EAN

Evropské číslo zboží (European Article Number, EAN) je jedinečný číselný identifikátor komerčních produktů užívaný zejména v Evropě. Při grafické prezentaci bývá spojen s čárovým kódem. [1]

Vznik jednotného systému identifikace zboží GS1 (EAN/UPC)

Systém EAN vznikl v Evropě 70. letech 20. století na základě obdobného univerzálního systému pro kódované označování zboží UPC (Universal Product Code) používaný v Kanadě a USA. Jednotný systém identifikace zboží GS1 (EAN/UPC) využívá v současnosti cca 1 000 000 subjektů z 111 zemí světa. Způsob sestavování a používání čárových kódů se v jednotlivých oblastech řídí příslušnými standardy.

GS1

V roce 1977 se zástupci obchodních organizací z 12 evropských zemí (Francie, Německa, Velké Británie, Belgie-Lucemburska, Dánska, Finska, Norska, Švédska, Švýcarska, Itálie, Nizozemska a Rakouska) dohodli na vytvoření a užívání jednotného identifikačního standardu. Správou kódu EAN byla v roce 1977 pověřena asociace EANA (European Article Numbering Association) se sídlem v Bruselu. V roce 1992 se EANA změnila na mezinárodní asociaci IANA (International Article Numbering Association) a později na „EAN International“. V roce 2005 došlo k přejmenování a zavedení nového názvu GS1, což formálně završilo proces spojení evropské centrály EAN International a americké UCC (Uniform Grocery Product Code Council, Uniform Code Council, Inc.). GS1 má pobočku pro ČR „GS1 Czech Republic“. [2]

Čárový kód EAN pro označování knižních publikací

EAN/ISBN

Čárový kód EAN se celosvětově zavedl jako nástroj grafické reprezentace čísla ISBN, které jednoznačně identifikuje knižní publikace. Dohodou Mezinárodní agentury ISBN a asociace GS1 se ISBN vyjadřuje třináctimístným symbolem čárového kódu EAN-13 (označuje se také výrazem „Bookland EAN“). [2]

 • Symbol EAN/ISBN je symbolem strukturovaným. Tvoří ho tři základní části:
  • Symbol v čárovém kódu EAN-13 (přepočet ISBN s prefixem 978)
  • Číselná prezentace kódu EAN pod grafickým symbolem
  • ISBN v původním tvaru (původní 10-místné) s návěštím nad grafickým symbolem
 • Dle normy se doporučuje standardní rozměr symbolu 38x31 mm (+- 10%). Síti ISBN se přidělil v rámci systému EAN prefix 978 (rezervou je prefix 979). Formát symbolu EAN/ISBN je následující:
  • 978NNNNNNNNNK
   • Prefix zahrnuje 3 číslice (hodnota 978), následuje 9 číslic identifikátoru ISBN (bez kontrolního čísla) a kontrolní znak EAN.
   • Symbol EAN/ISBN je možné rozšířit o doplňkový pětimístný symbol - doplňkové informace o publikaci (cena, edice, vydání aj.). Rozměr doplňkového symbolu je 56x31 mm (+- 10%). Symbol EAN/ISBN by měl být umístěn v levém dolním rohu na zadní straně obálky publikace.
 • Tvorbu a využívání symboliky EAN k identifikaci ISBN upravuje mezinárodní norma: ISO 2108

Čárový kód EAN pro označování seriálových publikací

EAN/ISSN

Kód EAN se celosvětově využívá také na grafickou prezentaci čísla ISSN. Na základě dohody Mezinárodního centra ISSN v Paříži a asociace GS1 se ISSN vyjadřuje také třináctimístným symbolem čárového kódu EAN-13 s prefixem 977. Základní kód lze doplnit 2-místným přídavným symbolem. [2]

 • Formát symbolu EAN/ISNN je následující:
  • 977NNNNNNNSSK
 • Kód, který má celkově 13 číselných znaků, tvoří:
  • 3-znakový prefix EAN pro ISSN „977“, dále
  • 7 prvních znaků čísla ISSN (bez spojovníku a bez poslední kontrolní číslice),
  • 2- znakový individuální kód, který může vyjadřovat cenu nebo vydání seriálu,
  • 1-znakový kontrolní kód.

Odkazy

Reference

 1. CELBOVÁ, Iva. EAN. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-06-02]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002605&local_base=KTD.
 2. 2,0 2,1 2,2 BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.

Doporučená literatura

 • BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.
 • CELBOVÁ, Iva. EAN. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-06-02]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002605&local_base=KTD.
 • ISO 2108:2005. Information and documentation – International Standard Book Number (ISBN). 4th ed. Geneva: ISO, May 2005. 21 s.
 • ČSN ISO 2108. Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN). Praha: ČNI, prosinec 2006-04-01. 21 s.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

šedá literatura, technické zpráva, trvalé identifikátory, mezinárodní normy a standardy