Nehebkau

Jméno

Jméno Nehebkau znamená "Ten, který poutá kau." Zřejmě se jedná o odkaz na to, že Nehekebkau pomáhá v podsvětí zemřelému člověku, aby se opět spojit se svou duší ka.

Ikonografie a sféry vlivu

Amulet v podobě Nehenkaua

Jedná se o božstvo v hadí podobě, vyskytující se již od Textů pyramid. Jde o ochranné božstvo, které pomáhá zemřelému při jeho cestě podsvětím a výstupu na nebesa. Někdy může být zobrazen i jako muž s hadí hlavou a ocasem.[1]

Mýty a funkce

Nehebkau měl být synem bohyně Selket, spojované se štíry, nebo syn slunečního boha Rea a Renenutet, bohyně úrody v podobě kobry. Již v jeho genealogii se tedy objevuje spojitost s hady a chtonickými aspekty. Mohl být spojován i s dalšími božstvy s hadími aspekty, např. s různými bohyněmi v podobě kober a/nebo těmi, které představovaly Reovo oko.[2]

Podle jednoho mýtu měl Nehebkau spolknout sedm sedm kober, které byly zdrojem jeho obrovské moci, které mu náležela, a to vzláště v pozdních textech, kde je zmiňováno, že Nehebkau nemůže být přemožen vodou, ohněm, ani žádnou magickou mocí.[3]

Kult

S kulten Nehebkausa je spojeno město Hérákleopolis Magna, a zřejmě bykl uctíván na jiných místech. Od Střední říše je doložen i jeho svátek, který se konal prvního dne prvního měsíce období peret. Nehebkau se také často objevuje na amuletech, které měly zajistit jeho ochranu.[4]

Reference

  1. Pinch 2004 : 169.
  2. Shorter 1935 : 41 - 48
  3. Wilkinson 2003 : 224 - 225.
  4. Janák 2005:124.

Literatura

Hornung, E. 1999 : The ancient Egyptian books of the afterlife. 1. publ. Ithaca: Cornell University Press.

Janák, J. 2005: Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta, 1. vyd. Praha: Libri.

Pinch, G. 2004 : Egyptian mythology: a guide to the gods, goddesses, and traditions of ancient Egypt. New York: Oxford University Press.

Shorter, A.W. 1935, The God Nehebkau, In: The Journal of Egyptian Archaeology Vol. 21, No. 1, s. 41-48

Wilkinson, Richard H. 2003 :The complete gods and goddesses of ancient Egypt, London: Thames and Hudson.