Online služby pro publikování v ČR

Online služby jsou rychlým a jednoduchým nástrojem pro publikování. Publikování zjednodušují a zlevňují také dnešní možnosti softwarových aplikací. To se tak stává dostupnějším nejen pro jednotlivce, ale i pro knihovny.[1] Nabízí se tak možnost vydání publikací např. pro nové autory, kteří jsou pro klasická nakladatelství finančním rizikem.[2]

Formát používaný pro e-knihy

Způsoby publikování

Mimo klasické knihy, jejíž výrobu při malém nákladu zlevnil způsob využití digitálního tisku, se dostávají do popředí elektronické knihy. Jsou snadno dostupné pro vzdálené uživatele s přístupem na internet a využitelné pro zařízení, které je schopné elektronickou knihu otevřít (elektronické čtečky knih, tablety, počítače, chytré telefony…). Publikování je možné také prostřednictvím webových stránek. To je ovšem proces, který klade důraz na znalosti jazyka HTML, práce s grafikou a další schopnosti. Novějším přístupem v publikování je využití sociálních sítí nebo blogů — lze tak činit jak na vlastní doméně či pomocí různých poskytovatelů hostingu.[3]

Vanity Press

Vanity Press znamená v podstatě „zakázkové vydavatelství“.[4] Jsou to vydavatelství, která pracují stejně jako běžná vydavatelství, ale na podnikatelské riziko autora. Poskytují více, nebo méně komplexní služby v závislosti na tom, co autor požaduje. Je to dostupné řešení pro ty, kteří chtějí vydat knihu v malém nákladu, nemají zkušenosti s předtiskovou přípravou, tiskem ani knihařskou výrobou. Profesionálně autora provedou celým výrobním procesem. Klasická nakladatelství nemají často zájem o vydání publikace pro malou nebo žádnou návratnost finančních prostředků. Možným řešením jsou online nakladatelství, pracující tímto způsobem, která jsou dobře dostupná a autorovi zajistí celý výrobní proces v jakémkoli požadovaném nákladu.[5]

Česká online nakladatelství

Využití online nakladatelství je metodou šetřící čas a finanční prostředky. Je to vhodný způsob pro začínající autory, veřejnost i knihovny. Tyto služby jsou dostupné všem lidem s přístupem na internet. V českém prostředí je nabízí např. tyto firmy:[2]

Šuplík

České knihkupectví a vydavatelství Šuplík, vydává knihy v malém nákladu za rozumné ceny. Ve svém sloganu vyjadřuje snahu o to, aby myšlenky a knihy nezůstaly jen v počítačích, ale obohatily svět, protože každý titul si najde svého čtenáře. Zajišťuje i prodej vydaných knih prostřednictvím SMS zpráv. Nabízí klasické knihy i e-knihy. Vybrané a zaplacené knihy odešle odběrateli na adresu, e-knihy odešle na emailovou adresu. Na internetových stánkách nabízí orientační kalkulaci. Vše je přehledně zpracováno včetně zásad, kterými se nakladatelství řídí. Má již rozsáhlou autorskou základnu.[6]

EdiceX

Podobně jako u vydavatelství Šuplík se autor u Edice X spolupodílí na vydání knihy. Nakladatelství nabízí nakladatelské služby včetně marketingu. Poskytne autorovi autorský honorář ve výši 30 %. Ten si sám stanovuje prodejní cenu. Musí ovšem zohlednit vstupní náklady, tématiku knihy a další aspekty. V ceně je již zahrnuto dodání pěti autorských výtisků. Autor si může vybrat ze tří různých produktů:

 • SMART — pro autory s již připraveným tiskovým PDF souborem (nakladatelství pomůže autorovi v jednání s tiskárnou, získáním ISBN a EAN, distribucí a propagací).
 • COMFORT — autor dodá připravený text zpracovaný v MS Word se zanesenou korekturou, následný proces od zalomení knihy do distribuce zajistí nakladatelství včetně zákonných povinnosti při vydávání knih.
 • PROFI — zajistí vše (včetně korektur textu).

Nabízí i možnost dárkového šeku na jejich služby.[7]

Jonathan Livingston

Nakladatelství Jonathan Livingston umožňuje autorům nejen knihy vydat, ale ve svém internetovém knihkupectví i prodat. Vydají „jakýkoliv nápad“ ve velmi nízkém nákladu s individuální cenovou kalkulací. Celkový přístup k autorům je zcela individuální, specifikace spolupráce probíhá přes telefon či mail.[8]

Knihovnicka.cz

Autor má u portálu knihovnicka.cz na výběr ze dvou možností zpracování:

 • balíček Knihovnička (typografické služby, přidělení ISBN, CIP, návrh obálky, odvedení povinných výtisků atd.)
 • pomoc pouze s technologickým zpracováním knihy (autor si sám zajistí propagaci).

Balíček Knihovnička nabízí mimo jiné uzavření licenční smlouvy. Autorovi vytvoří zákaznický účet, kde může online sledovat prodej a aktuální výši honoráře k výplatě. Nakladatelství Tribun EU s. r. o. oslovuje nejen jednotlivce, ale i další skupiny. Nabízí školám výrobu studijních materiálů, zajišťuje služby pro konference po celé Evropě, kdy zajistí také export sborníků pro umístění na web a zařazení do databáze EBSCO či Google Books. Knihovnicka.cz nabízí také výrobu e-knih a další širokou škálu služeb (např. výrobu reklamních materiálů, potisky CD a DVD, tisk a vazbu diplomových, disertačních a habilitačních prací). Webová stránka obsahuje sekci „pro knihovny“, nabízí jim mimo vydávání knih i jejich renovaci.[9]

Tiskový express

Tiskový expres provozuje nakladatelství Tigris. V brožované (lepené) vazbě nabízí vydání knih od pěti kusů, v šité vazbě pak od deseti kusů. Zajistí přidělení ISBN. Pokud autor připraví tisková data, zajistí nakladatelství jejich tisk, jinak ale poskytuje zpracování „Kniha na klíč“. Nabízí velmi rychlé zpracování, které závisí na kvalitě dodaných podkladů. Na svých webových stránkách má firma Tigris precizně zpracovaného průvodce (uvádí přehled požadovaných podkladů a náležitostí potřebných k tisku). Nabízí také možnost dárkových šeků pro podporu autorů.[10]

Další možnosti

Je možné také využít různých zahraničních služeb pro publikování dostupných v ČR (např. Apple iBooks Author – přívětivý, intuitivní a opatřen českým jazykem; Kindle Direct Publishing od služby Amazon (formát Mobi) – rozšířený po celém světě).[2]

Možnosti přeuložení dokumentu v programu Adobe Indesign

Možnosti převoditelnosti formátů knih

Každý soubor PDF v tiskové kvalitě je převoditelný pro čtení ve čtečkách knih, na počítačích či tabletech. Soubory zpracovávané k tisku klasickým způsobem, dnes nejčastěji v aplikaci Adobe InDesign, jsou převoditelné do formátu ePUB (e-kniha). Knihy lze tedy většinou nabízet v obou formátech současně. Převoditelnost do dalších formátů zajistí např. program Calibre.[11]


Zdroj

Článek je založen na práci RZYMANOVÁ, Tereza. Ediční a nakladatelská činnost knihoven. Praha, 2015. Diplomová práce. Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK. Vedoucí práce PhDr. Hana Landová, Ph.D.

Odkazy

Reference

 1. TKAČÍKOVÁ, Daniela. Elektronické publikování a služby knihoven. Ikaros: Elektronické publikování [online]. Praha: IKAROS, 1999, 3(3) [cit. 2017-11-25]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://ikaros.cz/elektronicke-publikovani-sluzby-knihoven
 2. 2,0 2,1 2,2 RZYMANOVÁ, Tereza. Ediční a nakladatelská činnost knihoven. Praha, 2015. Diplomová práce. Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK. Vedoucí práce PhDr. Hana Landová, Ph.D.
 3. Publikování na Internetu. Jak na internet [online]. Praha: cz.nic, 2014 [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: https://www.jaknainternet.cz/page/1190/publikovani-na-internetu/.
 4. Vanity press. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vanity_press&oldid=809127198
 5. BEDNÁŘ, Vojtěch. Vydejte si vlastní knihu. Přes Internet. Lupa.cz [online]. Internet Info, 2010 [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/vydejte-si-vlastni-knihu-pres-internet/
 6. Šuplík.cz [online]. 2009 [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: www.suplik.cz
 7. EdiceX: vydejte svou knihu [online]. Edice X [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: www.edicex.cz
 8. Jonathan Livingston [online]. Praha: Jonathan Livingston, 2011 [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: www.vydejsisvouknihu.cz
 9. Knihovnicka.cz [online]. Brno: Tribun EU [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: www.librix.eu/cz
 10. Tiskový Express: Jak vydat knihu [online]. Zlín: Tigris, 2017 [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: www.tiskovyexpress.cz
 11. Propagace regionální literatury formou e-knih – zkušenosti MSVK v Ostravě. In: FILIPOVÁ, Gabriela. KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012: Sborník z 20. konference, konané ve dnech 11. až 13. září 2012 v areálu Univerzity Pardubice. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2012, s. 4. ISBN 978-80-86249-65-0. Dostupné z: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2012/KKS_2012_sbornik_final.pdf

Použitá literatura

Související články

Knihovna jako vydavatel

Externí odkazy

Klíčová slova

nakladatelství, vydavatelství, publikování, digitální tisk, tisk, elektronické knihy, ePUB