URI

Jednotný identifikátor zdroje (Uniform Resource Identifier, URI) je kód identifikující dokument nebo jiný zdroj na internetu. Jedná se o obecný soubor pojmenování a adres internetového zdroje skládající se z řetězce znaků. [1]

Historie a původ URI

Obecný identifikátor URI představil Tim Berners-Lee v roce 1994 pod názvem Universal Resource Identifier (Univerzální identifikátor zdroje). Nové pojetí identifikátoru s pojmenováním Uniform Resource Identifier (Jednotný identifikátor zdroje) bylo publikováno jako internetový standard poprvé v roce 1998. Obecné syntaxi identifikátoru se věnuje verze standardu z roku 2005. [2]

Užití URI

URI je obecným rámcem identifikátorů informačních zdrojů (mohou být abstraktní nebo fyzické). Může popisovat zdroj z hlediska jeho identity a neurčovat jeho umístění. Může zdroj popisovat z hlediska jeho umístění, ale nepopisovat jeho identitu. Může popisovat obojí současně. S URI souvisí funkce URL (Uniform Resource Locator) a URN (Uniform Resource Name).

Formát

URI je obecný koncept a jeho základní formát je velmi volný. Jedná o název tzv. schématu, následovaný dvojtečkou a dále prakticky libovolným řetězcem odvozeným od použitého schématu.

Obecné schéma URI

Jméno schématu:Specifické schéma

 • Některá schémata jsou specifickými protokoly (http, telnet, ftp)
 • Jiná schémata s určitým protokolem souvisejí (z39.50s, mailto)

Příklady identifikátorů URI

 • http:http://www.ifla.org/VII/s13/garr/garr.pdf - frekventované schéma http hraje důležitou roli při lokalizaci zdrojů na webu
 • telnet:dec59.ruk.cuni.cz
 • ftp:ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc4452.txt
 • mailto:**Eliska.Novakova@ff.cuni.cz
 • info:lccn/n78089035 - info je novým schématem jednoznačné identifikace některých tradičních lokálně platných identifikátorů (např. známého identifikátoru záznamu katalogu Kongresové knihovny (LCCN) pro jejich zapojení do automatického propojování informačních zdrojů v síťovém prostředí (pomocí standardu OpenURL a technologie SFX).[2]
 • info:doi/10.1000.10/123456
 • z39.50s:melvyl.ucop.edu/cat
 • urn:nbn:de:gbv:089-3321552 - URN - Jednotné jméno zdroje (Uniform Resource Name), které souvisí s definovaným a schválených jmenným prostorem.
  • Je nutné poznamenat, že na rozdíl od „urn“, není za schéma považován Jednotný lokátor zdroje „url“ (aby bylo URL nalezené v rámci Internetu akční, je zapotřebí schématu URI „http“).

Schémata URI typu „info“

Schéma "info" vzniklo v rámci knihovnické a vydavatelské komunity a souvisí se standardem OpenURL, který je nástrojem efektivního propojování různorodých informačních zdrojů. [2]

 • Schéma URI typu „info“ se skládá z:
  • Jméno schématu „info:“
  • Jmenný prostor schématu „info“ (např. „lccn“, „doi“ aj.)
  • Symbol lomítka („/“)
  • Specifický jmenný prostor (řetězce)
 • Na serveru OCLC jsou registrována schválená schémata typu "info"
  • info:ark/ (jmenný prostor pro identifikátory ARK)
  • info:arxiv/ (jmenný prostor pro identifikátory archivu ArXiv.org)
  • info:doi/ (jmenný prostor pro identifikátory DOI)
  • info:fedora/ (jmenný prostor pro „Fedora Digital Objects and Disseminations“)
  • info:hdl (jmenný prostor pro identifikátory Handle - HDL)
  • info:lc/ (identifikátory Kongresové knihovny)
  • info:lccn/ (jmenný prostor pro identifikátory katalogizačních záznamů LC)
  • info:nla/ (jmenný prostor pro identifikátory Národní knihovny Austrálie)
  • info:oclcnum/ (jmenný prostor pro identifikátory záznamů katalogu OCLC)
  • info:ofi/ (jmenný prostor pro identifikátory registru pro rámec OpenURL)
  • info:pmid (jmenný prostor pro identifikátory systému PubMed)
  • info:rlgid (jmenný prostor pro identifikátory záznamů sítě RLG)
  • info:sici/ (jmenný prostor pro identifikátory SICI)
  • info:sid/ (jmenný prostor pro zdrojové identifikátory pro rámec OpenURL)
  • info:srw/ (jmenný prostor služby SRW – Search/Retrieve Web)

Odkazy

Reference

 1. CELBOVÁ, Ludmila. URI. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-06-02]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000567&local_base=KTD.
 2. 2,0 2,1 2,2 BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.

Doporučená literatura

 • BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

URI, trvalé identifikátory, mezinárodní normy a standardy, online zdroje, digitální objekty, internetové zdroje