Základní mezinárodní bibliografické zdroje oboru informační a knihovní vědy, jejich vývoj, obsah a rešeršní rozhraní.

LISTA


Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA) je volně přístupná rešeršní databáze pro informační a knihovní vědu, která je poskytovaná a volně zpřístupněná firmou EBSCO. Mezi témata, která zdroje v databázi pokrývají, patří mimo jiné bibliometrie, katalogizace, klasifikace, informační management, knihovnictví nebo získávání informací online. Rozsah ratabáze LISTA poskytuje abstrakty a indexy více než 700 oborových periodik, mezi další zdroje patří knihy, výzkumné zprávy nebo řízení. Retrospektiva databáze dosahuje až do 60. let 90. století, což z ní dělá nejstarší nepřetržitě produkovanou databázi zaměřenou na informační vědu.
LISTA má také svou full-textovou placenou verzi, která kromě všeho, co nabízí základní verze, poskytuje také plné texty více než 130 aktivních non-open access periodik.[1]

Robustní rešeršní rozhraní databáze LISTA nabízí vyhledávání jak skrz jeden jednoduchý vyhledávací řádek, tak i skrz formulář v pokročilém vyhledávání. Pokročilé vyhledávání ve výběru polí nabízí hledání podle autora, názvu, témat, abstraktu, klíčových slov, geografických termínů, osob, recenzí a produktů, korporací, publikací, ISSN, ISBN, přístupového čísla nebo ze všeho. Při vyhledávání lze využít Booleovské operátory (AND, OR, NOT), proximitní operátory (Nn - klíčová slova maximálně n slov od sebe v libovolném pořadí, Wn - klíčová slova maximálně n slov od sebe v daném pořadí), speciální znaky (* - nahrazení libovolného množství znaků, ? - nahrazení právě jednoho znaku, # - nahrazení jednoho nebo žádného znaku) a interpunkci (závorky pro separaci, uvozovky pro vytvoření fráze). Nastavit lze vyhledávání přímo fráze, vyhledání všech zadaných slov, vyhledání libovolných zadaných slov nebo takzvaný "SmartText searching", kdy může uživatel zadat tolik textu, kolik chce (včetně celých stránek). Pro vyhledávání může také uživatel použít vlastní tezaurus databáze. Před i po zadání vyhledávacího dotazu lze výsledky dále ještě filtrovat podle data publikování, druhu zdroje, tématu, periodika, vydavatele a jazyka nebo také limitovat na zdroje s dostupnými referencemi nebo peer-review periodika. Výsledky hledání se automaticky řadí od nejnovějších po nejstarší, lze je ale také řadit od nejstarších po nejnovější, podle relevance, autora nebo zdroje. Na jedné stránce je možné zobrazit si 5-50 výsledků, nastavit lze také detailnost formátu zobrazení výsledků.
Po otevření jednotlivého záznamu má uživatel k dispozici několik nástrojů pro práci se záznamem. Může si uložit záznam na google drive, do složky nebo na počítač, vytisknout, poslat e-mailem, exportovat, přidat poznámku, vytvořit citaci a vytvořit permalink. V záznamu má k dispozici velké množství informací o dokumentu, včetně citovaných referencí.
V rámci jednoho sezení se uživateli ukládá jeho vyhledávací historie. Přihlášený uživatel má možnost založit si soubory pro ukládání vyhledaných záznamů na později. Stejně tak si může uživatel přednastavit své vyhledávající preference, která jsou pak použity při všech jeho hledáních. Pro vyhledávaný výraz si může uživatel také nastavit upozornění, které mu přijde na e-mail v případě přidání nového dokumentu, který mu odpovídá.
Rešeršní rozhraní lze zobrazit ve 31 jazycích včetně češtiny a slovenštiny.[2]

LISS


Library and Information Science Source (LISS) je největší full-textovou databází pro obor informačních studií a knihovnictví. Je poskytována firmou EBSCO a nabízí plné texty více než 200 periodik, 30 monografií, brožur a závěrečných prací. Více než 2 200 periodik je v databázi indexováno. Dokumenty databází poskytované se datují až do roku 1933. Databáze také poskytuje uživatelům svůj vlastní specificky zaměřený tezaurus obsahující více než 11 000 pojmů. Přístup k databázi je placený. [3]

Jelikož databáze LISS spadá pod stejného vlastníka, jako LISTA (tedy pod EBSCO), jejich rešeršní rozhraní je téměř identické. Na rozdíl od LISTA nabízí LISS full-textové vyhledávání a také filtrování pouze záznamů, u kterých je plný text dostupný, případně ještě aby byl daný plný text dostupný v PDF. Možné je také si vybrat obrazový materiál, který by měl v daném článku být dostupný - fotografie, grafy, mapy, schémata, diagramy či ilustrace. Pro studenty Filosofické fakulty Univerzity Karlovy je přístup předplácený univerzitou a přihlášení možné přes CAS.[4]

LISA


Library and Information Science Abstracts (LISA) je databáze poskytující abstrakty a indexační nástroje pro knihovní profesionály. Databáze je poskytovaná firmou ProQuest a obsahuje abstrakty z více než 440 periodik z více než 45 zemí ve více než 20 jazycích. Databáze je aktualizována měsíčně a s každou aktualizací přibývá více než 1 000 záznamů.
Databáze LISA vznikla z původního tištěného indexu Library Science Abstracts, který vycházel mezi lety 1950 a 1968. Od zrození své elektronické verze v roce 1969 se LISA zajímala o široká témata teorie a praxe knihovnictví a informační vědy. S postupným vývojem trendů byla databáze také obohacena o příbuzná témata, jakými jsou například archivace, správa záznamů, publikování, informační design a technické psaní. Aby byl článek do databáze zařazen, musí přesahovat délku jedné strany.[5] LISA spolu s Library Science Database tvoří Library and Information Science Collection. Této kolekci je ještě nadřazena Social Sciences Premium Collection.

Jednoduchý vyhledávací řádek prostá slova oddělená mezerou vyhledává všechny. Pokud má uživatel zájem o komplexnější vyhledávání skrz řádek, může použít booleovské operátory, proximitní operátory (pre, near, exact) a interpunkci (* - nahrazení jednoho až pěti znaků, ? - nahrazení právě jednoho znaku, - a >/< - použití u numerických údajů). V rozšířeném vyhledávání databáze nabízí výběr z polí abstrakt, téma, autor, klasifikace, korporace, země původu, typ dokumentu, ISSN, lokace, publikace, nakladatel a indexový termín. Uživatelé s velmi specifickými vyhledávacími potřebami mohou využít příkazový řádek pro zadávání komplexních dotazů s přesnými výsledky. Před i po zadání dotazu může uživatel dokumenty filtrovat podle jazyku, typu dokumentu, data publikování a typu zdroje.
Výsledky vyhledávání jsou automaticky řazeny dle relevance, nastavit lze ale také řazení dle data publikace - sestupné i vzestupné. Vyhledané záznamy si uživatel může poslat e-mailem, vytisknout nebo z nich vytvořit citaci.
ProQuest databáze obsahují nástroj My Research, který uživatelům umožňuje vytvořit si účet a ukládat, spravovat a organizovat materiál, který v databázi najdou.[6]

Library Science Database


Library Science Database je specificky designovaná databáze, která je full-textovou odnoží LISA. Databáze poskytuje plné texty více než 150 základních publikací z databáze LISA. Plné texty článků mimo text obsahují také veškeré grafy, tabulky, diagramy a další grafické elementy obohacující články. Pokrytí zdrojů sahá až do roku 1970.

Databáze je postavena na stejném rešeršním rozhraní, jako LISA a další databáze firmy ProQuest.[7]

Odkazy

Reference

  1. Library, Information Science and Technology Abstracts, 2020. EBSCO [online]. EBSCO Information Services [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: https://www.ebsco.com/products/research-databases/library-information-science-and-technology-abstracts
  2. Searching: Library, Information Science & Technology Abstracts, 2020. EBSCO host [online]. EBSCO Information Services [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=820a3973-e5ec-4c33-b877-a0a923c8ab01%40pdc-v-sessmgr04
  3. Library & Information Science Source, 2020. EBSCO [online]. EBSCO Information Services [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: https://www.ebsco.com/products/research-databases/library-information-science-source
  4. Library and Information Science Source (LISS), 2020. EBSCOhost [online]. EBSCO Information Services [cit. 2020-06-15]. Dostupné z: http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=10fa8ddc-503e-47fd-9bad-c684202d10dd%40sessionmgr4007&vid=1&lg=1
  5. FORCE, Ron. Library and Information Science Abstracts (LISA). Information Today [online]. [cit. 2020-06-19]. Dostupné z: https://www.questia.com/magazine/1G1-11238346/library-and-information-science-abstracts-lisa
  6. Library and Information Science Abstracts (LISA), 2020. ProQuest [online]. ProQuest [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: https://proquest.libguides.com/lisa
  7. Library Science Database, 2020. ProQuest [online]. ProQuest [cit. 2020-06-19]. Dostupné z: https://proquest.libguides.com/librarysciencedatabase

Související články

Charakterizujte významné české a slovenské bibliografické zdroje oboru knihovní a informační vědy (20. stol. a současnost)
Databáze EBSCOhost
PROQUEST a vybrané poskytované databáze
Vyhledávače, vyhledávací nástroje
Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Knihovní a informační věda a jejich srovnaní

Klíčová slova

bibliografické databáze, informační věda, knihovnictví, zdroje, rešeršní rozhraní, LISTA, LISS, LISA, Library Science Database