URL

URL, neboli Uniform Resource Locator, je nejčastěji definována jako specifický sled znaků sloužících k nasměrování na webový zdroj, který zpřístupňuje požadovaný dokument nebo službu. Specifikace požadovaného dokumentu se nazývá URN, a je popisována jako unikátní kód, který slouží k jednoznačnému určení konkrétního dokumentu nebo média, který sice napomáhá k jeho nalezení zadáním specifických znaků do vyhledávacího systému, ale sám o sobě neslouží k přímému přístupu k identifikovanému médiu. Příkladem je ISBN a DOI, případně FRBR pojetí díla.

URI může popisovat zdroj jak čistě z hlediska jeho identity (a neurčovat, kde je možno zdroj získat), tak čistě z hlediska toho, jak je možno zdroj nalézt (a nepopisovat jeho identitu), tak i obojí současně – přesnou identitu zdroje i jak je možno ho dosáhnout.