Portál:Psychologie/Dějiny psychologie

Předvědecká psychologie – protopsychologie

Počátky vědecké - empirické psychologie

Rozumějící větev psychologie

Dějiny dílčích a vybraných psychologických disciplín

Významné národní školy v rámci psychologie 19. a 20. stol.

Systémy v rámci psychologie od konce 19. stol. a během 20. stol.