Portál:Informační studia a knihovnictví/Teoretické a obecné aspekty knihovnictví a informací: Porovnání verzí

Řádek 9: Řádek 9:
  
 
* <big>Sociální komunikace</big>
 
* <big>Sociální komunikace</big>
** [[Proxemika]] | [[Řeč]]
+
** [[Sociální komunikace]] | [[Proxemika]] | [[Řeč]] | [[Komunikační audit]] | [[Komunikační bariéry]] | [[Komunikační kanál]] | [[Komunikační klima organizace a komunikační audity]] | [[Syntaxe a sémantika komunikace]] | [[Komunikační šum]] | [[Shannon a weaver model]] | [[Lasswellův model]] | [[Zpětná vazba]] | [[Mezikulturní komunikace (Hofstede, Trompenaars, Bennet)]]
  
 
* <big>Projektové řízení</big>
 
* <big>Projektové řízení</big>

Verze z 4. 9. 2020, 13:12

Odborný text | Vědecká data |