Seznam přesměrování

Níže zobrazuji nejvýše 50 výsledků v rozsahu #1–#50.

Ukázat (50 předchozích | 50 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. 'Arkadij Vasiljevič Sokolov →‎ Arkadij Vasiljevič Sokolov
 2. (Využívání hlasových systémů a jejich uplatnění v informační společnosti →‎ Hlasové systémy
 3. 10. Afektivní poruchy a poruchy nálady →‎ 10. Afektivní poruchy a poruchy nálady (diagnostická kritéria a terapie)
 4. 10. Interpersonální vztahy, jejich utváření, preference a odmítání, konformita →‎ Interpersonální vztahy, jejich utváření, preference a odmítání, konformita
 5. 11) Porovnání manuální a automatizované obsahové analýzy →‎ Porovnání manuální a automatizované obsahové analýzy
 6. 11. Afiliace, atraktivita, láska, těsné interpersonální vztahy →‎ Afiliace, atraktivita, láska, těsné interpersonální vztahy
 7. 14. Skupinová a masová komunikace →‎ Skupinová a masová komunikace
 8. 14. Struktura Mezinárodní klasifikace nemocí (část „F“ Duševní poruchy a poruchy chování) →‎ 22. Struktura Mezinárodní klasifikace nemocí (část „F“ Duševní poruchy a poruchy chování)
 9. 22. Mezikulturní psychologie →‎ Mezikulturní psychologie
 10. 23. Působení rodiny a rodičů na vývoj a rozvoj dítěte. Způsob výchovy v rodině, možnosti jeho poznávání a ovlivňování. →‎ 23. Působení rodiny a rodičů na vývoj a rozvoj dítěte; Způsob výchovy v rodině, možnosti jeho poznávání a ovlivňování
 11. 8. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek →‎ 8. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek (diagnostická kritéria a terapie)
 12. 9. Schizofrenie a příbuzné poruchy →‎ 9. Schizofrenie a příbuzné poruchy (diagnostická kritéria a terapie)
 13. A. V. Sokolov →‎ 'Arkadij Vasiljevič Sokolov
 14. A14 Právo na ochranu duševního vlastnictví a WIPO →‎ Právo na ochranu duševního vlastnictví a WIPO
 15. A2 Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií →‎ Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií
 16. A4 Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR →‎ Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
 17. AES →‎ Advanced Encryption Standard
 18. ALA →‎ American Library Asociation
 19. ANATOMIE →‎ Anatomie
 20. Ada lovelace →‎ Ada Lovelace
 21. Akademické knihovny →‎ Akademická knihovna
 22. Alzheimerova demence →‎ Demence u Alzheimerovy choroby
 23. Americká knihovnická Asociace →‎ American Library Asociation
 24. Analyzujte pojem „rešeršní systém“, uveďte jeho základní komponenty a typologii rešeršních systémů; charakterizujte a vyhodnoťte booleovský model vyhledávání bibliografických informací →‎ Pojem „rešeršní systém“, jeho základní komponenty, typologie rešeršních systémů, charakteristika booleovského modelu vyhledávání bibliografických informací a jeho alternativy.
 25. Article Guidelines →‎ Nápověda:Article Guidelines
 26. Asymetrická kryptologie →‎ Asymetrická kryptografie
 27. Atbaš →‎ Atbash
 28. BMČ →‎ Bibliographia medica Čechoslovaca
 29. Bakalářské okruhy k závěrečným zkouškám (2010/11 a později) →‎ Bakalářské okruhy k závěrečným zkouškám (pro studenty, kteří začali studovat v říjnu 2010 až 2013)
 30. Bakalářské okruhy k závěrečným zkouškám (2014 a později) →‎ Bakalářské okruhy k závěrečným zkouškám (pro studenty, kteří začali studovat v říjnu 2014 a dále)
 31. Biochemie →‎ Chemické látky přítomné v nervové soustavě
 32. Bit – jednotky informace →‎ Byte – jednotka informace
 33. Blabla →‎ Bla
 34. Brewster kahle →‎ Brewster Kahle
 35. Byte – jednotky informace →‎ Bit – jednotky informace
 36. CNS →‎ Centrální nervová soustava
 37. Caesarova posunová šifra →‎ Caesarova šifra
 38. Charakterizujte formáty souborů HTML a XML. Popište, k čemu se používají. Uveďte několik základních značek HTML a popište jejich význam →‎ Charakterizujte formáty souborů HTML a XML. Popište, k čemu se používají. Uveďte několik základních značek HTML a popište jejich význam.
 39. Charakterizujte textový editor, jeho základní funkce a využití. Vymezte textové editory oproti aplikacím pro počítačovou sazbu. Uveďte příklady textových editorů. Popište možnosti spolupráce více autorů na jednom dokumentu. →‎ Charakterizujte textový editor, jeho základní funkce a využití. Uveďte příklady textových editorů. Popište typickou strukturu rozsáhlejšího dokumentu, např. bakalářské pr. Popište možnosti spolupráce více autorů na jednom dokumentu.
 40. Charakterizujte typy a znaky autoritních informačních entit a reprezentaci těchto znaků ve strukturovaných autoritních záznamech (např. ve formátu MARC 21 pro autoritní data) →‎ Role výměnných formátů v katalogizační praxi, charakteristika formátu MARC 21.
 41. Charakterizujte vývoj automatizace v knihovnách. →‎ Automatizace knihovnických procesů a služeb, aktuální situace, doloženo případovými studiemi.
 42. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy →‎ Nakladatelství v oblasti Chemie, krystalografie a mineralogické vědy
 43. Citační index →‎ Citační rejstřík
 44. Citační software →‎ Citační manažer
 45. Co jsou databáze databází: uveďte a významné rysy jejich hlavních reprezentantů ve světovém měřítku (včetně specifik jejich záznamů) →‎ Databáze databází, jejich vývoj, příklady a využití v rešeršních službách.
 46. Copyleft →‎ Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft#Copyleft
 47. DNS →‎ Domain Name Server (DNS)
 48. DTP →‎ RSS
 49. Databázová centra →‎ Databázové centrum
 50. Dav →‎ Hromadné chování, masové psychické jevy

Ukázat (50 předchozích | 50 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).