ISRN

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Mezinárodní standardní číslo technické zprávy (International Standard Serial Number, ISRN) je identifikátor pomáhající jednoznačně identifikovat a komunikovat technické a vědeckovýzkumné zprávy patřící do skupiny tzv. šedé literatury. Číslo ISRN bylo v roce 1994 kodifikováno mezinárodní normou ISO 10444. Systém registrace ISRN se plně nerozvinul, proto byla v roce 2007 norma stažena.

Odkazy

Reference


Doporučená literatura

  • BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.
  • CELBOVÁ, Iva. ISRN. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-06-02]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002622&local_base=KTD.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

šedá literatura, technické zpráva, trvalé identifikátory, mezinárodní normy a standardy