Varolův most

Varolův most (pons Varoli) Je umístěn v dolní části mozku a navazuje na prodlouženou míchu. Z druhé strany na něj navazuje střední mozek. Tyto 3 části dohromady tvoří mozkový kmen,kterým procházejí všechny dráhy nervů z mozku do míchy.

  • vychází z něj trojklanný nerv
  • v jeho bílé hmotě jsou vlákna zprostředkovávající spojení kůry s mozečkem,je tedy důležitý spojovací útvar mezi kůrou a nižšími částmi CNS.

Funkce

Rohovkový reflex

dojde-li k podráždění rohovky nebo okolí, dojde k obranné reakci – mrknutí, nebo stažení oka. Jedná se o nepodmíněný reflex, který se může změnit v podmíněný. (Pak jakýkoli předmět blížící se k oku vyvolá rohovkový reflex)

Okulokardiální reflex

zpomalení tepu při stlačení očních bulbů, zprostředkován prodlouženou míchou. Může se použít v rámci první pomoci např. při fibrilacích srdce. Dojde přitom k podráždění bloudivého nervu, který zpomalí činnost srdce.


Zdroje