Výsledky hledání

Stránky s odpovídajícím názvem

 • == Otázky předmětu Filosofie a nová média ==
  700 B (111 slov) - 11. 10. 2015, 17:09
 • Filosofie logiky se zaměřuje na výchozí pojmy logiky, metody a postupy v logice p …id=fca8801e0e3296b0da955061e92459fa&tid=&do=predmet&kod=ALG110016&skr=2014 Filosofie logiky]. Doporučenou literaturu k tomuto tématu naleznete [http://wikisof
  4 KB (675 slov) - 13. 4. 2016, 16:59
 • 0 B (0 slov) - 21. 9. 2016, 11:30
 • …hilosophy of Scientific Instruments definovat tři fáze, kterými prošla filosofie techniky, tkerá přímo vychází i ze strukturálního charakteru technik První fází historického rámce filosofie technologie je dle Davise Bairda pre-moderní technologie, či spíše tech
  2 KB (261 slov) - 21. 9. 2016, 11:30
 • …rimentální filosofii tak kombinuje (1) otázky a teoretická východiska filosofie, (2) experimentální metody tradičně spojovány s psychologií a kogniti …rčit přesné zaměření, ve značné míře se výzkum experimentální filosofie dotýká otázky '''intuice'''<ref name=":0" /> či '''záměrného jednán
  2 KB (245 slov) - 8. 11. 2018, 17:19

Stránky s odpovídajícím textem

 • K rozvoji kognitivismu přispěly kromě [[Filosofie|filosofie]] a [[Psychologie|psychologie]] i další oblasti jako jsou [[Psychobiologi
  17 KB (2 491 slov) - 28. 12. 2017, 20:11
 • == Otázky předmětu Filosofie a nová média ==
  700 B (111 slov) - 11. 10. 2015, 17:09
 • Designová filosofie, která do popředí jakýchkoli návrhů klade uživatele, jehož potřeby
  25 KB (4 241 slov) - 11. 4. 2017, 09:38
 • … jedná se o elektronický časopis, články o výzkumu v oblasti vědy a filosofie budoucnosti.
  32 KB (5 379 slov) - 12. 10. 2015, 09:59
 • …ůzných vědních oborů, což vedlo ke snahám celý kód zformalizovat. Filosofie, kosmologie či teologie se tak prolínaly s matematikou. Pythagoras hledal
  12 KB (2 200 slov) - 4. 4. 2017, 15:36
 • Zkoumá software, kód, programovací jazyky, performativita, pharmakon, filosofie dekonstrukce, zkoumání komunikace. Klíčovými autory jsou Jacques Derri
  5 KB (706 slov) - 12. 10. 2015, 10:11
 • …o sociální a humanitní vědy jako psychologie, sociologie, lingvistika, filosofie nebo antropologie, které se v HCI spojují s technickými a počítačový
  12 KB (2 104 slov) - 4. 4. 2017, 13:39
 • * vychází z německé filosofie
  3 KB (424 slov) - 14. 4. 2014, 09:54
 • 5 KB (866 slov) - 14. 4. 2014, 10:01
 • …vuje u odborníků z řady oblastí společenskovědních disciplín - u [[filosofie|filosofů]], [[Sociologie|sociologů]], [[kulturologie|teoretiků kultury]]
  10 KB (1 650 slov) - 21. 11. 2014, 19:34
 • …á se zabývá metodami, jejich tvorbou a aplikací. Patří do teorie či filosofie vědy a obecněji do epistemologie:<br />
  1 KB (179 slov) - 10. 7. 2017, 13:06
 • == Filosofie == …eme žádnou jednotu, žádná platná pravidla, ale naopak pluralita, ani filosofie už neplní svou původní roli, protože svět je bez hranic, bez cílů
  8 KB (1 318 slov) - 25. 9. 2014, 09:24
 • … Weber '''oceňoval''' Marxovu '''kritiku idealismu''' německé klasické filosofie a zájem o [[sociální jednání|jednání]] lidí v konkrétních histori
  20 KB (2 995 slov) - 9. 12. 2014, 16:48
 • … ''Sociology and Philosophy''. Free Press. 1974, česky In: ''Sociologie a filosofie''. SLON. 1998). …ng. ''Sociology and Philospophy''. Free Press. 1953, česky ''Sociologie a filosofie''. SLON. 1998).
  9 KB (1 308 slov) - 11. 11. 2014, 18:27
 • …dní koncepci lidské podstaty vycházející '''hlavně z existenciální filosofie''' (Soren Kirkegaard, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre)<ref
  41 KB (6 944 slov) - 13. 2. 2017, 19:41
 • * [[Sociální myšlení německé klasické filosofie]]
  1 KB (135 slov) - 24. 10. 2014, 12:32
 • … Společně se Sokratem a Platonem patří mezi filosofy klasické řecké filosofie. Stal se nejvýznamnějším Platonovým žákem a vychovatelem Alexandra M … Chalkidy, kde roku 322 také umírá.<ref>Zdeněk Kratochvíl. (2009). <i>Filosofie mezi mýtem a vědou: Od Homéra po Descarta</i>. (1., p. 472). Praha: Nakl
  9 KB (1 585 slov) - 9. 12. 2014, 12:10
 • Filosofie logiky se zaměřuje na výchozí pojmy logiky, metody a postupy v logice p …id=fca8801e0e3296b0da955061e92459fa&tid=&do=predmet&kod=ALG110016&skr=2014 Filosofie logiky]. Doporučenou literaturu k tomuto tématu naleznete [http://wikisof
  4 KB (675 slov) - 13. 4. 2016, 16:59
 • …id=fca8801e0e3296b0da955061e92459fa&tid=&do=predmet&kod=ALG110016&skr=2014 Filosofie logiky]. Doporučenou literaturu k tomuto tématu naleznete [http://wikisof [[Kategorie: Filosofie logiky]]
  11 KB (1 892 slov) - 13. 4. 2016, 16:59
 • …id=fca8801e0e3296b0da955061e92459fa&tid=&do=predmet&kod=ALG110016&skr=2014 Filosofie logiky]. Doporučenou literaturu k tomuto tématu naleznete [http://wikisof …//wikisofia.cz/index.php/Port%C3%A1l:Analytick%C3%A1_filosofie Analytická filosofie]
  10 KB (1 661 slov) - 13. 4. 2016, 17:03

Ukázat (20 předchozích | 20 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).