ISRC

Mezinárodní standardní kód záznamů (International Standard Recording Code, ISRC) je identifikátor usnadňující jednoznačnou identifikaci a komunikaci zvukových záznamů nebo hudebních videozáznamů včetně informací o nich. Identifikátor je kodifikován mezinárodní normou ISO 3901.

Vyjádření/realizace tvůrčích hudebních děl

Kód ISRC se přiděluje každé samostatné jednotce zvukové nahrávky. Není přidělován audiovizuálním záznamům, které jsou doprovázeny zvukovým záznamem (přidělováno číslo ISAN)

Systém ISRC

 • Mezinárodní agentura ISRC (International ISRC Agency) - funkcí je pověřena Mezinárodní organizace fonografického průmyslu IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), na jejímž serveru je k dispozici webové sídlo IA ISRC.
 • Národní agentury ISRC - přidělují žadatelům kódy ISRC, zajišťují tvorbu metadata pro mezinárodní databázi. Národní agenturou za ČR je společnost INTERGRAM (Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů) [1]

Struktura identifikátoru

Kód ISRC se skládá z 12 znaků (arabské číslice, písmena latinské abecedy) rozdělených do čtyř prvků. Pro zápis, tisk nebo jinou vizuální prezentaci se kód opatřuje zkratkou ISRD a prvky jsou odděleny spojovníkem: [1]

 • Kód země - 2 velká písmena (norma ISO 3166-1, např. GB=Velká Británie, FR=Francie)
 • Kód producenta - 3 znaky (písmena A-Z, číslice 0-9)
 • Rok přidělení kódu - dvouznakový
 • Kód určení - 5 číselných znaků pořadového čísla
  • ISRC Kód země-Kód producenta/majitele záznamu-Rok přidělení ISRC-Kód určení
  • ISRC FR-Z03-97-00212

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.

Doporučená literatura

 • BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.
 • BRATKOVÁ, Eva. Tvůrčí díla, systémy informací o nich a nová mezinárodní čísla a kódy. Národní knihovna. 2000, roč. 11, č. 4, s. 147-155. Přístup také z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0004/0004147.html. ISSN 0862-7487.
 • ČSO ISO 3901. Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní kód nahrávky (ISRC). Praha: ČSNI, září 2002. 12 s.
 • ISO 3901:2001. Information and documentation - Interanational Standard Recording Code (ISRC). 2nd Geneva: ISO, October 2001, 9 s.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

autorská díla, hudební díla, autorské právo, zvukové záznamy, video záznamy