Portál:Psychologie/Psychologická metodologie: Porovnání verzí

 
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 3: Řádek 3:
 
* [[Vymezení oboru psychologická metodologie]]
 
* [[Vymezení oboru psychologická metodologie]]
 
* [[Vědecká metoda a její charakteristika]] | [[Nevědecké metody získávání poznatků]] | [[Pseudověda]]
 
* [[Vědecká metoda a její charakteristika]] | [[Nevědecké metody získávání poznatků]] | [[Pseudověda]]
* [[Povaha vědeckého poznání]] | [[Vědecké poznání vs. laické poznání]] | [[Cíle vědeckého poznání]]([[Deskripce]], [[Explanace]], [[Predikce]], [[Porozumění]])]]
+
* [[Povaha vědeckého poznání]] ([[Empirická povaha vědeckých poznatků]] | [[Empirie]] | [[Objektivita a verifikovatelnost vědeckých poznatků]] | [[Autokorektivní mechanismy vědy]]) | [[Vědecké poznání vs. laické poznání]] | [[Cíle vědeckého poznání]] ([[Deskripce]], [[Explanace]], [[Predikce]], [[Porozumění]])
 
* [[Vědecký výzkum]]
 
* [[Vědecký výzkum]]
 
* [[Základní metodologické problémy v psychologii]]
 
* [[Základní metodologické problémy v psychologii]]
Řádek 10: Řádek 10:
 
'''<big>Vědecká teorie</big>'''
 
'''<big>Vědecká teorie</big>'''
  
* [[Hypotéza, teorém, axiom]] | [[Ověřené tvrzení, vědecký poznatek]]
+
* [[Hypotéza, teorém, axiom]] | [[Ověřené tvrzení, vědecký poznatek]]  
* [[Vědecká teorie - její specifika, struktura a proces utváření]]
+
* [[Vědecká teorie - její specifika, struktura a proces utváření]] | [[Vztah empirie a teorie]]
 
* [[Falzifikace a Popperova břitva]] | [[Occamova břitva]]
 
* [[Falzifikace a Popperova břitva]] | [[Occamova břitva]]
 
* [[Paradigma ve vědě a jejich vývoj]]
 
* [[Paradigma ve vědě a jejich vývoj]]
Řádek 94: Řádek 94:
 
* [[Druhy vědeckých publikací]]
 
* [[Druhy vědeckých publikací]]
  
'''<big>Sociální zakotvení vědy – vědecká obec</big>'''
+
'''<big>Sociální zakotvení vědy – vědecká obec a etické otázky vědy</big>'''
  
 
* [[Vědecké instituce]]
 
* [[Vědecké instituce]]
Řádek 100: Řádek 100:
 
* [[Hodnocení vědeckého přínosu – scientometrie]]
 
* [[Hodnocení vědeckého přínosu – scientometrie]]
 
* [[Citace a citování]]
 
* [[Citace a citování]]
 +
* [[Etika vědeckého výzkumu]]

Aktuální verze z 17. 10. 2020, 00:28

Základní metodologické otázky

Vědecká teorie

Vědecký jazyk


Měření a proměnné

Realizace vědeckého výzkumu

Výzkumné strategie

Výzkumné projekty/plány či designy

Vzorkové přehledy

Sběr dat

Experiment

Metodologicky relevantní charakteristiky posuzované u metod sběru dat a výzkumu obecně

Testování hypotéz

Analýza a interpretace dat

Vědecká zpráva – její podoba a psaní

Sociální zakotvení vědy – vědecká obec a etické otázky vědy