Informační technologie (IT)

Pro informační technologie se využívá zkratka IT. Pod tímto oborem je zastřešeno několik pojmů, například technologie, procesy a aktivity umožňující práci s informacemi a daty. Dále sem řadíme zařízení pro vznik, zobrazení, zpracování, skladování a přenos. [1]


Charakteristika

Pokud mluvíme o informačních technologiích, většině z nás se vybaví počítače. Informační technologie, zkráceně IT, jsou oborem, který se počítači zabývá, ale pracuje také s dalšími zařízeními, která zpracovávají data, informace a znalosti.

Existuje také zkratka ICT (česky je známá zkratka IKT). Jedná se o zkratku, ve které je ke klasickému IT doplněno písmeno C, které značí slovo z angličtiny – Communication. Je tak zdůrazněna komunikační složka, která slouží pro přenos dat, informací, hlasu a signálu. [2]


Složky

Informační technologie se skládají ze dvou základních složek:

Do této složky řadíme technické komponenty pro zpracování dat – počítače, tiskárny, skenery a další prostředky, díky kterým je možné vytvořit počítačové sítě. Vždy se jedná o produkty, které mají fyzickou podobu.

Zde se jedná o nehmatatelné produkty, tedy programy pro algoritmizované postupy, které jsou hardwaru srozumitelné. Nemají fyzický charakter, a můžeme sem řadit například programovací prostředí, operační systémy, komunikační prostředky, multimediální systémy, kancelářské balíky a další.
[3]


Historie

IT má velmi hluboké historické kořeny, které bychom si s jeho současnou podobou ani nespojili. Předchůdci informačních technologií jsou dokonce již zapomenuté vynálezy, se kterými se v běžném životě stěží setkáme.

Historické období (cca 3000 let před naším letopočtem – 1492)

 • První počítadlo – Na tomto počítadle bylo možné řešit aritmetické operace, a využívalo se v Římě okolo roku 2400. Obecným názvem je abakus.
 • První analogové počítače – Tento vynález sloužil pro astronomické výpočty. Pochází z Řecka, 150 – 100 let před naším letopočtem.
 • Další vynálezy tohoto období: logaritmické pravítko, písmo, abeceda, knihy
Počítač


Raný novověk (1472 – 1940)

 • První mechanická kalkulačka – Neboli Pascalův kalkulátor vznikl v roce 1642. Byl schopen počítat různé aritmetické operace.
 • Nultá generace počítačů – Tyto počítače fungovaly na základě využití relé. Jejich výpočetní výkon byl cca 100 MHz. Řadíme sem počítače pod označením Z1, Z2, Z3.
 • Mark I – Jeden z nejznámějších počítačů, se kterým je spjat vznik firmy IBM. Sloužil americkému námořnictvu k výpočtu balistických tabulek.
 • Další vynálezy tohoto období: první programovatelný stroj, desktopový kalkulátor


Posledních 60 let

 • Mobilní telefony – První vznikl okolo roku 1950, ale od té doby obrovský posun.
 • Počítače – Počítače se stále více vyvíjely, a tak si prošly čtyřmi generacemi až do podoby, jak je známe dnes.
 • Internet – Začal vznikat během studené války, a vyvíjela ho agentura DARPA. Internet se z USA začal rozšiřovat do celého světa, až do dnešní podoby. [4]


Současnost

Mobilní telefon

V době, kdy začínaly mobilní telefony a počítače, byla tato zařízení obrovská a nemobilní. V současné době není problém mít vždy telefon či počítač po ruce. Technologie se snaží miniaturizovat a vycházet tak svým uživatelům vstříc, aby pocítili co největší komfort. Uživatel se tak může rychle a velmi snadno propojit se světem.

Vynálezy posledních let:

 • Chytré telefony a tablety
 • Chytré příslušenství (hodinky, virtuální realita, sportovní náramky…)
 • Hybridní zařízení (například notebook, ze kterého lze vytvořit tablet) [4]


Budoucnost

Technologie se posouvá velmi rychle dopředu, a tak není možné přesně odpovědět na otázku, co nás čeká. Je ale jisté, že se stále budeme snažit o co nejúspěšnější miniaturizaci zařízení. Jejich využití v běžném životě poroste, a my na IT oboru budete stále více závislí. Je možné, že se také dočkáme spojení několika informačních zařízení dohromady. Dále se očekává rozšířená realita, e-papír, dálkově ovládaná domácnost, robotika, vysokorychlostní internet, zařízení s ohybnými displeji. [4]


Využití v praxi

IT využíváme ve svém každodenním životě, a už si to ani neuvědomujeme. Prostřednictvím IT komunikujeme, selhání IT by tedy bylo nepředstavitelné. Dále by nefungovaly ani důležité organizace, jako jsou například letiště, banky. Ani doprava by nedokázala fungovat, přeci jen do IT spadají telefony, počítače, tablety, počítačové systémy, které mohou být velmi rozsáhlé, ale také i firemní software.

Co se týká firem, je nutné udržovat pravidelně všechna zařízení, a to nejenom počítače a telefony, ale také i servery a jejich přidružené aplikace. To mají velmi často na starost odborníci v oboru IT. Dále nesmí být opomenuto na procesy správy, údržby a rozvoje – jsou popsány metodikami a metodami řízení informačních technologií. Pro příklad COBIT 5 (Contol Objectives for Information and related Technology) – slouží k řízení, a pak ITIL (Information Technology Infrastructure Library) – využívaná při auditu. [2]


Dopady na společnost

Internetová mapa

Technologie v budoucnosti slibují zaručený vývoj, ale to také znamená, že se bude měnit společnost. Již v současné době můžeme vnímat, že i nejmladší generace si budují vztahy k IT, a v dospělosti s nimi zacházejí takřka profesionálně. Je zde ale hrozba, zda tyto generace nebudou žít pouze ve virtuálním světě. Otázkou je, zda jejich komunikace nebude probíhat pouze po internetu. To znamená, že informační technologie člověka „izolují“ od jeho okolí. [4] S izolací od světa souvisí také některé hrozby na internetu. Nejznámější je kyberšikana, cyberstalking, grooming, sexting nebo sharenting.


Dalším úskalím může být reklama. Ta už je vnímána jako samozřejmost, je naším společníkem snad na každém kroku. Reklamy se nijak neomezují, a je tedy otázkou, zda nás v následujících například dvaceti letech nezahltí úplně. Jejich nadměrné množství může být nebezpečné. [4] Klasickým příkladem může být cílená reklama. Jedná se o reklamu, která je založena na informacích, které uživatel vyhledává, a následně podle nich prohlížeč zobrazuje reklamy, které by pro daného uživatele mohly být relevantní. Světlou stránku cílené reklamy je zobrazování reklam na témata, která uživatele zajímavý, nehledě na zisk pro obchodníka. Negativem je ale diskuze nad ochranou osobních údajů a následné soukromí uživatelů.
[5]


Dalším možným problémem jsou viry a různé další útoky ve virtuálním světě. Tyto překážky jsou známé i dnes, ale jak tomu bude, až se informační technologie rozšíří ještě více? Jistotou je, že i viry a útoky zvýší svoji četnost v našich každodenních životech. Nelze vyloučit ani nová úskalí, která mohou nastat. [4]


Odkazy

Reference

 1. Informační technologie. PortálDigi [online]. [cit. 2021-8-24]. Dostupné z: https://portaldigi.cz/digislovnik/informacni-technologie/
 2. 2,0 2,1 Informační technologie (Information technology). : Management Mania [online]. [cit. 2021-8-24]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/informacni-technologie-information-technology0
 3. Informační techlogie [online]. [cit. 2021-8-24]. Dostupné z: http://www.uur.cz/principy/pap/KapitolaD/D42_InformacniTechnologie_20061206.pdf
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Informační technologie – počátek vývoje a vize budoucnosti. Svět Androida [online]. [cit. 2021-8-24]. Dostupné z: https://www.svetandroida.cz/informacni-technologie-pocatek-vyvoje-a-vize-budoucnosti/
 5. KOVÁČOVÁ, Anna. CÍLENÁ REKLAMA A JEJÍ VLIV NA SPOTŘEBITELE. Acta Iuridica Olomucensia [online]. 2012, 7(2), 139-147 [cit. 2021-8-29]. ISSN 18010288.

Související články

Internet

Počítač

Telefon

Digitální gramotnost

Hardware

Software

Externí odkazy

Správa sítě

Management Mania

Klíčová slova

Internet, Společnost, Digitální prostředí, Telefon, Počítač, Digitální gramotnost