Fenomén čtenářství: rozvoj, proces čtení, poruchy čtení

Čtenářství

Čtenářství je charakterizováno jako záliba ve čtení. [1]

• Portál Čtenářství.knihovna.cz vysvětluje tento pojem jako: úmyslné, plánovité rozvíjení schopnosti čtení; dovednost a oblast, která souvisí se vzděláváním, rozvojem osobnosti a kulturní úrovní jedince i celé společnosti průřezové téma, které nelze ohraničit příslušností k profesi“[ČTENÁŘSTVÍ.KNIHOVNA.CZ].

• Problematikou čtenářství se zabývají především knihovníci, informační specialisté, pedagogové, vydavatelé a nakladatelé a mnozí další [ČTENÁŘSTVÍ.KNIHOVNA.CZ].

Portály na podporu čtenářství

• ČteSyRád

• BookFan

• LibraryThing

Proces čtení

Proces čtení proces vnímání textu zrakem a porozumění smyslu textu [TDKIV, Havlová] forma (tištěná/psaná) a obsah (význam) fyziologické aspekty (oko) čtení = otázka cviku, zdokonalení (rychlost čtení) způsoby čtení: racionální (pochopení), orientační (přehled), statarické (pečlivost), kurzorické (zběžné čtení), selektivní (výběrové)

Plató (z článku v Moodle)

• pozornost = vědomé a úmyslné soustředění; bezděčná (reklama, výkřik) x záměrná (vytyčený cíl)

• Plató = průběh pozornosti při čtení – její vrchol (pozornost je vzbuzena a stoupá, dosáhne jisté úrovně a tam trvá, pak nastává pokles vlivem únavy, druhá fáze po odpočinku apod. a znovu dosáhne první úrovně a opět klesá), opakující se proces

• čtenářské návyky, rychlost čtení, rozvoj od dětství


Poruchy čtení

Poruchy čtení

snížená schopnost nebo neschopnost čtení [TDKIV, Vášová]

• příčiny: snížené intelektové schopnosti, smyslové poruchy, poškození mozku, poruchy řeči, sociální zanedbání dítěte, nesprávná volba vyučovacích metod, nepříznivé vlivy školního a rodinného prostředí [TDKIV, Vášová]

• sdružuje se s dysgrafií (grafický projev), dysortografií (gramatika), dyskalkulií (počítání) a dyspinxií (kreslení)

Vývojová dyslexie: vrozená x získaná (poškození mozku), nejčastější forma vývojové poruchy učení [Wikipedie] • dítě začne pozdě mluvit, obtížné vyjadřování, malá slovní zásoba • vypouštění písmen, přidávání písmen, zaměňování písmem, ...

pseudodyslexie: porucha čtení, která nespočívá v primárních schopnostech ke čtení, ale u nichž se tyto základní schopnosti z vnějších příčin nemohly rozvinout (citová frustrace a napětí, sociální zanedbanost, zdravotní stav, ...) Pomůcky

Výukový program Mentio Kostky pro dyslektiky (dřevo, měkké/tvrdé i na měkké/tvrdé straně ...) – pomoc při učení interaktivní hmatové pomůcky pro ČJ (abeceda, podstatná jména, pravopis,...) pexeso pro dyslektiky (rozpoznávání písmen, slabik, ...) doplněno obrázkem obkreslování (pro dysgrafiky, obtahování obrazců, plynulost obkresu)

Projekty zaměřené na dyslexii • www.nadanedeti.cz

• Dyslang http://dyslang.eu/?jazyk=cz (e-learningový kurz pro dyslektiky)Zdroje

Reference

  1. HAVLOVÁ, Jaroslava. Čtenářství. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2017-10-26]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000004068&local_base=KTD.

Související články

Externí odkazy

Klíčová slova