Stránky s nejvíce revizemi

Níže zobrazuji nejvýše 50 výsledků v rozsahu #1–#50.

Ukázat (50 předchozích | 50 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Státnicové okruhy pro SZZK od září 2016 dále - magisterské studium‏‎ (479 revizí)
 2. Informační věda pro 1.ročník bc (2016-2017) - tabulka hesel‏‎ (460 revizí)
 3. Vytváření odborných textů na platformě wiki‏‎ (308 revizí)
 4. Média‏‎ (258 revizí)
 5. Grafický formát‏‎ (231 revizí)
 6. Atribuce‏‎ (198 revizí)
 7. Vizuální studia a nová média‏‎ (195 revizí)
 8. Popularizace vědy‏‎ (190 revizí)
 9. Trvalý identifikátor‏‎ (188 revizí)
 10. Abydos‏‎ (186 revizí)
 11. Úprava závěrečných prací na hesla (2017)‏‎ (183 revizí)
 12. Geografické informační systémy‏‎ (178 revizí)
 13. Digitalizace‏‎ (170 revizí)
 14. Psychoanalýza‏‎ (165 revizí)
 15. Virtuální realita‏‎ (163 revizí)
 16. Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb‏‎ (163 revizí)
 17. Pojem relevance, její vyhodnocování, druhy relevance‏‎ (159 revizí)
 18. Pojem „rešeršní systém“, jeho základní komponenty, typologie rešeršních systémů, charakteristika booleovského modelu vyhledávání bibliografických informací a jeho alternativy.‏‎ (154 revizí)
 19. Organizační struktury, organizování práce -pracovní proces a postup v knihovnách a informačních institucích (základní dokumenty organizace, zřizovací listina, statut, organizační a knihovní řád, výpůjční řád a další dokumenty)‏‎ (150 revizí)
 20. Informační bublina‏‎ (143 revizí)
 21. Uživatelské rozhraní‏‎ (140 revizí)
 22. Kvalitativní a kvantitativní výzkumy na podporu služeb knihoven, doloženo případovými studiemi.‏‎ (132 revizí)
 23. Vysvětlete termín HCI, popište, čím se tento obor zabývá, a uveďte, jak se uplatňuje v oblasti informačních a komunikační technologií‏‎ (131 revizí)
 24. Strategické a koncepční dokumenty regulující rozvoj současného knihovnictví v ČR‏‎ (131 revizí)
 25. Národní úložiště šedé literatury (NUŠL)‏‎ (128 revizí)
 26. Teoretický koncept sociální komunikace. Základní složky komunikačního procesu. Komunikační modely. Podrobný rozbor jednoho vybraného díla z oblasti sociální komunikace‏‎ (126 revizí)
 27. Právo a internet‏‎ (124 revizí)
 28. Gustav Theodor Fechner‏‎ (123 revizí)
 29. Historický fond starých a vzácných tisků Krajské vědecké knihovny v Liberci‏‎ (123 revizí)
 30. Neil Harbisson‏‎ (123 revizí)
 31. Školní knihovna: úloha, možnosti zapojení do výuky, situace ČR, příklady zahraniční dobré praxe‏‎ (120 revizí)
 32. Citační rejstříky‏‎ (119 revizí)
 33. Frederick Wilfrid Lancaster‏‎ (117 revizí)
 34. Richard L. Meier‏‎ (116 revizí)
 35. HCI‏‎ (115 revizí)
 36. Virtuální identita‏‎ (115 revizí)
 37. Kvalita služeb v knihovnách a informačních institucích (benchmarking, měření kvality služeb, ROI v ČR a zahraničí)‏‎ (113 revizí)
 38. Typy redukovaného textu – pracovní postupy a využití‏‎ (113 revizí)
 39. Richard Papík‏‎ (112 revizí)
 40. Vícezdrojové financování knihoven v ČR‏‎ (111 revizí)
 41. Knihovny ve starověku. Uveďte příklady z jednotlivých geografických oblastí a srovnejte je‏‎ (111 revizí)
 42. Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (modely „Kahn-Wilensky“ a OAIS)‏‎ (110 revizí)
 43. Statistika a benchmarking v knihovnách‏‎ (108 revizí)
 44. Obsahová analýza‏‎ (108 revizí)
 45. Jay David Bolter a Richard Grusin‏‎ (108 revizí)
 46. Znalostní management a znalosti v organizacích‏‎ (107 revizí)
 47. Jean Piaget‏‎ (107 revizí)
 48. Veřejná knihovna‏‎ (107 revizí)
 49. Humanistická psychologie osobnosti‏‎ (107 revizí)
 50. Digitální knihovna‏‎ (105 revizí)

Ukázat (50 předchozích | 50 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).