat
 • Cognitive psychology
 • Cognition and reality: Principles and implication of cognitive psychology
 • The perceived self: ecological and interpersonal sources of self-knowledge

Teorie – osobnost jako kognitivní schéma

 • Podrobil přístupy a projekty kognitivní psychologie kritické analýze
 • Uzavírání se do laboratoře je chyba
 • Na poznávání okolního světa pohlíží jako na aktivní proces, jehož nezbytnou komponentou jsou psychické prostředky
 • Ty se formují v procesu učení
 • Snaha spojit zkoumání procesů zpracovávání informací s takovou teorií lidské podstaty, která by
 • byla využitelná mimo laboratoř
 • brala v úvahu součinnost člověka s okolním světem
 • snaha pochopit poznávací aktivity osobnosti v běžném životním prostředí
 • vstřebává ideje mnoha autorů (Piaget, Miller...) do koncepce, v níž má klíčové postavení „schéma“

Schéma

 • hlavní kognitivní struktura (vnitřní část perceptivního cyklu)
 • tato struktura
 • je utvářena hromaděním zkušeností
 • je zkušenostmi modifikována
 • zaměřuje aktivity a přístupy k novým informacím
 • systém přijímání informací se podobá pojmu formát v programování
 • schéma není prostým formátem, funguje rovněž v kvalitě plánu
 • schéma je výběrné, není jen plánem, ale i vyplpovatelem plánu
 • je strukturou činnosti i strukturou pro činnost
 • aktivita schémat nezávisí na vnějším zdroji energie
 • neustále se realizující a rozvíjející cyklický vztah mezi objektem, aktivitou schémat a zkoumáním v podobě receptivního cyklu
 • schémata jsou v organismu spojena do motivů
 • ty v širším měřítku přijímají informace a zaměřují činy
 • aktivity usměrpované dvěma schématy se mohou ocitnout v konfliktu
 • schémata se formují zkušeností a učením