Nová média

Verze z 22. 8. 2021, 20:07, kterou vytvořil Anna.Najmanova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

S novými médii se setkáváme každý den. Jsou podstatnou složkou našich životů, a velmi často nám usnadňují práci. Označení „nová“ může být trochu matoucí, poněvadž jejich počátky jsou mapovány až do poloviny dvacátého století. [1]

Charakteristika

Definovat pojem nová média není jednoduché. Nová média jsou velmi často označována jako média digitální. Digitální kódování je základním charakteristickým rysem pro nová média, protože tak předurčuje, jaké technologické vlastnosti budou mít, a jak se mohou dále využít pro síťovou komunikaci. Mezi nová média lze zařadit velké množství technologií – například počítač, telefon, tablet, ale také textový editor či počítačovou hru. Důležité je propojení s internetem, který stará média nevyužívají. [2]

Historie

Do podoby, v jaké známe média dnes, se dlouho vyvíjely. Nejdříve se začala vyvíjet stará média, a posléze na ně navázala nová. Nová média úzce souvisí s internetem. Internet vznikl v roce 1969 v USA v rámci armádního výzkumu – vznik sítě vzdálených a navzájem propojených počítačů ARPANET. Do osmdesátých let se internet vyvíjel na akademické půdě. Do světa byl internet uveden v devadesátých letech, kdy se postupně šíří do podvědomí populace. [3]

Výhody

Počítač

Nová média se liší od starých médií v několika ohledech. To sebou ale přináší řadu výhod, kterými disponují.

 • Interaktivita

Uživatel, který získává informace prostřednictvím nových médií, nemusí být pouze pasivní. Může na informace reagovat, komentovat je, a dokonce i ovlivňovat svým názorem. Tomu stará média nemohou konkurovat. Příkladem mohou být různá diskusní fóra.

 • Finanční dostupnost

Finanční dostupnost je velkou výhodou nových médií. Stačí zaplatit poplatek za připojení k internetu, a můžeme se stát přispěvateli do nových médií.

 • Multimedialita

Při prohlížení internetu velmi zřídka narazíme na stránku, která obsahuje pouze text. Výhodou nových médií je tedy i beze sporu to, že je možné propojení textu, obrazu a zvuku.

V dnešní době není žádný problém si po připojení najít hledané informace. Dříve by se heslo hledalo v encyklopediích, dnes stačí několik kliknutí. Dostupnost informací je tak každému uživateli internetu k dispozici, i když sebou samozřejmě přináší také nežádoucí obsah. Nespornou výhodou je i aktuálnost informací, kterou zajišťují zpravodajské weby. [4]

Nevýhody

Virtuální realita

Existuje vedle výhod ale i řada nevýhod, na které bychom měli při používání médií myslet.

 • Možné získání závislosti

Internet je místem, které denně využívají miliony lidí. Existuje mnoho stránek, kde fungují chatovací místnosti, ve kterých je možné si povídat s ostatními uživateli. Samozřejmě je na místě také obezřetnost uživatelů. Na virtuálním prostředí je možné si vybudovat závislost, především u dětí, které hrají PC hry

 • Soukromí

V dnešní době většina uživatelů internetu využívá sociální sítě. Ty uživatele vybízejí k přidání informací, či fotek. To může vést ke ztrátě soukromí.

 • Vnější vlivy

Nová média jsou závislá na elektřině, a proto je může snadno může vyřadit z provozu výpadek proudu. Ne celé území e pokryto signálem, dalším narušitelem může být právě nedostupnost sítě. Množství informací a reklam může vést také k nechtěnému zanesení zařízení viry.

 • Digitální nerovnosti

Ne každý má přístup k internetu, a tak vznikají digitální propasti. Tyto nerovnosti jsou po celém světě, a souvisí také se znalostí informačních a komunikačních technologií. [4]

Stará x nová média

Mobilní telefon

Jak již bylo zmíněno výše, nová médi jsou ta, která potřebují ke své činnosti internet, uživatelé do nich mohou zasahovat velmi jednoduše a informace jsou dostupné a aktuální. Oproti tomu je pojem „nová“ média vcelku nadnesený, poněvadž první počítač vznikl v polovině dvacátého století. Co jsou to ale stará média? [5]

Když hovoříme o starých médiích, máme na mysli knihy, rozhlas, televizi nebo tisk. Oproti novým médiím nejsou tradiční média aktuální, například televizní zprávy – vysílají se každý den v určitou hodinu, není možné si je pustit v moment, kdy chceme zjistit, co se právě děje. Lze namítnout, že mezi televizí a divákem probíhá jistá interaktivita. Prostřednictvím různých pořadů lze zavolat do televize, ale není to tak četná reakce jako na internetu. Tradiční stará média mají v našem životě stále prostor, stále se k nim obracíme. Nová média jim ale tvoří konkurenci, která má mnoho funkcí a výhod, které stará média nabídnout nemohou. [5]

Odkazy

Reference

 1. Nová média. Brána [online]. [cit. 2021-7-21]. Dostupné z: https://brana.cb.cz/?/clanek?id=213&nazev=nova-media
 2. MACEK, Jakub. Úvod do nových médií. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-7464-025-4.
 3. Vývoj médií od knihtisku po internet: Vznik a typy masových médií (tisk, rozhlas, televize). Mediagram [online]. [cit. 2021-7-21]. Dostupné z: https://mediagram.cz/dejepis/vyvoj-medii-od-knihtisku-po-internet
 4. 4,0 4,1 GREPLOVÁ, Lenka. Tradiční versus nová média. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/fcngf/?so=nx;mapa=1. Bakalářská práce. Masarykova univerzita.
 5. 5,0 5,1 CHOUR, Jakub. Nová a tradiční média: kam kráčí?. Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce Petr Soukup.

Související články

Internet

Média

Hromadné sdělovací prostředky

Filosofie a nová média

Aspekty nových médií, jak je zkoumá informační věda a knihovnictví

Nová média a instituce

Současné umění a nová média

Město, architektura a nová média: virtuální a augmentované světy

Klíčová slova

Digitální prostředí, Virtuální realita, Média, Internet, Digitální propast