Audioknihy

Audiokniha (audiobook) je "zvukový záznam nějakého díla či přednesu, který je zaznamenán na zvukových nosičích (audio CD, audiokazeta, MP3) nebo v prostředí internetu."[1] Zprostředkovatelem je hlas člověka (načitatel), který audioknihu načetl a médium, kde je zvukový záznam uložen.[1]

Jedná se o fonografické zpracování literárního díla a může být také označováno jako akustický přepis díla.[2] Mezi audioknihy jsou někdy řazeny také další druhy záznamů mluveného slova, určené například k poslechu v méně obvyklém stavu lidské mysli (např. podvědomá výuka cizího jazyka).[3] Audioknihy jsou různorodé, rozeznávají se dle obsahu, obalu, vzácnosti a stáří.[2]

Pojem označuje zvukové dílo vzniklé nejčastěji na základě již existujícího tradičního dokumentuknihy.[3] "Audioknihy jsou většinou spojeny s knižní předlohou, podle které jsou nahrány. Při poslechu audioknih komunikuje posluchač s dílem pomocí technického zařízení (reproduktoru) a nemá bezprostřední kontakt s tvůrci nahrávky."[4]

Termín audiokniha začal být v posledních letech používán jako označení pro komerčně distribuované produkty. Původ tohoto slova lze hledat v názvosloví v cizích jazycích, zejména v angličtině. V anglickém jazyce je nejčastěji používáno označení „audiobook“ či méně často již starší označení „book on tape“.[2]

Proces vzniku audioknih

Proces tvorby audioknihy je poměrně složitý a zdlouhavý. Nejdříve se vybere knižní předloha, podle které audiokniha vznikne. Každé vydavatelství se soustředí na rozdílné audioknihy a vybírá předlohy dle různých kritérií. Dále se musí vyřešit autorská práva. Práva na vydání knihy a audioknihy se řeší zvlášť.[5]

Následuje setkání týmu s režisérem (nejčastěji rozhlasový režisér) audioknihy a výbírá se interpret (načitatel), který propůjčí audioknize svůj hlas. Výběr interpreta se řídí jeho hlasovými dispozicemi pro konkrétní audioknihu či tím, jak je načitatel (nejčastěji herec) známý a oblíbený.[5]

Po hlasové a mikrofonové zkoušce nastává samotný akt nahrávání. Doba, za kterou se audiokniha nahraje a dokončí, je závislá na délce konkrétní audioknihy a počtu načitatelů. Nedílnou součástí audioknih je i doprovodná hudba, která slouží jako podkres děje. Nakonec se výsledná nahrávka ve studiu sestříhá a vyčistí od nedokonalostí.[5]

Typologie audioknih

a) dle použitého média

Audiokniha může být uložena na nejrůznějších typů zvukových nosičů. Od těch nejjednodušších, které byly využívané již na začátku vzniku audioknih, až po dnešní moderní stahování audionahrávek z internetových serverů.[5]

 • audiokazeta (magnetofonový pásek) - jeden z prvních nosičů ve světě[5], nejpočetnější audiální nosič ve fondech knihoven[3]
 • audio CD - jedno z nejrozšířenějších médií na uchování zvukového záznamu včetně audioknih[5]
 • formát MP3 - jde o kompromis mezi kvalitou a délkou nahrávky, čili maximální velikostí souboru[5]
 • internetové servery - stažení nahrávky ze serverů, nejčastěji ve formátech MP3 a WAV[5]
 • minidisk (MD) - druh média nejvíce rozšířen v Japonsku[5]
 • playaway - spojení přenosného přehrávače a digitálního média[5][3]

b) dle zpracování

Audioknihy se liší svou délkou a tím, zda jsou nahrány dle knižní předlohy. Každý posluchač volí délku audioknihy dle svých preferencí a časových možností.[5]

 • nezkrácená audiokniha (UNABRIDGED) - je přímým převedením úplného textu knižní předlohy do zvukové podoby, bez zásahu do jejího obsahu[3]
 • zkrácená audiokniha (ABRIDGED) - původní text je profesionálně zkrácen a modifikován tak, aby nedošlo k narušení příběhu či literárního stylu[3]
 • dramatizace - text knižní předlohy je od základu přepracován a upraven do podoby připomínající divadelní či rozhlasovou hru (scénáře)[3]
 • ostatní nahrávky - situační komedie, semináře, rozhovory, někdy zahrnuje i nahrávky rozhlasového vysílání[3][1]

Výhody a nevýhody

Výhody audioknih

 • namáhání jiného smyslu než zraku
 • menší nároky na pozornost a na prostorové podmínky
 • možnost současného užívání více uživateli
 • efekt odbourávání osamělosti
 • relativně lepší podmínky pro imaginaci a hlubší prožitek
 • možnost využít kromě řeči dalších nástrojů
 • edukativní aspekty[3]

Nevýhody audioknih

 • cena
 • nároky na technické vybavení
 • publikační posloupnost
 • dostupnost
 • závislost na volbě načitatele
 • bibliofilie[3]

Nakladatelé audioknih

Nakladatelství Timpanum audioknihy

Vzniklo v roce 2006 a už od svých počátků se specializuje na výrobu a prodej audioknih světové a české beletrie, detektivky a audioknihy pro děti. Na tvorbě se podílejí přední čeští herci, režiséři a hudebníci. Audioknihy vydávají na klasických CD nebo mp3, distribuují i online. Některé audioknihy jsou popsány i v brailově písmu, podporující knihy pro nevidomé a propagují užívanou značku „blind-friendly“. Produkce čítá více než 140 titulů, zakoupitelných v e-shopu, knihkupectvích a CD shopech, mají taktéž vlastní prodejnu v Praze 2[6]

Audiostory

Vzniklo v roce 1991 jako zcela průkopnický projekt na poli vydávání audioknih. Zaměřilo se na produkci nahrávek beletrie pro děti i dospělé. Volilo široký dramaturgický záběr, aby si vybral opravdu každý. Klíčem k výběru pro natáčení byla čtenářská oblíbenost titulu v knižním vydání. Hlavním cílovým zákazníkem byly ženy středního věku, které nakupují nejen pro sebe, ale pro celou rodinu – muže, děti i seniory. Zvoleným nosičem byla audiokazeta. Inspiračním zdrojem kanadská a americká praxe poslouchání knih na audiokazetách. Motivací láska k rozhlasové tvorbě a osobní zkušenosti i kontakty v tomto oboru, kterými disponovala majitelka a producentka vydavatelství – PhDr. Jindřiška Nováková. AudioStory založila jako malou, rodinnou firmu, jejíž prestiží je vytvářet soukromý zlatý fond zvukových nahrávek četby, určený pro milovníky literatury a uměleckého slova na mikrofon z řad zdravých i zdravotně handicapovaných lidí. „AudioStory uvádí“… se ozývá na úvod většiny „knížek do ucha“ už řadu let. Od poloviny roku 2006 spolupracuje AudioStory s vydavatelstvím Popron Music. Nabízí mu v exkluzivní licenci své nahrávky pro reedice na CD. Vytvořilo si novou image, modernizuje dramaturgický výběr, získává mladé herce… A nadále natáčí nové tituly, vytváří nové projekty. Vstoupilo do nové vlny svého vývoje.[7]

Popron music

Hlavním předmětem činnosti hudebního vydavatelství Popron Music je všestranné uvádění hudebních nahrávek na veřejnost. Tím se rozumí nejen výroba a šíření zvukových nosičů, ale i podpora rozhlasového a televizního vysílání hudebních snímků a provádění veškerých aktivit pro umělecký a repertoárový rozvoj. V posledním období Popron Music v souvislosti se změnami v hudebním průmyslu rozvíjí i nové formy prodeje a podpory hudby. V oblasti domácí hudební produkce klade Popron Music hlavní důraz na dlouhodobou spolupráci s umělci, s nimiž má uzavřeny exkluzivní nahrávací smlouvy. Popron je také vydavatelem jediné kompletní zvukové nahrávky Bible v České republice. U zahraniční hudební produkce Popron vyrábí a importuje nosiče nahrávek od významných nezávislých firem z Německa, Itálie, Anglie. Jako speciální projekty jsou označovány především hudební kompilace a také dárkové a propagační nosiče na zakázku. U těchto titulů jde o druhotné využití vyrobených nahrávek na hudebních výběrech zaměřených na různé cílové skupiny zákazníků a zásadní roli zde hraje marketingová a reklamní strategie. Popron Music byl prvním vydavatelem v ČR, který tento typ produktu zavedl ve větší míře na trh. Popron Music rozvíjí též činnost umělecké agentury, která zprostředkovává veřejná umělecká vystoupení a produkuje vlastní programy. Pro nové interprety Popron Music provozuje akci Vydejte CD u Popronu, která umožnila již desítkám hudebníků vydání vlastního CD. V budoucnu bude obdobný projekt připraven i v oblasti uměleckého managementu a agenturního zastoupení nových talentů. V oblasti mluveného slova spolupracuje Popron s vydavatelstvím Audiostory.[8]

Radioservis, a. s.

Radioservis, a.s je vydavatelem CD, knih a Týdeníku Rozhlas. Vydavatelství CD produkuje ročně kolem 60 titulů všech žánrů (mluvené slovo, vážná hudba, jazz a další), z toho asi 20 titulů jako zakázky. V nabídkovém katalogu máme více než 300 titulů, z toho většinu tvoří mluvené slovo, především z archivu Českého rozhlasu. Zaměřujeme se na prověřené tituly české a světové literatury (Čapek, Jirásek, Škvorecký, Kohout, Zmeškal, Shakespeare, Tolstoj, Dostojevskij, Greene, Orwell a mnozí další), kvalitní detektivky (Doyle, Christie, Simenon, Sayersová, Dürrenmatt a další), vyprávění (malíři Anderle a Komárek, Václav Větvička, Miloš Kopecký a další), českou historii (Toulky českou minulostí, Srpen 1968, Listopad 1989, Druhá světová válka) a i další oblasti. Dlouhodobě se také podílíme na několika dobročinných projektech (CD ve prospěch Centra Paraple, Nadačního fondu Veselý senior a další). Provozujeme vlastní firemní prodejnu (Vinohradská 13, Praha 2, od června 2010 opět Vinohradská 12 – budova Českého rozhlasu) a vlastní zásilkový obchod. CD dodáváme do běžné prodejní sítě CD a knih po celé republice. [9]

Fonia

Fonia je gramofonová firma, která vydává zvukové nosiče s mluveným slovem. Postupem času se chce zabývat mluveným slovem i v širších souvislostech.[10] Mezi její vydávané audioknihy patří například pohádky či poezie, ale také autorská tvorba českých herců např. Ivana Krause [11]

Kniha do ucha. Sk

Slovenské vydavatelství založené roku 2010. Audioknihy vydavatelství Kniha do ucha najdete například v internetových obchodech martinus.sk, gorila.sk a dalších e-shopech, na českém trhu prostřednictvím arara.cz či v síti knihkupectví Artforum, Panta Rhei a nezávislých knihkupectvích. [12]

Moba

Nakladatelství MOBA vzniklo v moravské metropoli Brno na podzim roku 1991 jako společnost se zahraniční účastí. Partnerem několika českých společníků se stalo významné německé nakladatelství Verlagsgruppe Lübbe sídlící nedaleko Kolína nad Rýnem v Bergisch Gladbachu. V témže roce začalo vydávat románové sešity ve dvou řadách, které ihned po vydání zaznamenaly ohromný čtenářský ohlas a jejichž počet vzrostl na současných 25 řad měsíčně v mnoha žánrech - romány z lékařského prostředí, westerny,romány pro ženy, horory a sci-fi.

Stále větší podíl na celkové produkci zaujímají knižní tituly vydávané v mnoha edicích a žánrech, jako jsou historický román a krimi, literatura faktu, Původní česká detektivka, Severská krimi, Světová krimi, Krimi international - Místo činu, Společenské romány, Romány pro ženy, Knižnice klasiků, westerny, audioknihy. [13]

Jota

Nakladatelství Jota se spíše zaměřuje na tištěné knihy v roce 2014 však vydalo svojí první audioknihu Doktor Proktor a prdicí prášek od autora Jo Nesbø. V současné době mají vydanou i druhou audioknihu tohoto autora Doktor Proktor a vana času. [14]

Portál

Audioknihy z Portálu nabízejí to nejlepší z edic Beletrie a Příběhy. Známí interpreti, jako jsou Simona Postlerová, Igor Bareš, Simona Babčáková, David Novotný, Otakar Brousek st. a další, načetli oblíbené romány a povídky: Tančím tak rychle, jak dokážu, Spratek, Když Nietzsche plakal, Nejkrásnější židovské legendy aj. [15]

Mladá Fronta

Vydavatelství Mladá fronta bylo založeno již v roce 1945 a v současné době se právem řadí mezi největší a nejúspěšnější vydavatelské domy v České republice. Své dobré jméno staví nejen na mnohaletých zkušenostech, ale hlavně na profesionalitě, odbornosti a dynamickém růstu. Tomu logicky odpovídá i pestré portfolio titulů, které vydává. [16] V roce 2011 divize Knihy ve spolupráci s vydavatelstvím Tympanum rozšířili portfolio svých produktů o sérii audioknih. Na přípravě audioknih vydavatelství spolupracuje se špičkovými interprety. Volba knižních titulů, které se stanou předlohou pro realizaci audioknih, je totiž určena čtenářskou oblibou, a také záměrem představit žánrový výběr z portfolia divize Knihy.[17]

OneHotBook

Vydavatelství založené v roce 2011 původně pod názvem Dragontattoo na počest první vydané knihy "Muži, kteří nenávidí ženy". Vydavatelství spolupracuje s profesionálními herci jako například Martinem Stránským. Vydává široké spektrum audioknih, ale nejvíce se zaměřuje na současné bestsellery. Získalo velké množství ocenění včetně absolutního vítěze audioknihy roku za rok 2014 za "Muž jménem Ove". [18]

Straky na Vrbě

Vydavatelství založené v roce 1998 spojené s postavou redaktora Michaela Bronce, se zaměřuje hlavně na tištěné knihy. Především na českou fantasy scénu. Spolupracuje s mnoha časopisy a kluby, pořádá pravidelné soutěže, mezi nimi nejznámější Žoldnéři fantazie. Audioknihám se věnuje teprve krátce [19]

Supraphon

Původně gramofonová firma byla založena již v roce 1932. Jedná se o jednu z historicky nevýznamnějších firem v rámci hudby a jejího šíření. Se stále zvyšující se poptávkou začali vydávat i audioknihy a mluvené slovo. Největší zastoupení u nich mají dětské pohádky, zejména Hurvínek a humoristické povídky jako Šimek a Grosman nebo Divadlo Járy Cimrmana. [20]

XYZ

Vydavatelství založené v roce 2004, spadá pod skupinu Albatros media. Vydává českou i zahraniční literaturu, také velký podíl literatury faktu. Z audioknih patří mezi jejich nejznámější díla trilogie "Padesát odstínů šedi" a "Gray". [21]

Lumeni

Vydavatelství založené v roce 2011 se zaměřuje výhradně na audioknihy o osobním rozvoji, vnitřní motivaci či tzv. self help knihy. Jejich cílovou skupinou jsou hlavně manažeři, obchodníci a podnikatelé, kteří se chtějí dále sebevzdělávat. Z jejich tvorby můžeme uvést například "Čtyřhodinový pracovní týden" nebo "Pravidla úspěchu". [22]

Fragment

Vydavatelství založené v roce 1991 a v roce 2014 se přidalo pod mediální skupinu Albatros média. Zaměřuje se hlavně na fantasy a young adult a dětskou literaturu. Vydává i českou beletrii. Mezi nejvýznamější audioknihy z jejich tvorby patří kompletní "Odkaz Dračích jezdců", trilogie "Hunger games" nebo všech šest dílů "Narnie". [23]

Synergie Publishing

Vydavatelství založené v roce 1994 se původně zaměřovalo pouze na vydávání tarotových vykládacích karet. Momentálně se specializuje hlavně na duchovní literaturu, zdraví, spiritualitu a sebepoznání. Mezi jejich nejznámější audioknihy patří série knih "Dalajlamova kočka" [24]

Eddica

Eddica je česká jazyková škola a vydavatelství fungující už 12 let a jedním z předních vydavatelů audioučebnic na českém trhu. [25]

Audiotéka

Je jedním z největších eshopů s audioknihami u nás. Specializuje se hlavně na vytváření audioknih v mp3 verzích a verzích pro mobilní telefony. Působí také jako vydavatelství. [26]

Walker a Volf

České vydavatelství audioknih, které se zaměřuje výhradně na českou a slovenskou původní sci-fi, fantasy a horor literaturu. Neznámějším počinem jsou například "hvězdní honáci" nebo "Asfalt". [27]

Zahraniční nakladatelé audioknih

Následující výčet zahraničních nakladatelů, kteří vydávají audioknihy, je zaměřen především na nakladatele s produkty v anglickém jazyce. Rozdělen je do dvou kategorií, především podle tematického zaměření a částečně také podle produktivity a velikosti.

Velcí univerzální nakladatelé

Hachette Audio

Hachette Audio je součástí nakladatelství Hachette Book Group, které sídlí v New Yorku, ale zformovalo se v roce 2006 z domovské společnosti Hachette Livre pocházející z Francie. Hachette Book Group patří mezi největší světová nakladatelství a publikuje různé druhy dokumentů včetně audioknih. Hachette Audio tvoří jeho nakladatelskou jednotku, která se soustředí čistě na audioknihy. V roce 2014 i 2015 obdrželo nakladatelství za své audioknihy řadu ocenění včetně Grammy® a Audiobook of the Year od Audiobook Publishers Association. Tituly od Hachette Audio jsou žánrově různorodé, ale soustředí se především na bestsellery a populární autory beletrie včetně dětské literatury. Mezi vydané tituly patří např: Malala Yousafzai - I Am Malala, Lila Frey - Bossypants, Robert Galbraith - The Cuckoo's Calling.[28]

Harper Audio

HarperCollins je dalším nakladatelem světového měřítka. Sídlí v New Yorku a zformoval se v roce 1989 z několika nakladatelských společností. Jeho součástí je i nakladatelství Harper Audio, které se soustředí na produkci audioknih.[29] Jedním ze specifik produkce tohoto nakladatele je, že kromě bestsellerů beletrie má i rozsáhlou sekci křesťanských titulů mluveného slova a také tituly s radami pro život nebo s autobiografickými a populárně-dokumentárními tématy.[30] Harper Audio vydalo např.: Neil Gaiman - Neverwhere, Robert K. Wittman - Devil's Diary (Diary of Alfred Rosenberg) nebo audio verzi bible svaté načtenou Davidem Suchetem. [31]

Penguin Random House

Nakladatelství Penguin Random House vzniklo v roce 2013 a sídlí v New Yorku, ale jde o velké nakladatelství s pobočkami ve 20 zemích a na 5 kontinentech. Publikuje všechny druhy dokumentů a v součtu zatím vydalo 15 000 tištěných a 70 000 digitálních titulů. Nakladatelství v tištěné i zvukové podobě vydává žánrově různorodou beletrii a snaží se uspokojit co nejširší vzorek čtenářů, včetně dětí. Většinou jde o známé tituly a bestsellery. Penguin Random House vydalo např.: Paula Hawkins - Girl on the Train, Markus Zusak - The Book Thief nebo E. L. James - Fifty Shades of Grey. [32]

Macmillan Audio

Macmillan Audio je součástí mezinárodního vydavatelství Macmillan Publishers. To sídlí už do roku 1843 v Londýně (v současnosti s působností v dalších 70 zemích) a oproti jiným výše zmíněným nakladatelům podobného měřítka vyniká tím, že publikuje nejen populární tituly, ale má i rozsáhlou sekci vzdělávacích publikací a silné spojení s akademickým světem.[33] Macmillan Audio vydává beletrii i naučnou literaturu. Záběrem se snaží obsáhnout různé věkové i zájmové kategorie uživatelů včetně dětí a nabídnout jim i náročnější tituly. Macmillan Audio vydalo např.: Daniel Goleman - Social Intelligence, Omar Saif Ghobash - Letters to young Muslim nebo Umberto Ecco - The Island of the Day Before.[34]

Simon & Schuster

Nakladatelství Simon & Schuster vzniklo v roce 1924 v new Yorku, kde dodnes sídlí.[35] Současně má i mezinárodní agenturu zajišťující chod svých společností v Austrálii, Kanadě a Velké Británii. Svou velkou produkci obsahující širokou škálu dokumentů různého čtenářského určení dělí do několika divizí, mezi které patří Simon & Schuster Adults publishing, Simon & Schuster children´s publishing a také Simon & Schuster Audio, které vydává tituly v audio formátech.[36] Mimo klasických audioknih publikuje nakladatelství i vzdělávací jazykový program Pimsleur, který nabízí více než 200 různých programů pro 50 světových jazyků.[37] Tyto produkty nabízí Pimsleur na klasických nosičích, ale i ke stažení v mp3 formátu. Zbytek produkce audioknih u Simon & Schuster opět představuje žánrově různorodá beletrie, případně populární autobiografické tituly. Simon & Schuster vydalo např.: Zoe Sugg - Girl Online, Donald J. Trump - Great again nebo Stephen King - Bazaar of Bad Dreams.[38]

Blackstone audio

Blackstone Audio je oproti předchozím nakladatelstvím specializované pouze na audioknihy a je jedním největších nakladatelství toho druhu v USA. Sídlí od roku 1987 ve státě Orgeon.[39] Publikuje stejně jako předchozí především zábavnou beletrii, kterou nabízí na klasických nosičích a nabízí ji na svém webu http://www.blackstonelibrary.com/ nebo ke stažení v různých digitálních formátech na webu http://www.downpour.com/. [40] Vydalo zatím přes 18 000 titulů a každý měsíc publikuje 25 nových.[39]

Specializovaní nakladatelé

Audio Connoisseur

Nakladatelství Audio Connoisseur publikuje audioknihy se zaměřením na náročnějšího čtenáře. Nabízí spisy antických osobností, historickou naučnou literaturu i starší tituly klasické beletrie různých žánrů (např. humoristické, autobiografické, historické, duchovní).[41] Audio Connoisseur vydalo např.: Julius Caesar - The Commentaries nebo Cyril Robinson - History of Greece.[42]

Galaxy Press

Galaxy Press vzniklo v roce 2002 v Kalifornii, kde stále sídlí a je nakladatelstvím jednoho autora. Vydává výhradně tituly amerického autora sci-fi a dobrodružné literatury (a zakladatele scientologie) L. Ronalda Hubbarda a to v různých formách dokumentů. Audioknihy zde tvoří velkou část protože většina titulů nabízená ve formě e-booku (včetně nejkratších próz typu rodokapsu) má v Galaxy Press současně i svou audio verzi. Audioknihy obsahují dramatické prvky, hudbu a zvuky prostředí doprovázející děj. Je možné je zakoupit v digitálním formátu přímo na webu nakladatele a stáhnout. Galaxy Press publikuje např. rozsáhlou vesmírnou ságu L. Ronalda Hubbarda Battlefield Earth.[43]

Gildan Media

Nakladatelství Gildan Media publikuje především audioknihy, ale zároveň i e-booky. Soustředí se na populárně-naučnou literaturu z oblasti managementu a politiky. Nabízí také rozsáhlou sekci s tituly s radami pro úspěšné podnikání, život atd. Gildan Media vydalo např.: Niccolo Machiavelli - The Prince (With Study Guide). [44]

Soundwalk

Soundwalk je nejen název nakladatelství, ale současně označení pro samostatný žánr audioknihy. Nakladatelství soundwalk nabízí na svém vebu mp3 audio zážitek, který se skládá se zvuků prostředí, mluveného slova i hudby a má koncept cesty určitou lokalitou či městem.[45] Nakladatelství Soundwalk využívá někdy jako průvodce (narátory) lokální osobnosti daného místa. V rámci nakladatelství vyšla především řada "soundwalk" pro různé lokality v USA a především New Yorku[46] (např. se zaměřením na kořeny rapu[45]) ale i několik světových lokalit (např. Paříž nebo indické Varanasi).[46]

Talking book

Talking books je velmi nestandardním nezávislým nakladatelem. Nabízejí audioknihy nejen coby produkt pro uživatele ale současně i jako službu pro (začínající) autory. Autor textu může oslovit nakladatele, vybrat si z nabídky vypravěčů a knihu v digitálním formátu s Talking books publikovat. Uživatelé knihy nachází na webu nakladatelství a získávají je formou placeného stažení. Nabídka je zajímavá zaměřením na neznámé a nové autory, žánrově je velmi pestrá.[47]

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 ŠKYTOVÁ, Alžběta. Audioknihy a jejich vliv na dětské čtenářství. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2009. 77 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Škyřík. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/217795/ff_b/bakalarka_audioknihy.pdf
 2. 2,0 2,1 2,2 TOMKOVÁ, Jana. Fenomén audioknihy v současné české literární kultuře. Pardubice: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Historické vědy, Histericko-literární studia, 2012. 83 s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Jiří Studený, Ph.D. Dostupné z: http://dspace.upce.cz/bitstream/handle/10195/45672/Tomkov%C3%A1J_Fenom%C3%A9n%20audioknihy_JS_2012.pdf?sequence=3&isAllowed=y
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 ŠIMÁČEK, Marek. Audioknihy v anglo-amerických zemích a v ČR [Audiobooks in the Anglo- American countries and in the CR]. Praha, 2006. 85 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví 2006. Vedoucí diplomové práce PhDr. Lidmila Vášová. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/8000592168/?lang=cs
 4. PAVLOVSKÝ, Petr. Audiokniha – nové médium? A2 [online]. 2009, č. 5 [cit. 2009-04-30]. Dostupné z: http://www.advojka.cz/archiv/2009/5/audiokniha-nove-medium/. ISSN 1803-6635.
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 ŠKYTOVÁ, Alžběta. Audioknihy a jejich vliv na dětské čtenářství. Knihovna plus [online]. 2010, č. 2 [cit. 2017-02-08]. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus102/skytov.htm. ISSN 1801-5948.
 6. O NÁS [online]. Praha: Tympanum [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: Tympanum
 7. AudioStory. Audioknihy.net [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: AudioStory
 8. Popron Music. Audioknihy.net [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: Popron Music
 9. Radioservis. Audioknihy.net [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: Radioservis
 10. Fonia. Audioknihy.net [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: Fonia
 11. Ivan Kraus/Fonia. Fonia [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: Fonia - Ivan Kraus
 12. Kniha do ucha. Audioknihy.net [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: Kniha do ucha
 13. Moravská bastei MOBA infoweb. Moravská bastei MOBA infoweb [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: Moravská bastei MOBA
 14. O nakladatelství - nakladatelství JOTA. Nakladatelství JOTA [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: Nakladatelství JOTA
 15. Nakladatelství Portál. Nakladatelství Portál [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: Nakladatelství Portál
 16. O Společnosti/Mladá Fronta. Mladá Fronta [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: Mladá Fronta
 17. Pro média/Mladá Fronta: Vydavatelství Mladá fronta rozšířilo nabídku produktů o audioknihy. Mladá Fronta [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: Mladá Fronta
 18. OneHotBook [online]. Praha: OneHotBook, 2010 [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: OneHotBook
 19. Žoldnéři fantazie 2016 [online]. Praha: Straky na vrbě, 2010 [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: Straky na vrbě
 20. SALON MLUVENÉHO SLOVA [online]. Praha: SUPRAPHON a.s, 2010 [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: SUPRAPHON
 21. Nakladatelství XYZ [online]. Praha: Albatros Media, 2010 [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: Nakladatelství XYZ
 22. Lumeni, s.r.o. [online]. Praha: Albatros Media, 2010 [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: Lumeni
 23. Nakladatelství Fragment [online]. Praha: Albatros Media, 2010 [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: Nakladatelství Fragment
 24. Synergie Publishing SE [online]. Praha: Synergie Publishing SE, 2010 [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: Synergie Publishing SE
 25. Eddica [online]. Praha: Eddica, spol., 2010 [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: Eddica
 26. Audioknihy [online]. Praha: Audioknihy, 2010 [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: Audioknihy
 27. Walker a Volf. Dostupné také z: http://www.walkeravolf.cz/
 28. hachetteaudio [online]. [cit. 7.1.2017]. Dostupné z: http://www.hachetteaudio.com
 29. Harperaudio [online]. [cit. 7.1.2017]. Dostupné z: http://harperaudio.hc.com/homepage
 30. Harpercollins [online]. [cit. 7.1.2017]. Dostupné z: https://www.harpercollins.com/
 31. Audiobookstore [online]. [cit. 7.1.2017]. Dostupné z: https://audiobookstore.com/
 32. Penguinrandomhouse [online]. [cit. 7.1.2017]. Dostupné z: http://www.penguinrandomhouse.com/
 33. Panmacmillan [online]. [cit. 7.1.2017]. Dostupné z: https://www.panmacmillan.com/about
 34. Macmillanaudio [online]. [cit. 7.1.2017]. Dostupné z: http://us.macmillan.com/audio
 35. PETERSON, Valerie. The big five trade book publishers.The Balance [online]. [cit. 7.1.2017]. Dostupné z: https://www.thebalance.com/the-big-five-trade-book-publishers-2800047
 36. Carolyn K. Reidy Named President and Chief Executive Officer of Simon & Schuster, Inc. Prnewswire.com [online]. [cit. 7.1.2017]. Dostupné z: http://www.prnewswire.com/news-releases/carolyn-k-reidy-named-president-and-chief-executive-officer-of-simon--schuster-inc-57852812.html
 37. Pimsleur. Learnoutloud.com [online]. [cit. 7.1.2017]. Dostupné z: http://www.learnoutloud.com/Resources/Publishers-and-Retailers/Pimsleur/435
 38. Simonandschuster [online]. [cit. 7.1.2017]. Dostupné z: http://www.simonandschuster.com/
 39. 39,0 39,1 About us. Blackstonelibrary [online]. [cit. 7.1.2017]. Dostupné z: http://www.blackstonelibrary.com/about-us-blank/
 40. About us. Blackstoneaudio [online]. [cit. 7.1.2017]. Dostupné z: http://www.blackstoneaudio.com/
 41. Audioconnoisseur. Learnoutloud.com [online]. [cit. 7.1.2017]. Dostupné z: http://www.learnoutloud.com/testing/publisher_retailer.php#Audio-Connoisseur
 42. Audioconnoisseur [online]. [cit. 1.12.2016]. Dostupné z: http://www.audioconnoisseur.com/
 43. Galaxy Press [online]. [cit. 7.1.2017]. Dostupné z: http://galaxypress.com/
 44. Gildanmedia [online]. [cit. 7.1.2017]. Dostupné z: http://www.gildanmedia.com
 45. 45,0 45,1 Soundwalk [online]. [cit. 1.12.2016]. Dostupné z: http://soundwalk.com/
 46. 46,0 46,1 Soundwalk. Learnoutloud.com [online]. [cit. 7.1.2017]. Dostupné z: http://www.learnoutloud.com/Resources/Publishers-and-Retailers/Soundwalk/162 Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „test40“ použit vícekrát s různým obsahem
 47. Talking Book [online]. [cit. 7.1.2017]. Dostupné z: http://talkingbook.pub/#home-page

Doporučená literatura

 • PAVLOVSKÝ, Petr. Audiokniha: médium mezi literaturou a rozhlasem. Tvar: literární týdeník, 2009, roč. 20, č. 8, s. 10. ISSN 0862-657X.
 • CARRIERE, Jean-Claude. ECO, Umberto: Knih se jen tak nezbavíme. 1. Vyd. Praha, 2010. ISBN 978-257-0266-6.
 • ECO, Umberto. Lector in fabula: role čtenáře, aneb, interpretační kooperace v narativních textech. Praha, 2010. ISBN 978-80-200-1828-1
 • JURIGA, Tomáš. Jak se čte ušima. Literární noviny, 2009, roč. 20, č. 14, s. 11. ISSN 1210-0021.
 • ŠEBESTA, Ondřej, MORKES, David . MP3 a vše o něm . 1. vyd. Praha : Grada Publishing , 2001. 112 s. ISBN 80-247-0013-1.

Související články

Klíčová slova

audioknihy, audiobooks, zvukové knihy, čtení, mluvené slovo, předčítání, audiočtenář, audioknižní průmysl, audioknižní trh, audioknižní nakladatelé