Státnicové otázky ze Společenských věd

Heslo
Vymezení sociologie: předmět, struktura, funkce a vývoj sociologie – soudobé sociologické směry.
Společenství a společnost – formálnost a neformálnost vazeb, komunita a identita, kolektivní identita.
Sociální systém - jeho vymezení, stratifikace a struktura, sociální mobilita a její možné formy.
Sociologické pojetí rodiny – rodina jako primární skupina i „organizace“, proměny funkcí současné rodiny, alternativy k manželství a rodině.
Předmět, zaměření, funkce a metody sociální a kulturní antropologie.
Člověk jako předmět fyzické antropologie – zaměření, kontexty a dílčí disciplíny.
Přehled historie sociální a kulturní antropologie – významné mezníky a osobnosti.
Základní oblasti výzkumu současné sociální a kulturní antropologie a perspektivy dalšího rozvoje.
Vymezení, vývoj psychologie práce a organizace, zaměření a charakteristika současných oblastí aplikace psychologie práce a organizace.
Analýza pracovní činnosti - východiska a cíle analýzy práce, zaměření této analýzy a význam profesiografické metody.
Pracovní činnost a její podmínky – charakteristika sociálních, fyzikálních a chemických podmínek; biologicko-fyziologické kontexty pracovní činnosti.
Pracovní zátěž – koncepce pracovní zátěže,teorie a modely zátěže, stresory v pracovním prostředí.
Motivace k pracovním činnosti – terminologické vymezení, přehled teoretických přístupů k pracovní motivaci; podstata motivačních programů v organizacích.
Pracovní spokojenost – terminologické vymezení, teorie pracovní spokojenosti, faktory ovlivňující pracovní spokojenost.
Pracovní kariéra – teoretické přístupy k pracovní kariéře, klasické typy kariér, fáze rozvoje kariéry.

Doporučená literatura

  • Štikar, J., Rymeš, M., Riegel, K., Hoskovec, J. (2003). Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum
  • Gidenns, A.(1999). Sociologie. Praha: Agro
  • Buriánek, J. (1996). Sociologie. Praha: Fortuna.
  • Soukup, V.(2004) Dějiny antropologie. Praha: Karolinum
  • Soukup, V.(2011) Antropologie. Praha: Portál
  • Erikson, T. H. (2008) Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál..