Rukopisy: Porovnání verzí

Řádek 20: Řádek 20:
  
 
== '''Rukopis – kodikologie''' ==
 
== '''Rukopis – kodikologie''' ==
Z latinského codex (kniha) a řecké přípony -logie (věda). Ručně psaná kniha, vzniklá před vynálezem knihtisku a [[knihtisk|knihtisku]] a v prvních dobách jeho existence,<ref name="Rukopis">ČSN ISO 5127-2003</ref> respektive před  
+
Z latinského codex (kniha) a řecké přípony -logie (věda). Ručně psaná kniha, vzniklá před vynálezem [[knihtisk|knihtisku]] (respektive před Gutenbergovým zdokonalením knihtisku.<ref name="Voit">Jak v přednáškách upřesňuje doc. PhDr. Petr Voit, CSc.</ref>) a v prvních dobách jeho existence.<ref name="Rukopis">ČSN ISO 5127-2003</ref>  
Gutenbergovým zdokonalením knihtisku.<ref name="Voit">Jak v přednáškách upřesňuje doc. PhDr. Petr Voit, CSc.</ref>
 
 
Některé významné a známé rukopisy:
 
Některé významné a známé rukopisy:
 
*Pasionál abatyše Kunhuty
 
*Pasionál abatyše Kunhuty

Verze z 25. 1. 2017, 12:45

Rukopis (manuskript): 1. Ručně napsaný nebo kopírovaný dokument. - 2. Rukopis nebo strojopis připravený pro publikování ve větším množství kopií nebo exemplářů.[1]


Klínové písmo
Egyptský papyrus

Rukopis – knihovnictví

Manuskript – z latinského manu scriptus, zapsáno rukou. Jakýkoliv písemný dokument vytvořený rukou (popřípadě jinou částí lidského těla) a to i jinou technikou než je psaní – například vyškrabáváním, rytím či vtlačováním nástroje do měkkého podkladu. Mezi materiály na nichž nacházíme nejstarší písemné památky různých kultur patří, vedle kamene, především:

 • hliněné destičky a hroudy (Mezopotámie, klínové písmo, různé jazyky – především sumerština, akkadština, ugaritština, chetitština a perština)
 • papyrus (původně z Egypta, později se jeho užívání rozšířilo celým Středomořím až do Itálie)
 • březová kůra (Rusko)
 • palmové listy (Indie)
 • věštebné kosti (Čína, hovězí lopatky a želví krunýře)
 • hliněné střepy (Řecko)
 • pergamen (postupně nahradil papyrus a jeho užívání se rozšířilo na celou Evropu)
 • obdoba papíru (Mezoamerika, především Mayové)
Pasionál abatyše Kunhuty

Rukopis – kodikologie

Z latinského codex (kniha) a řecké přípony -logie (věda). Ručně psaná kniha, vzniklá před vynálezem knihtisku (respektive před Gutenbergovým zdokonalením knihtisku.[2]) a v prvních dobách jeho existence.[1] Některé významné a známé rukopisy:

 • Pasionál abatyše Kunhuty
 • Mater verborum
 • Codex gigas (Tzv. Ďáblova bible)
 • Velislavova bible
 • Vyšehradský kodex
 • kniha z Kellsu
 • Voynichův rukopis
 • Rukopis královédvorský a zelenohorský (zde se ovšem s nejvyšší pravděpodobností jedná o podvrhy padělatele Václava Hanky)[3]

Rukopis – redakční praxe

Autorské dílo, které autor odevzdává redakci za účelem hromadného šíření (vydání knihy, čtení v rozhlase a pod.) Nemusí se tedy nutně jednat o text psaný rukou a může být i jen v elektronické podobě.

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 ČSN ISO 5127-2003
 2. Jak v přednáškách upřesňuje doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
 3. IVANOV, Miroslav: Záhada Rukopisu královédvorského. Novinář, Praha 1970.

Literatura

 • BOHATCOVÁ, Mirjam. Česká kniha v proměnách staletí. Praha: Panorama, 1990. ISBN 80-7038-131-0.
 • CEJPEK, Jiří. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0323-3.
 • PAVLÁT, Leo. Tajemství knihy. Praha: Albatros, 1982. Klub mladých čtenářů (Albatros).

Související články

Proměny pojmu dokument, informační pramen a informační zdroj, Vývoj knižníc v stredoveku, Vzácné knihy a rukopisy

Klíčová slova

Rukopis, manuskript, kodikologie, dokument


Postup redakčního zpracování

K redakční kontrole ještě zbývá kategorieduplicityčleněnípravopis

V článku bylo zkontrolováno zdrojeobrázky a licence • prolinkování

Dokážete-li některé z doporučených úprav provést, směle se do nich pusťte! V případě jakýchkoli nejasností se můžete podívat do nápovědy nebo se nás zeptat, rádi Vám pomůžeme.