Vyhodnocování relevance, role a druhy zpětné vazby v rešeršních službách

V rámci rešeršních služeb a rešeršních strategií i při každém jiném vyhledávání, získáváme různé výsledky na naše dotazy. Při vyhodnocování výsledků, posuzujeme relevanci tj. významnost, důležitost vyhledaných dokumentů. Děje se tak v rámci zpětné vazby.

Relevance

Relevancí podle Terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) rozumíme:

Relevance, relevantní informace (TDKIV) = Informace formálně nebo věcně shodné s dotazem zadaným uživatelem v přirozeném či selekčním jazyku

S relevancí se pojí také pojem pertinence. Pertinence, nebo-li pertinentní informace jsou (dle TDKIV) takové informace, které vyhovují subjektivním požadavkům uživatele na obsah informace nebo dokumentu.

Druhy relevance

Relevanci můžeme rozdělit na:

Formální - shoda formulace rešeršního dotazu se selekčními údaji dokumentu

Věcná - shoda obsahu informačního dotazu s obsahem vyhledaného dokumentu

Formální relevance

Formální relevance je také někdy označována jako systémová (binární, algoritmická) relevance.

Typická pro webové vyhledávače a discovery systémy, které řadí výsledky podle relevance. Nalezneme ji také v některých „tradičních“ informačních systémech. Informační systémy posuzují relevanci v závislosti na modelu vyhledávání, který používají (booleovský x vektorový x pravděpodobnostní …)

Věcná relevance/pertinence

Věcná relevance, nebo-li uživatelská relevance je rozlišení tématické, kognitivní (pertinence), motivační a situační relevance

• Mnohorozměrná, dynamická, součást informačního chování člověka

Kritéria uživatelské relevance

Na toto téma proběhly různé výzkumy. Zjištěno až několik desítek kritérií. Jedním z výzkumů je např. výzkum Xu Yunjie a Chen Zhiwei.[1]

• Klíčová kritéria potvrzená výzkumem

Tématičnost (topicality) – do jaké míry obsah dokumentu odpovídá tématu

Spolehlivost (reliability) – do jaké míry je obsah dokumentu vnímán jako pravdivý, přesný a spolehlivý

Pochopitelnost (understandability)– do jaké míry je obsah uživateli srozumitelný

Novost (novelty) – do jaké míry přináší uživateli nové informace

Rozsah (scope) – do jaké šíře a hloubky je téma zpracováno


Odkazy

Reference

  1. XU, Yunjie a Zhiwei CHEN. Relevance Judgment: What Do Information Users Consider Beyond Topicality? Journal of the American Society for Information Science [online]. 2006, 57(7), 961-973 [cit. 2016-05-03]. ISSN 15322882. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lls&an=502983838&scope=site

Použitá literatura

TDKIV: česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (báze KTD). In Národní knihovna České republiky [online]. Praha: Národní knihovna, [cit. 2016-04-05]. Dostupný z: http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=ktd

PAPÍK, Richard. Rešeršní strategie a rešeršní služby I. . Duha [online]. 2013, roč. 27, č. 4 [cit. 2016-04-05]. Dostupný z WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/resersni-strategie-resersni-sluzby-i>. ISSN 1804-4255.

PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha: Velryba, 2011. ISBN 9788085860221.

Související články

Rešerše, Rešeršní strategie, Zpětná vazba v rešeršních službách

Klíčová slova

rešerše, relevance, vyhodnocování relevance, role a druhy zpětné vazby v rešeršních službác, zpětná vazba, kritéria relevance