Zpětná vazba v rešeršních službách

Zpětná vazba je v rešeršních službách nezbytným krokem. Probíhá jak na straně uživatele, tak na straně rešeršéra. Uživatel hodnotí výsledky rešerše, zda bylo vyhledáno požadované. Rešeršér pak hodnotí výsledky jednotlivých dotazů. Pokud je zpětná vazba relevantní, hovoříme o tzv. relevanční zpětné vazbě, viz následující definice.

Relevanční zpětná vazba = Vztah mezi výsledkem vyhledání a nově formulovaným rešeršním dotazem, který lze využít pro ladění rešerše a nové formulace rešeršního dotazu. Tím lze zvýšit úplnost, popř. přesnost rešerše.[1]

Při zpětné vazbě dochází k hodnocení výsledků rešerše.

Hodnocení výsledků rešerše – úplnost a přesnost


Při hodnocení vyhledaných výsledků se kromě kritérií uživatelské relevance viz Vyhodnocování relevance v rešeršních službách musíme ptát na to, zda výsledky jsou úplné a nakolik jsou přesné. Pokud hledáme co nejpřesnější výsledky a zúžíme hledaný dotaz, je možné, že díky mnoha kritériím přijdeme i o jiné odpovídající výsledky. A naopak, pokud chceme obsáhnout dané téma co nejšířeji, je možné, že budeme muset prohledat velké množství výsledků, přičemž přesné a relevantní budou jen některé z nich. Úplnost a přesnost lze vypočítat dle následujících koeficientů.

Úplnost (recall), koeficient úplnosti – poměr počtu nalezených relevantních záznamů k počtu všech relevantních dokumentů v databázi (vyjádřeno v procentech)[2] .

Přesnost (precision), koeficient přesnosti – poměr počtu nalezených relevantních záznamů k celkovému počtu záznamů v rešerši [3]

Uplnost.pngIdeální poměr mezi přesností a úplností
Graf.jpgReálný vztah mezi přesností a úplností vyhledávání

Odkazy

Reference

  1. Švejda, Jan. relevanční zpětná vazba. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-05-02]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001865&local_base=KTD.
  2. Švejda, Jan. míra přesnosti rešerše. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-05-02]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001862&local_base=KTD.
  3. Švejda, Jan. míra úplnosti rešerše. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-05-02]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001863&local_base=KTD.

Použitá literatura

PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha: Velryba, 2011. Podnikání a management. ISBN 978-80-85860-22-1.

STEINEROVÁ, Jela. Premeny relevancie v informačnej vede a informačná ekológia. Knihovna. 2011, 22(2), 59-80. Dostupné také z: http://oldknihovna.nkp.cz/knihovna112/11259.htm

Související články

Rešerše, Rešeršní strategie, Vyhodnocování relevance, role a druhy zpětné vazby v rešeršních službách

Klíčová slova

zpětná vazba, zpětná vazba v rešeršních službách, úplnost, přesnost, vyhodnocování relevance, role a druhy zpětné vazby v rešeršních službách