Motivace volby profilových obrázků uživatelů sociálních sítí

Social media icon.png

Každý uživatel se na sociální síti nějak prezentuje, osobní informace mohou být skryty, ale profilový obrázek je většinou viditelný. Poskytne to mnoho informací o konkrétním uživateli. Profilový obrázek není povinnost, ale většina uživatelů ho má, tak podle jakéhož podnětu si ho uživatelé zvolí?

Profilový obrázek je součástí každého profilu na sociální síti. Sociální sítě jsou primárně určeny k udržování nebo navazování kontaktu mezi lidmi, ale pro některé uživatelů slouží sociální sítě jen na zábavu. Pod pojmem sociální sítě si většina lidí představí Facebook,Twitter atd.[1] Některé slouží jen pro sdílení fotografií (Instagram) nebo sítě, které pomáhají uživatelům si najít práci (LinkedIn).Své osobní informace sdílíme stále mezi sebou, ale jejich veřejné zveřejňování poskytuje možnosti na zneužití např. krádež identity, stalking nebo vydírání.

Co vlastně vede lidi k tomu, že si vytvoří účet, kde se pak téměř neomezeně mohou skrze profilové obrázky sebeprezentovat? Proč jsou tak populární u lidí? Musíme brát v potaz, že každý člověk je jiný a staví se k určitým věcem odlišně. Homogenní skupina uživatelů jednoduše neexistuje.[1]

Profilová fotografie

Profilový obrázek je jádrem toho, jak člověk předvádí svou identitu online ve svět. Výsledná zveřejněná osobní fotografie je pak více či méně zdařilou kopií reálného světa.[1]Profilová fotografie se zobrazuje i jako miniatura při uživatelském jméne při konkrétních příspěvků uživatele, ať už komentář, sdílení atd. Profilový obrázek je hodnocen "lajkem", je to ikonka palce nahoru, kterým se lze vyjádřit, že obrázek se uživatelům líbí. Obrázek je první věc kterou všichni uvidí, jde tedy o první dojem, který uživatel svou profilovou fotkou vytváří. Uživatelé si mohou svévolně měnit profilové obrázky beztoho aby někdo ověřoval, zda jsou reálné nebo ne. Je to důležitý faktor při vyhledávání profilu na sociálních sítích. Při vyhledávání může najít uživatel 10 totožných jmen, a pak je klíčem právě fotografie, podle které umí danou osobu identifikovat.

Volba profilové fotografie

Člověk 20. a 21. století vyměnil ucho za oko a zrakem přijímáme více než 90-95 % informací z okolního světa. Nemusí nás tedy vůbec překvapovat tvrzení, že dospívající považují za nejdůležitější faktor, vybírají-li profilový obrázek na jakoukoli stránku sociálních sítí, vypadat na dané fotografii co nejlépe.V roce 2015 si uživatelé Facebooku mohli změnit profilovou fotografii na duhovou, aby vyjádřili podporu LGBT(Zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby) komunity nebo na francouzskou trikolóru jako reakce na teroristické útoky v Paříži. Spousta lidí tak alespoň v jednom případě učinilo. Proč si vlastně doplnili svoji stávající profilový obrázek o tyto vlajky?[1] Jde jen o lidskou empatii, kterou chtějí uživatelé vyjádřit podporu, ale nepomohou tím nikomu, jeví se před ostatními uživateli sympatičtější. Denně se ve světě dějí různé události a není to důvod pro změnu profilového obrazku. Sociální sítě tedy udávají trend a veřejnost je ta, která na to reaguje.

Motivace podle Michele M. Strano

Michele M. Strano vedla průzkum o volbě profilového obrázku na Facebooku. Základem byl on-line dotazník, který kladl čtyři otázky:

  1. Popis profilové fotografie.
  2. Proč si uživatel konkrétní fotografii vybral?
  3. Jaký bude názor ostatních, pokud uvidí profilovou fotografii?
  4. Proč si uživatel změnil profilovou fotografii?

Výzkumu se zúčastnilo 427 respondentů, většinou z Ameriky. Nejvíce měla účast mládež(18-21 let), zastupovali 53 %. Žen bylo 70,7 % a mužů 29.3 %. Více než 50 % zúčastněných se zobrazovala na fotografií sama, po 15 % byli na fotografiích kategorie kamarádství, romantika a speciální události. Výsledkem výzkumu byla hlavně motivace vypadat na fotografiích co nejlépe.[1]

Motivace podle Niny Jones

Nina Jones svůj experiment zakládala na dvou otázkách:

  1. Co představuje typická profilová fotografie na Facebooku?
  2. Proč se rozhodneme ji prezentovat v našem online světě?

Podle jejích odhadů dospělí uživatelé vybírají obrázky podle významných událostí v jejich životě (např. svatba, narození dítěte). Dospívající uživatelé preferují fotografie z párty, večírků, oslav a svých volnočasových aktivit. Profilové fotografie dále rozdělovala na čtyři kategorie: Sebeprezentace: party neboli "mám se dobře": negativní postoj k této fotografií maji uživatelé nad 30 let, zatímco mladí uživatelé většinou tuto fotografii mají Fotografie dětí: hlavně uživatelé v párech mají na profilové fotografií dítě Retušované fotografie: hlavně v párových fotografiích, není to spojeno s atraktivitou, ale spíše s utajením identity Usměvavé fotografie: věk a pohlaví nehrají roli, usměvavé fotografie jsou propojeny s atraktivitou.

Výzkum obsahoval cca 1714 odpovědí a průměrný věk byl 38 let. Záčastnilo se 55 % žen, 42 % mužů a 3 % nespecifikovalo. Výsledkem je také závěr, že při volbě profilové fotografie hraje roli opravdu atraktivita (46.5 %).[1]

Narcismus

Prostřednictvím sociálních sítí se uživatelé mohou přiblížit k ideálu, pomocí dokonalé profilové fotografií,tím vznikají různé podněty jako například narcismus. Je to tedy podstatná část při procesu volby fotografie, protože uživatelé tím zdůrazní svou osobnost a atraktivitu. Osobnost tedy může ovlivnit motivaci při volbě obrázku,narcističtí uživatelé rádi zobrazují sebe, životní styl a různé aktivity.

Zdroj

Článek vychází ze:

RAINOVÁ,Denisa.Motivace volby profilových obrázků uživatelů sociálních sítí.[online] Praha, 2017.Bakalářská práce.Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví.Vedoucí práce:Mgr.ŠLERKA,Josef.

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 RAINOVÁ,Denisa. Motivace volby profilových obrázků uživatelů sociálních sítí. Praha, 2017, 64 s. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/176487/

2.WU, Yen-Chun Jim, Wei-Hung CHANG a Chih-Hung YUAN. Do Facebook profile pictures reflect user’s personality? Computers in Human Behavior [online]. 2015, 51(Part B), 880-889. DOI: 10.1016/j.chb.2014.11.014. ISSN 0747-5632.

3.STRANO, Michele M. User Descriptions and Interpretations of Self-Presentation through Facebook Profile Images. Cyberpsychology [online]. 2008, 2(2), 1-11. ISSN 1802-7962. Dostupné z: https://cyberpsychology.eu/article/view/4212/3253

4.MENDELSON, Andrew a Zizi PAPACHARISSI. Look at Us: Collective Narcissism in College Student Facebook Photo Galleries. Conference Papers -- International Communication Association [online]. 2010, 1-42.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

motivace, narcismus, sebeprezentace, profilové obrázky, sociální sítě, uživatel, facebook, instagram, twitter, linkedIn