Navazující Magisterské státnicové otázky

Zpracovávání státnicových otázek k SZZK nMgr programu na katedře Psychologie FF UK:

Původní podoba státnicových otázek pro navazující magisterské studium

Povinné předměty

Specializační předměty

Aktualizovaná podoba státnicových otázek pro navazující magisterské studium od 2020

Povinné předměty

Specializační předměty