Portál:Psychologie/Neurofyziologie: Porovnání verzí

 
(Není zobrazeno 17 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
* [[Neurofyziologie (základní pojmy)]]
+
'''<big>Vědní oblasti zabývající se nervovou soustavou</big>'''
** [[Biochemie]] | [[Krevní zásobení mozku]] | [[Lateralita]] | [[Cirkadiánní rytmus]] | [[Spánek]] | [[Základní psychické funkce]]
 
  
'''<big>Periferní nervový systém</big>'''
+
* [[Neurovědy]] | [[Neurofyziologie]] | [[Neuroanatomie]] | [[Neurologie]] | [[Neuropsychologie]]
 +
 
 +
'''<big>Nervová soustava - základní informace</big>'''
 +
 
 +
* [[Hlavní části nervové soustavy]] | [[Funkce nervové soustavy]]
 +
 
 +
* [[Neuron]] | [[Gliové buňky]]
 +
* [[Nervový vzruch]]
 +
 
 +
* [[Ochranné systémy nervové soustavy]]
 +
** [[Obaly axonů]] | [[Mozkové pleny]] | [[Hematoencefalická bariéra]] ([[Circumventrikulární orgány]])
 +
 
 +
* [[Nervové obvody]]
 +
** Vnější nervové obvody: [[Reflexní oblouk]] | [[Receptor]] | [[Nervová dráha]] | [[Efektor]] | [[Základní druhy reflexů]]
 +
 
 +
* [[Chemické látky přítomné v nervové soustavě]]
 +
** [[Anogranické látky v nervové soustavě]]
 +
** [[Organické látky v nervové soustavě]]
 +
** [[Neurotransmitery]]
 +
*** Aminokyseliny: a) inhibiční: [[GABA]] | [[Glycin]] | [[Taurin]] | [[Prolin]] b) excitační: [[Glutamát]] | [[Aspartát]]
 +
*** Biogenní aminy: [[Dopamin]] | [[Noradrenalin]] | [[Serotonin]] | [[Histamin]]
 +
*** [[Acetylcholin]]
 +
** [[Neurohormony]]
 +
*** [[Endogenní neurohormony]]
 +
*** [[Hypothalamické neurohormony]] : [[Liberiny]] | [[Statiny]]
 +
*** [[Gastrické neurohormony]]
 +
*** [[Adrenomedulární hormony]]
 +
 
 +
'''<big>[[Periferní nervový systém]]</big>'''
  
 
* [[Nervy]]
 
* [[Nervy]]
* [[Části periferního nervového systému]]
 
 
* [[Somatomotorické nervstvo]] | [[Visceromotorické nervstvo]] | [[Somatosenzitivní nervstvo]] | [[Viscerosenzitivní nervstvo]]
 
* [[Somatomotorické nervstvo]] | [[Visceromotorické nervstvo]] | [[Somatosenzitivní nervstvo]] | [[Viscerosenzitivní nervstvo]]
 
* [[Hlavové nervy]]  
 
* [[Hlavové nervy]]  
Řádek 12: Řádek 38:
 
** [[Sympatikus]] | [[Parasympatikus]]
 
** [[Sympatikus]] | [[Parasympatikus]]
  
 
+
'''<big>[[Centrální nervová soustava]]</big>'''
* [[Periferní nervy]]
 
 
 
'''<big>Centrální nervový systém</big>'''
 
 
 
* [[Jednotky centrálního nervového systému]]
 
 
 
* [[Centrální nervová soustava]]
 
 
 
  
 
* [[Páteřní mícha]]
 
* [[Páteřní mícha]]
Řádek 27: Řádek 45:
  
 
* [[Mozkový kmen]]  
 
* [[Mozkový kmen]]  
** [[Retikulární formace]]
+
** [[Prodloužená mícha]] | [[Varolův most]] | [[Poruchy prodloužené míchy a Varolova mostu]] : [[Vegetativní stav]] | [[Locked-in syndrom]]
 +
** [[Střední mozek]]
 +
** [[Retikulární formace]] | [[Poruchy retikulární formace]] : [[Decerebrační rigidita]]
 +
 
 
* [[Mozeček]]  
 
* [[Mozeček]]  
 +
** [[Poruchy mozečku]] : [[Neocerebelární syndrom]] | [[Paleocerebelární syndrom]]
 +
 
* [[Mezimozek]]  
 
* [[Mezimozek]]  
 +
** [[Thalamus]] | [[Bolest]]
 +
** [[Epithalamus]]
 +
** [[Subthalamus]]
 +
** [[Hypothalamus]]
 +
 +
* [[Limbický systém]]
 +
** Korové oblasti: [[Hippokampus]] | [[Bulbus olfactorius]] | [[Insulární kůra]]
 +
** Podkorové oblasti: [[Amygdala]]
 +
 
* [[Koncový mozek]]  
 
* [[Koncový mozek]]  
** [[Kůra velkého mozku (neokortex)]] | [[Bazální ganglia]]  
+
** Anatomické části: a) plášťová část: [[Mozková kůra (neokortex)]] | [[Dřeňové těleso]] b) [[Bazální ganglia]] | [[Extrapyramidový systém]]
* [[Limbický systém]]
+
** Patologie jednotlivých částí: a) Poruchy mozkové kůry: [[Poruchy asociačních oblastí mozkové kůry]] ([[Poruchy gnostických funkcí]], [[Poruchy řeči]], [[Poruchy praktických funkcí]]) | [[Korové syndromy]] ([[Poruchy frontálního laloku]], [[Poruchy parietálního laloku]], [[Poruchy temporálního laloku]], [[Poruchy okcipitálního laloku]]) b) [[Poruchy bazálních ganglií]]
 +
 
 +
'''<big>Dílčí témata související s CNS</big>'''
 +
 
 +
* [[Dutiny centrální nervové soustavy]] | [[Mozkomíšní mok]]
 +
* [[Krevní zásobení mozku]] | [[Žilní systém mozku]]
 +
* [[Lateralizace mozkových hemisfér]]
 +
* [[Cirkadiánní rytmus]] | [[Spánek]]
 +
* [[Základní psychické funkce]]
 +
 
 +
'''<big>Další onemocnění nervové soustavy, zejména mozku</big>'''
 +
 
 +
* [[Epilepsie]]
 +
* [[Traumata mozku]]
 +
* [[Lymeská borelióza]]
 +
* [[Meningitidy]]
 +
* [[Amyotrofická laterální skleróza]]
 +
* [[Nádory mozku]]
  
 +
'''<big>Zobrazovací metody v neurovědách</big>'''
  
* Patologie
+
* [[Elektroencefalogram]] (EEG) | [[Magnetická resonance]] (MRI) | [[Počítačová tomografie]] (CT) | [[Pozitronová emisní tomografie]] (PET) | [[Jednofotonová emisní výpočetní tomografie]] (SPECT)
** [[Bolest]] | [[Epilepsie]] | [[Traumata mozku]]
 
'''<big>Metody měření</big>'''
 
* [[Elektroencefalogram]] (EEG) | [[Magnetická resonance]] (MRI) | [[Počítačová tomografie]] (CT)
 

Aktuální verze z 19. 7. 2017, 19:36

Vědní oblasti zabývající se nervovou soustavou

Nervová soustava - základní informace

Periferní nervový systém

Centrální nervová soustava

Dílčí témata související s CNS

Další onemocnění nervové soustavy, zejména mozku

Zobrazovací metody v neurovědách