CISAC

Verze z 21. 10. 2018, 13:14, kterou vytvořil Martin.Soucek (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Mezinárodní konfederace CISAC (Confederation Internationale des Sociétés d´Auteurs et de Compositeurs) se zabývá ochranou zájmů tvůrců autorských děl z oblasti hudby, divadla, literatury aj. Tato konfederace zahrnuje více než 200 organizací různých zemí světa.

Vznik CISAC

CISAC byla založena již v roce 1926, zahrnuje k roku 2000 180 organizací z 95 zemí světa s celkovým ročním objemem autorských honorářů ve výši zhruba 5 miliard USD.

Iniciativy CISAC

ISWC

Trvalý identifikátor ISWC byl vyvinut CISAC jako zastřešující organizací společností spravující autorská práva. Každé hudební dílo je tímto kódem celosvětově jednoznačně identifikovatelné a každé nově registrované dílo a každá jednotlivá nová úprava je v databázi SUISA tímto kódem identifikována. Kód ISWC se skládá z písmene “T”, následovaném 9 číslicemi a jednou kontrolní číslicí. Čísla registrovaná u SUISA vždy začínají trojčíslem 050 (např. T-050246800-1).

ISNI

ISO 27729

V roce 2006 CISAC podala návrh na novou mezinárodní normu ISO 27729 ISPI (International Standard Party Identifier), která měla řešit problematiku mezinárodní identifikace jednotlivých "stran" zainteresovaných na vzniku (tvorbě, výrobě, distribuci) tvůrčích děl. V přípravné pracovní skupině pracovala řada expertů z oblasti vydavatelské, autorskoprávní, z významných informačních institucí a digitálních systémů (zástupci národních knihoven Francie, Británie a Finska) a Mezinárodní nadace DOI. Debata o vymezení identifikované entity vyústila ve změně označení identifikátoru ISPI na ISNI (International Standard Name Identifier).

ISAN

Odkazy

Reference


Doporučená literatura

  • CISAC. ISWC International Agency : [Home Page] [online]. Paris : CISAC, 2001- [cit. 2016-05-27]. Přístup z: http://www.cisac.org.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

autorská díla, hudební díla, autorské právo, licence