The Grey Journal

The Grey Journal: An international journal on grey literature je vlajkový časopis pro oblast šedé literatury vydávaný od roku 2005 sdružením Grey Literature Network Service (GreyNet) [1]. Časopis vychází třikrát ročně (na jaře, v létě a na podzim), přičemž jednotlivá čísla jsou tematicky zaměřená (každé číslo se zabývá jedním nebo více tématy z oblasti šedé literatury). V minulosti se příspěvky týkaly například transparentnosti šedé literatury, výzkumu v oblasti šedé literatury či šedé literatury a sociálních sítí [2]. The Grey Journal je dostupný v tištěné i elektronické verzi [3]. Díky smlouvě sdružení GreyNet se společností EBSCO Publishing jsou plné texty článků od roku 2005 zahrnuté v databázi LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts) [3] [4]. Časopis má přidělena tři ISSN (ISSN 1574-1796 pro tištěnou verzi, ISSN 1574-180X pro verzi v PDF a ISSN 1574-9320 pro verzi na CD-ROM)[3].

Cílová skupina časopisu

Časopis je určen jak pro vzdělávací instituce v oboru informační studia a knihovnictví, tak pro informační profesionály, kteří šedou literaturu publikují, zpracovávají, šíří a využívají. Cílovou skupinou časopisu jsou tedy vědci, editoři, knihovníci, dokumentátoři, archiváři a novináři[1].

Redakce časopisu

Šéfredaktor:

Technický redaktor:

Externí redaktoři


Pravidla pro přispěvatele

Všeobecná pravidla pro příspěvky

Přispěvatelé do časopisu The Grey Journal jsou povinni řídit se pravidly zveřejněnými na webových stránkách organizace GreyNet. Maximální rozsah jednoho příspěvku je 15 stran formátu A4 nebo velikosti 8,5 x 11 palců s dvojitým řádkováním a s horním odsazením o velikosti 4 cm (1,5 palce). U příspěvků by měl být uveden název, autor či autoři včetně afilace a dále abstrakt příspěvku, doporučená klíčová slova a stručné bibliografické údaje. Veškeré texty i použité obrázky by měly být v černobílé barvě. [5]

Pravidla pro uvádění referencí

Veškeré příspěvky do časopisu The Grey Journal by měly obsahovat reference. Preferovány jsou číslované poznámky pod čarou. Hyperlinky musí být doplněny názvem zdroje a datem, nestačí uvádět pouze URL. V případě, že je autorem citovaného dokumentu korporace, preferuje se uvádění její zkratky. Citace by měly obsahovat informaci o typu dokumentu (pokud je typ dokumentu znám).[5]

Autorská práva

Autoři uzavírají s vydavatelem smlouvu, v níž poskytují vydavateli nevýhradní práva k tištěné, digitální a elektronické podobě rukopisu a to bez nároku na jakoukoliv finanční kompenzaci. Autoři dále potvrzují, že rukopis včetně jakýchkoli tabulek, diagramů či fotografií neporušuje existující autorská práva. Uzavřením smlouvy povolují autoři vydavateli publikovat a šířit rukopis nebo jeho části v jejich zastoupení. Veškeré republikace rukopisů musí nést informaci o prvotní publikaci příspěvku.[5]

Recenzní řízení a zveřejnění článku v archivu

Každý zaslaný rukopis je nejprve posouzen šéfredaktorem časopisu. Pokud je obsah příspěvku vhodný ke zveřejnění a jsou splněny všechny náležitosti, je rukopis zaslán jednomu nebo více externím redaktorům k dalším komentářům a recenzi. Pokud byl rukopis zveřejněn již dříve a pokud nejsou porušena autorská práva, může šéfredaktor časopisu poslat příspěvek rovnou technickému redaktorovi. Po ukončení recenzního řízení je příspěvek připraven pro publikování v časopise. Pokud autor povolil zveřejnění preprintu článku v archivu GreyNet, jsou ihned po ukončení recenzního řízení dostupné služby prohlížení a dodání dokumentu. V opačném případě jsou tyto služby k dispozici až po zveřejnění článku v časopise.[5]

Přehled dosavadních témat časopisu

Ročník Číslo Vydání Téma [2]
1 1 Jaro 2005 Publish Grey or Perish
1 2 Léto 2005 Repositories - Home2Grey
1 3 Podzim 2005 Grey Areas in Education
2 1 Jaro 2006 Grey Matters for OAI
2 2 Léto 2006 Collections on a Grey Scale
2 3 Podzim 2006 Using Grey to Sustain Innovation
3 1 Jaro 2007 Grey Standards in Transition and Use
3 2 Léto 2007 Academic and Scholarly Grey
3 3 Podzim 2007 Mapping Grey Resources
4 1 Jaro 2008 Praxis and Theory in Grey Literature
4 2 Léto 2008 Access to Grey in a Web Environment
4 3 Podzim 2008 Making Grey more Visible
5 1 Jaro 2009 Paperless Initiatives for Grey Literature
5 2 Léto 2009 Archaeology and Grey Literature
5 3 Podzim 2009 Trusted Grey Sources and Resources
6 1 Jaro 2010 Government Alliance to Grey Literature
6 2 Léto 2010 Shared Strategies for Grey Literature
6 3 Podzim 2010 Research on Grey Literature in Europe
7 1 Jaro 2011 Transparency in Grey Literature
7 2 Léto 2011 System Approaches to Grey Literature
7 3 Podzim 2011 Research and Education in Grey Literature
8 1 Jaro 2012 Social Networking and Grey Literature
8 2 Léto 2012 Data Frontiers in Grey Literature
8 3 Podzim 2012 Managing Change in Grey Literature
9 1 Jaro 2013 Adapting New Technologies for Grey Literature
9 2 Léto 2013 Tracking Grey Literature across Disciplines
9 3 Podzim 2013 Improving Grey Literature through Innovation
10 1 Jaro 2014 Sustaining Good Practices in Grey Literature
10 2 Léto 2014 Research Communities and Data Sharing
10 3 Podzim 2014 Weighing Up Public Access to Grey Literature
11 1 Jaro 2015 Raising Awareness to Grey Literature

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 GREY LITERATURE NETWORK SERVICE. The Grey Journal. GreyNet International [online]. 201? [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: http://www.greynet.org/thegreyjournal.html
  2. 2,0 2,1 GREY LITERATURE NETWORK SERVICE. The Grey Journal: Previous Issues. GreyNet International [online]. 2014 [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: http://www.greynet.org/thegreyjournal/previousissues.html
  3. 3,0 3,1 3,2 GREY LITERATURE NETWORK SERVICE. The Grey Journal: Publisher's Note. GreyNet International [online]. © 2013 [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: http://www.greynet.org/thegreyjournal/publishersnote.html
  4. GREY LITERATURE NETWORK SERVICE. GreyNet Annual Award Dinner. GreyNet International [online]. 2009 [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: http://www.greynet.org/greynethome/annualawarddinner.html
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 GREY LITERATURE NETWORK SERVICE. The Grey Journal: Notes for Contributors. GreyNet International [online]. 20?? [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: http://www.greynet.org/thegreyjournal/notesforcontributors.html

Použitá literatura

Zdroj

Článek vychází z informací na webu sdružení GreyNet.

Související články

Klíčová slova

šedá literatura, odborné časopisy, publikování v The Grey Journal