Výsledky hledání

Stránky s odpovídajícím názvem

Stránky s odpovídajícím textem

 • …ektoři]] storytellingu, ale i [[Pedagogika|pedagogové]], divadelníci, [[Pedagogika|vychovatelé]] a redaktoři.<ref name="vev"/>
  10 KB (1 666 slov) - 4. 4. 2017, 13:26
 • …m jedné pedagogické disciplíny</i>. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 192 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4212-0.</ref> …ednání se objevuje napříč vědami a to především humanistickými a sociálními, pro které je plasticita, konceptuální diferencovanost, protiřečivos
  13 KB (2 144 slov) - 22. 1. 2015, 21:10
 • …[pragmatismus|pragmatismu]], který se věnoval [[filozofie|filozofii]], [[Pedagogika|pedagogice]], [[psychologie|psychologii]], [[antropologie|antropologii,]] [
  11 KB (1 940 slov) - 20. 11. 2014, 12:12
 • * [[Pedagogika (Dohnalová)]]
  713 B (87 slov) - 12. 5. 2016, 00:05
 • … stránek člověka - Inspirace pro pedagogiku a pedagogickou psychologii. Pedagogika, 58, p. 4-20.</ref> … stránek člověka - Inspirace pro pedagogiku a pedagogickou psychologii. Pedagogika, LVIII, p. 4-20
  10 KB (1 514 slov) - 7. 12. 2014, 20:12
 • #PŘESMĚRUJ [[Portál:Pedagogika/Osobnostně sociální pedagogika]]
  69 B (10 slov) - 6. 12. 2014, 12:51
 • [[Kategorie: Pedagogika|*]]
  172 B (12 slov) - 23. 12. 2014, 11:41
 • 22 KB (3 610 slov) - 9. 1. 2017, 09:08
 • …storie, jazykověda, lékařské obory, literární věda, náboženství, pedagogika, politologie, právo, přírodní vědy, psychologie, sociální práce, so …y, kterými se zabývá jsou především mentální zdraví, psychologie, pedagogika a zeměpis.
  18 KB (2 813 slov) - 28. 1. 2017, 14:48
 • … Auditorium vydává odbornou a populárně naučnou literaturu z oblasti sociálních věd, zejména pak práva a historie. V rámci spolupráce s vědeckými …deže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. P
  6 KB (964 slov) - 5. 10. 2016, 23:28
 • …name="VALIŠOVÁ">VALIŠOVÁ, Alena, Hana KASÍKOVÁ a Miroslav BUREŠ. <i>Pedagogika pro učitele</i>. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 456 s. IS …, tj. setkání). Jde tedy o souhrn působení, styku mezi jedincem a jeho sociálním prostředím. Nejsilnější místo v sociální interakci zaujímá styk
  7 KB (1 290 slov) - 5. 1. 2016, 20:35
 • …hodou je jeho víceznačnost. Používá se především v [[Zážitková pedagogika |zážitkové pedagogice]]. Jedná se o řízený proces hodnocení aktivit …ace|Interpersonální komunikace]], [[Zážitková pedagogika|Zážitková pedagogika]]
  9 KB (1 632 slov) - 7. 1. 2016, 23:13
 • …řství poté to byla FON - Fakulta osvěty a novinářství dále Fakulta sociálních věd a publicistiky až nakonec Filozofická fakulta. Obor se jmenoval Ka …ch kladla důraz na služby, chybí psychologie (sociální psychologie) a pedagogika. Umírnila bych knihovědu. V podstatě si netroufám říci, jakým směre
  6 KB (1 181 slov) - 13. 1. 2016, 19:32
 • …ulaci, využívání moci, převahy postavení a pozic vyplývajících ze sociálních rolí. Základem by mělo být v této interakci '''partnerské pojetí v
  13 KB (2 269 slov) - 24. 3. 2016, 11:58
 • …e středem zájmu několika oborů (psychologie, antropologie, sociologie, pedagogika)<ref name="jiránek" /> <ref name="koťátková">Koťátková, S. (2005). H
  25 KB (4 467 slov) - 27. 3. 2016, 21:19
 • * [[3. Pedagogika jako vědní disciplína]]
  1 KB (219 slov) - 22. 4. 2016, 00:05
 • | [[Portál:Pedagogika|Pedagogika]]
  14 KB (1 831 slov) - 1. 5. 2016, 07:19
 • …směru chápání „informatiky“, kdy se informace vnímala vč. svého sociálního aspektu, přiblížilo k pojetí informační vědy v západních zemích …hovnictví, bibliografie vědy, informatika, teorie sociální komunikace, pedagogika, filozofie, sociologie, kulturologie. <br />
  8 KB (1 088 slov) - 8. 10. 2018, 18:35
 • …mace zrakem či sluchem.<ref>RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. Speciální pedagogika. Olomouc: VUP 2003. ISBN 80 – 244-0873-2</ref> …ěl za cíl integrovat osoby s postižením - tělesným, mentálním nebo sociálním.<ref>KMJ bez bariér. In: Knihovna Jiřího Mahen v Brně [online]. 2017 [
  13 KB (2 399 slov) - 14. 1. 2017, 17:33
 • …odnocení kvality výzkumu v sociologii, ale užívá se i ve výzkumech [[Pedagogika|pedagogického]], [[Psychologie|psychologického]], [[Ekonomie, její histo
  9 KB (1 612 slov) - 4. 6. 2018, 19:37

Ukázat (20 předchozích | 20 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).