ISMN

Mezinárodní standardní číslo hudebniny (International Standard Music Number, ISMN) pomáhá jednoznačné identifikaci a komunikaci speciálního typu dokumentu: tištěných hudebnin včetně informací o nich v mezinárodním měřítku. Identifikátor je kodifikován mezinárodní normou ISO 10957 z roku 1993. [1]

Číslo ISMN pro identifikaci zhmotnění díla

Identifikovanou entitou jsou produkty vydavatelů, tj. dle modelu FRBR entity zhmotnění hudebních děl. Číslo ISMN se přiděluje každé samostatné vydané hudebnině nebo samostatně publikované části hudebniny.

Systém ISMN

V podstatě je systém ISMN subsystémem systému ISBN: [1]

 • Mezinárodní agentura ISMN (ISMN IA), která má sídlo v Berlíně řídí mezinárodní systém číslování hudebnin.
 • Regionální a národní agentury ISMN zajišťují registraci hudebnin a přidělují vydavatelům odpovídající rozsah čísel. Světový systém v současné době zahrnuje 50 národních agentur. Funkcí české Národní agentury ISMN ČR je pověřena Národní knihovna ČR. Buduje a provozuje databázi záznamů ohlášených knih a hudebnin ISN a databázi záznamů nakladatelů NAK.

Struktura identifikátoru

 • Původně bylo ISMN desetimístným číslem. Od roku 2008 se číslo ISMN změnilo na třináctimístné. Každé číslo ISMN začíná s prefixem EAN/Bookland „979“ následovaným nulou „0“. „0“ (nula) nahradila dříve používané „M“ v desetimístném systému. Všechna třináctimístná čísla ISMN začínají 979-0.
 • Na rozdíl od čísla ISBN neobsahuje číslo ISMN identifikátor skupiny, protože hudba je mezinárodní (bez ohledu na zemi původu). Předchozí desetimístné číslo ISMN, které bylo konvertováno do čísla třináctimístného, si zachovává stejnou kontrolní číslici.
 • Mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN) sestává z prefixu „979-0“ následovaného devíti číslicemi rozdělenými do čtyř částí, z nichž dvě mají proměnnou délku. Při vizuální prezentaci mu předchází zkratka „ISMN“, části se oddělují spojovníkem: [2]
  • Prefix979-0“ odlišuje číslo ISMN od čísla ISBN.
  • Identifikátor vydavatele - 3-7 znaků, označuje vydavatele dané hudebniny (vydavatelům s vyšší produkcí je přidělen krátký identifikátor, vydavatelům s nízkou produkcí je přidělen delší identifikátor vydavatele)
  • Identifikátor publikace - 5-1 znak, identifikuje vydání určité hudebniny (úplnou partituru, kapesní partituru, soubor hlasů dechových nástrojů, hobojový part atd.), kdy jednotkou podle této normy je samostatně prodejná nebo jinak dostupná část nějaké hudební publikace. Identifikátor publikace je přidělen vydavatelem z rozsahu přidělených čísel ISMN. Délka identifikátoru publikace je odvozena od délky identifikátoru vydavatele.
  • Kontrolní číslice se vypočítává podle specifického algoritmu.
   • ISMN M-2600-0120-6 (Česká hudebnina Symfonie č. 9 moll „Z Nového světa“ skladatele Antonína Dvořáka, vydaná nakladatelstvím Editio Supraphon v roce 1998 (12. revidované kritické vydání)
   • ISMN 979-0-2345-0123-7

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.
 2. * JEŘÁBEK, Antonín. Příručka uživatele systému ISMN. 2. české vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2008. 51, [3] s. ISBN 978-80-7050-556-4

Doporučená literatura

 • BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.
 • BRATKOVÁ, Eva. Tvůrčí díla, systémy informací o nich a nová mezinárodní čísla a kódy. Národní knihovna. 2000, roč. 11, č. 4, s. 147-155. Přístup také z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0004/0004147.html. ISSN 0862-7487.
 • ISO 10957:1993. Information and documentation – International Standard Music Number (ISMN). 1st ed. Geneva : ISO, 1993. 4 s.
 • ČSN ISO 10957. Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN). Praha : ČSNI, červen 1996. 8 s.
 • JEŘÁBEK, Antonín. Příručka uživatele systému ISMN. 2. české vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2008. 51, [3] s. ISBN 978-80-7050-556-4

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

autorská díla, trvalé identifikátory, hudebniny, notové materiály, noty, hudba, mezinárodní normy a standardy