Portál:Psychologie/Psychologie práce a organizace: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „* Teorie a historie psychologie práce a organizace * Historie psychologie práce a organizace ve 20. století, Rozvoj psychologie práce a organ…“)
 
 
(Není zobrazeno 11 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
* [[Teorie a historie psychologie práce a organizace]]
+
 
* [[Historie psychologie práce a organizace ve 20. století]], [[Rozvoj psychologie práce a organizace]] a [[Současné oblasti psychologie práce a organizace]]
+
'''<big>Základní východiska psychologie práce a organizace</big>'''
 +
 
 +
* [[Předmět psychologie práce a organizace]]
 +
* [[Současné oblasti zájmu psychologie práce a organizace]]
 +
* [[Vztah psychologie práce a dalších vědních oborů]]
 +
 
 +
'''<big>Historie psychologie práce a organizace a pracovní činnost v historické perspektivě</big>'''
 +
 
 +
* [[Historie psychologie práce a organizace ve 20. století]] | [[Rozvoj psychologie práce a organizace]]  
 +
* [[Vývoj teorií managementu]] ([[Taylorismus]] | [[Hnutí human relations]])
 +
* [[Psychotechnika]]
 +
* [[Vývoj psychologie práce v Čechách a na Slovensku]]
 +
* Významné osobnosti v rámci dějin psychologie práce a organizace: [[Frederick W. Taylor]] |  [[manželé Gilbrethovi]] | [[Hugo Münsterberg]] | [[Elton Mayo]] | [[Edgar Schein]] | [[Jan Doležal]] | [[Walter Blumenfeld]]
 +
* [[Změny pracovní činnosti v průběhu dějin]] ([[Práce v období zemědělství]] | [[Práce v období industrialismu]] | [[Práce v postindustriální společnosti]] | [[Důsledky změn práce a specifické jevy s tím spjaté]]: [[Offshoring]] | [[Outsourcing]] | [[Outplacement]])
 +
 
 +
'''<big>Základní teoretické přístupy v rámci psychologie práce a organizace
 +
</big>'''
 +
 
 
* [[Sociálně kognitivní přístup v psychologii práce a organizace]]
 
* [[Sociálně kognitivní přístup v psychologii práce a organizace]]
* [[Práce a její podmínky]], [[Analýza práce]], [[Pracovní výkonnost]], [[Pracovní výcvik]], [[Pracovní zátěž]] a [[Stresory a prostředí]], [[Změny práce]]  
+
 
* [[Osobnost a práce]], [[Schopnosti a způsobilost k práci]]
+
'''<big>Psycholog práce</big>'''
* [[Teorie pracovní motivace]], [[Pracovní postoje]] a [[Pracovní spokojenost]]
+
 
 +
* [[Typické činnosti psychologa práce]]
 +
* [[Požadavky na výkon psychologa práce]]
 +
* [[Etické souvislosti výkonu profese psychologa práce]]
 +
 
 +
'''<big>Pracovní činnost a její podmínky</big>'''
 +
 
 +
* [[Pracovní činnost a pracovní procesy]]
 +
* [[Pracovní design]]
 +
* [[Analýza práce]]
 +
* [[Etické souvislosti výkonu profese psychologa práce]]
 +
* [[Práce a její podmínky]]
 +
* [[Podmínky bezpečné práce]]
 +
* [[Pracovní zátěž]]  
 +
** [[Teorie a modely pracovní zátěže]] | [[Klasifikace pracovních stresorů]] | [[Stresory a prostředí]] | [[Důsledky pracovního stresu]]
 +
** [[Copingové strategie pro zvládání pracovního stresu]] | [[Organizační intervence pro snížení stresu na pracovišti]]
 +
 
 +
'''<big>Pracovní cyklus</big>'''
 +
 
 +
* [[Volba povolání]]
 +
* [[Adaptace na práci]]
 +
** [[Druhy pracovní adaptace]] ([[Adaptace na vlastní pracovní činnost]] | [[Adaptace na pracovní tým]] | [[Adaptace na organizační kulturu]])
 +
** [[Hodnocení míry pracovní adaptace]]
 +
** [[Faktory ovlivňující pracovní adaptaci]]
 +
** [[Ztráta zaměstnání a její psychologické aspekty]] | [[Zvládání nezaměstnanosti a kvalita života]]
 +
 
 +
'''<big>Osobnostní podmíněnost pracovní činnosti</big>'''
 +
 
 +
* [[Schopnosti a způsobilost k práci]] | [[Zjišťování pracovní způsobilosti]]
 +
* [[Kompetence a kompetenční modely]]
 +
* [[Pracovní motivace]] ([[Pracovní postoje]] | [[Formy podněcování k výkonu v organizacích]])
 +
* [[Pracovní výkonnost]] | [[Hodnocení pracovní výkonnosti záměstnanců]] | [[Typické chyby při hodnocení pracovní výkonnosti]]
 +
* [[Pracovní spokojenost]]
 +
 
 +
'''<big>Profesní vývoj a rozvoj</big>'''
 +
 
 +
* [[Kariéra]]
 +
* [[Pracovní rozvoj]] | [[Metody rozvoje pracovníků]] | [[Současné trendy v rozvoji pracovníků]]
 +
* [[Pracovní výcvik]]
 +
* [[Development centrum]]
 +
 
 +
'''<big>Psychologie práce a sociální psychologie</big>'''
 +
 
 +
* [[Pracovní tým a jeho specifika]]
 +
* [[Typologie pracovních skupin]]
 +
* [[Dynamika pracovních skupin]] | [[Typické skupinové jevy v rámci pracovního týmu]]
 +
 
 +
'''<big>Psychologie práce a organizace a psychodiagnostika</big>'''
 +
 
 +
* [[Zjišťování pracovní způsobilosti]]
 +
* [[Zjišťování pracovní spokojenosti – Průzkumy spokojenosti]]
 +
* [[360° zpětná  vazba]]
 +
* [[Assessment centrum]]
 +
 
 +
'''<big>Obory psychologie příbuzné psychologii práce a organizace</big>'''
 +
 
 +
* [[Personální psychologie]] ([[Personální diagnostika]] | [[Výběr zaměstnanců]] | [[Péče o zaměstnance]] | [[Human resourses]])
 +
* [[Inženýrská psychologie]]
 +
* [[Manažerská psychologie]] ([[Pozice a role manažera]] | [[Leadership a jeho teorie]])
 +
* [[Dopravní psychologie]]
 +
* [[Ekonomická psychologie]]
 +
* [[Psychologie trhu a spotřebitelského chování]]
 +
* [[Psychologie reklamy]]

Aktuální verze z 11. 9. 2019, 17:34

Základní východiska psychologie práce a organizace

Historie psychologie práce a organizace a pracovní činnost v historické perspektivě

Základní teoretické přístupy v rámci psychologie práce a organizace

Psycholog práce

Pracovní činnost a její podmínky

Pracovní cyklus

Osobnostní podmíněnost pracovní činnosti

Profesní vývoj a rozvoj

Psychologie práce a sociální psychologie

Psychologie práce a organizace a psychodiagnostika

Obory psychologie příbuzné psychologii práce a organizace