Mozkový kmen

Mozkový kmen je částí mozku a navazuje na páteřní míchu

  • strukturálně je složen ze 3 částí:
  1. Prodloužená mícha
  2. Varolův most
  3. Střední mozek
  • pokud rozdělujeme podle funkčního hlediska, přiřazuje se k nim ještě mezimozek a mozeček
Mozkovy kmen.jpg
[1]

Zdroje

Zdroje obrázků

  1. http://www.lastura.cz/rejstrik/anatomie_cloveka/mozkovy_kmen.html
,