Portál:Psychologie/Sociální psychologie: Porovnání verzí

Řádek 8: Řádek 8:
 
'''<big>Dějiny sociální psychologie</big>'''
 
'''<big>Dějiny sociální psychologie</big>'''
  
* [[Předchůdci sociální psychologie]]
+
* [[Historičtí předchůdci sociální psychologie]]
* [[Psychologie národů]] | [[Psychologie davu]]
+
** [[Psychologie národů]] | [[Psychologie davu]]
* [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci psychoanalýzy]]
+
* [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie]]
* [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci behaviorismu]]
+
** [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci psychoanalýzy]]
* [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci gestaltismu]] ([[Teorie pole]])  
+
** [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci behaviorismu]]
* [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci kognitivní psychologie]]
+
** [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci gestaltismu]] ([[Teorie pole]])
* [[Symbolický interakcionismus]]
+
** [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci kognitivní psychologie]]
 
+
** [[Symbolický interakcionismus]]
* [[Vývoj studia postojů v rámci sociální psychologie]]
+
* [[Vznik a utváření sociální psychologie jako samostatné vědecké disciplíny]]
* [[Utváření sociální psychologie jako samostatné vědy ]]
+
* [[Možnosti oficiální datace vzniku sociální psychologie]] ([[První učebnice sociální psychologie]] | [[První sociálně-psychologické experimenty]])
* [[Vývoj sociální psychologie ve 2. polovině 20. století]]
+
* [[Etapy vývoje sociální psychologie od doby jejího vzniku coby samostatné vědecké disciplíny]]
 +
** [[Vývoj sociální psychologie v období 1908-1945]]
 +
** [[Vývoj sociální psychologie v období 1946-1969]] ([[Zlatá 50. léta sociální psychologie]] | [[Krize v sociální psychologie - její podstata, důsledky a překonání]])
 +
** [[Vývoj sociální psychologie v období 1969-dodnes]] ([[Nové metodologické přístupy uplatňované v sociální psychologii]] - [[Etnometodologie]] | [[Dramaturgický přístup v sociální psychologii]] | [[Sociologický konstruktivismus]] | [[Deskriptivní psychologie v sociální psychologii]]
 
* [[Sociální psychologie v Severní Americe]] | [[Sociální psychologie v Evropě]]
 
* [[Sociální psychologie v Severní Americe]] | [[Sociální psychologie v Evropě]]
 +
* Speciální kapitoly dějin sociální psychologie
 +
** [[Vývoj studia postojů v rámci sociální psychologie]]
  
 
'''<big>Významné osobnosti pro dějiny sociální psychologie</big>'''
 
'''<big>Významné osobnosti pro dějiny sociální psychologie</big>'''

Verze z 23. 9. 2018, 18:34

Základní východiska sociální psychologie

Dějiny sociální psychologie

Významné osobnosti pro dějiny sociální psychologie

Vybrané disciplíny sociální psychologie a jejich témata

Metodologické otázky sociální psychologie

Sociální kognice

Sociální postoje

Sociální interakce a vztahy

Komunikace

Sociální skupiny

Sociální vliv (vliv druhých osob či sociálních skupin na jedince)

Sebepojetí z perspektivy sociální psychologie

Problematika emocí z perspektivy sociální psychologie