Portál:Psychologie/Speciální psychopatologie

Základní terminologie

Klasifikace duševních nemocí

Organické duševní poruchy

Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek

Schizofrenie, schizotypální poruchy a poruchy s bludy

Afektivní poruchy

Neurotické, stresové; disociativní a somatoformní poruchy

Poruchy chování spojené se somatickými či fyziologickými problémy

Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Mentální retardace

Poruchy psychického vývoje

Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a během dospívání