ISAN

Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního díla (International Standard Audiovisual Number, ISAN) je trvalý identifikátor určený k jednoznačné a globální identifikaci audiovizuálních děl a jeho verzí. Identifikátor je kodifikován mezinárodní normou ISO 15706. Doplněním je norma ISO 15706-2 pro identifikátor verzí audiovizuálních děl - pro tzv. číslo V-ISAN.


Abstraktní nehmatatelný intelektuální výtvor

 • Kód ISAN identifikuje audiovizuální díla ve smyslu abstraktního nehmatatelného intelektuálního výtvoru. Identifikátor ISAN např. na rozdíl od kódu ISWC identifikuje dle terminologie modelu FRBR zároveň vyjádření i realizaci audiovizuálního díla. Ve smyslu identifikátoru pro verze audiovizuálních děl je možné uplatnit identifikátor „V-ISAN“.
 • Identifikovaná entita je normou definována jako "audiovizuální dílo", které je vymezeno jako dílo sestávající se ze sledu spojených obrázků s/nebo bez doprovázejícího zvuku, jež je určeno k zobrazení jako pohyblivý obraz za využití příslušných zařízení, bez ohledu na nosič počáteční nebo následující fixace díla.
 • Ke konkrétním typům audiovizuálních děl patří: komerční a reklamní filmy včetně filmů o filmu, dokumentární a výukové filmy, celovečerní filmy, záznamy živých událostí, multimédia, zpravodajské, publicicistické aj. zprávy, záznamy provedení uměleckých děl, dramatická seriálová AV díla, krátké umělecké filmy, televizní zábavné pořady, televizní filmy, hudební videoklipy aj.

Systém ISAN

Systém ISAN tvoří dva subsystémy: [1]

 • Mezinárodní agentura ISAN (ISAN International Agency, ISAN-IA) - její úkoly zajišťuje Nadace ISAN (ISAN Foundation; sídlo ISAN-IA je lokalizováno v Ženevě v prostorách sídla asociace AGICOA). Mezinárodní agentura ISAN zřizuje registrační agentury (RA), udržuje a rozvíjí jednak centrální databázi účastníků systému ISAN, jednak podstatnou centrální registrační databázi ISAN s metadatovými záznamy audiovizuálních děl a podporuje, koordinuje a kontroluje činnosti celého systému ISAN. Podrobné informace k systému jsou dostupné na webovém sídle systému ISAN. ISAN- IA tvoří 3 organizace známé z oblasti audiovizuálního a filmového průmyslu:
  • Mezinárodní federace asociací filmových producentů (fr. Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Film, zkráceně FIAPF),
  • Asociace mezinárodní kolektivní správy audiovizuálních děl (fr. Association de Gestion Internationale Collective des Oeuvres Audiovisuelles, zkráceně AGICOA)
  • Mezinárodní konfederace společností autorů a skladatelů (fr. Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et de Compositeurs, zkráceně CISAC), která se od počátku významně podílela na zrodu normy a celého systému.
 • Registrační agentury ISAN (regionálního nebo lokálního charakteru)- zajišťují rutinní práci, specifické úkoly a služby.

Struktura a syntax identifikátoru

Číslo ISAN se skládá celkem z 24 hexadecimálních číslic (96 bitů) a je rozděleno do tří segmentů: [1]

 • První segment je kmenový - 12 hexadecimálních číslic (viz písmeno R=Root).
 • Druhý segment tvoří 4 hexadecimální číslice pro epizody nebo částí seriálového audiovizuálního díla (viz písmeno E=Episode ). Nejde-li o epizody, je druhý segment tvořen 4 nulami.
  • Kontrolní číslice (X) pro prezentaci čísla ISAN ve formě čitelné člověkem (není součástí celkového počtu číslic celého identifikátoru). Může jít o číselný nebo písmenný znak. Vypočítává se ze základních 16 hexadecimálních číslic dle mezinárodní normy ISO/IEC 7064:2003. Pokud se má číslo zapisovat nebo tisknout, bude na začátku opatřeno zkratkou ISAN a jednotlivé části budou odděleny spojovníkem.
 • Třetí segment - 8 hexadecimálních číslic - zahrnuje kód verze audiovizuálního díla (viz písmeno V=Version ). Pokud nebude identifikována žádná verze díla, budou pozice obsazené 8 nulami.
  • Další kontrolní číslice (Y), která následuje za kódem verze - vypočítává se ze všech předchozích 24 číslic (mimo kontrolní číslici X).
   • Obecný model čísla ISAN je:
    • ISAN RRRR-RRRR-RRRR-EEEE-X-VVVV-VVVV-Y

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.

Doporučená literatura

 • BRATKOVÁ, Eva. Formování mezinárodního systému pro registraci hudebnin. Národní knihovna. 2002, roč. 13, č. 2, s. 102-110. ISSN 0862-7487 (Print). ISSN 1214-0678 (Online). Dostupný také z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0202/0202102.html
 • BRATKOVÁ, Eva. Mezinárodní identifikátor ISAN pro audiovizuální díla a vznik jejich mezinárodního registračního systému. Národní knihovna. 2004, roč. 15, č. 2, s. 82-88. ISSN 0862-7487 (Print). ISSN 1214-0678 (Online). Dostupný také z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0402/0402082.html
 • BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.
 • BRATKOVÁ, Eva. Tvůrčí díla, systémy informací o nich a nová mezinárodní čísla a kódy. Národní knihovna. 2000, roč. 11, č. 4, s. 147-155. Přístup také z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0004/0004147.html. ISSN 0862-7487.
 • ČSN ISO 15706. Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu. Praha : ČSNI, září 2004-09-01. 15 s.
 • ISO 15706-1:2002. Information and documentation – International Standard Audiovisual Numer – Part 1: Audiovisual work identifier. Geneva : International Organization for Standardization, 2002-11-15, 2008-10-03. 12 s. International Standard
 • ISO 15706-2:2007. Information and documentation – International Standard Audiovisual Numer – Part 2: Version identifier. Geneva : International Organization for Standardization, 2007-06-25, 2010-09-22. 20 s. International Standard
 • Mezinárodní agentura ISAN. ISAN (International Standard Audiovisual Number) [online]. Geneva : ISAN International Agency, 2003- [cit. 2011-07-27]. Dostupný z: http://www.isni.org/

Externí odkazy

ISAN

Související články

Klíčová slova

ISAN, audiovizuální dílo, hudební díla, trvalé identifiktory, informační systémy, autorské právo