ISTC

Mezinárodní standardní kód textu (International Standard Text Code, ISTC) je jedinečný identifikátor textových děl kodifikovaný mezinárodní normou ISO 21047.

Abstraktní textové dílo

Identifikovanou entitou je v souladu s modelem FRBR textové dílo jako abstraktní bibliografická entita. Dle normy se u textového díla jedná o "výrazný abstraktní výtvor intelektuálního nebo uměleckého obsahu, složený v převážné míře z kombinace slov, jejichž existence se projevuje nebo bude projevena prostřednictvím jednoho nebo více zhmotnění (publikací)." Identifikátor ISTC by měl identifikovat textové dílo bez ohledu na různá vydání (zhmotnění), měl by usnadnit identifikaci, výměnu informací mezi systémy správy autorských práv, autory, vydavateli aj. [1]

Systém ISTC

 • Mezinárodní registrační agentura ISTC - funkci plní Konsorcium ISTC, které tvoří:
  • Nielsen Book - britská agentura ISBN, ISTC
  • CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers)
  • IFFRO (The International Federation of Reproduction Rights Organizations) - Mezinárodní federace organizací pro reprodukční práva
 • Registrační agentury - k roku 2016 je jich schváleno 8 (Kanada, Čína, Francie, Holandsko, Francie, Velká Británie a Nový Zealand (obojí Nielsen Book), Belgie, Německo)

Přidělování a funkce identifikátoru

Kód ISTC bude registrován na základě povinné sestavy metadat(minimálně jeden název s označením jeho typu, jméno minimálně jednoho autora/tvůrce, jméno alespoň jednoho přispěvatele, informace o případné derivaci díla/registrace zdrojového díla, jazyk díla). Identifikátor ISTC dává možnost sledovat jeho vazby k dalším identifikátorům - ISBN, ISMN, ISSN, komerčnímu SICI, k identifikátorům děl ISWC a vyjádření děl ISRC. [1]

Struktura identifikátoru

 • Kód ISTC se skládá s 16 hexadecimálních číslic (čísla 0-9, písmena A-F) rozdělených do čtyř částí (celek ani jedn. části nenesou konkr. význam). Při vizualizaci bude kódu předcházet zkratka ISTC a jedn. části budou odděleny spojovníkem nebo mezerou:
  • kód registrační agentury (3 hexadecimální číslice)
  • rok přidělení kódu (4 číslice)
  • kód díla (8 hexadecilálních číslic)
  • kontrolní číslice - vypočítána dle algoritmu definovaného normou ISO 7064
   • ISTC Kód registrační agentury-Rok-Kód díla-Kontrolní číslice
   • ISTC 0A9-2002-12B4A105-7

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.

Doporučená literatura

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

autorská díla, textová díla, autorské právo,