ARK

Klíč archivního zdroje (Archival Resource Key, ARK) je trvalým identifikátorem digitálních zdrojů. Jedná se o specifické URL umožňující trvalý a dlouhodobý přístup k informačnímu objektu (zdroji).

Zaměření ARK

Identifikátor ARK funguje jako specifické URL zajišťující trvalý a dlouhodobý přístup k informačnímu zdroji (objektu). Vedle digitálních zdrojů mohou identifikovat fyzické objekty (knihy, sochy, archeologické nálezy aj.) nebo nehmatatelné objekty (chemické látky, nemoci, termíny, umělecké výkony aj.). Záměrem autorů bylo vytvořit stabilní "jméno", resp. odkaz (referenci) s trvalým spojením na informační objekt (zdroj). [1]

Struktura identifikátoru

Identifikátor ARK má dvě základní části: [1]

  • NMA (Name Mapping Authority) / nověji NMAH (Name Mapping Autority Hostport) - přechází hlavní části - akční / klikatelná, nepovinná a flexibilní část (může být předmětem změny) - obsahuje protokol a jméno serveru zajišťujícím služby, mapující jméno zdroje).
  • hlavní část - stabilní a neměnné jméno informačního zdroje (s návěštím "ark:") - schválené a registrované jméno instituce přidělující zbytek kódu ARK (Name Assigning Authority, NAA, zkratka NAAN je číslem této instituce).

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.

Doporučená literatura

  • BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

ARK, trvalé identifikátory, informační zdroje, digitální objekty, digitální knihovny, mezinárodní normy a standardy